Saamelaiset


Varhaiskasvatus

Saamenkielistä varhaiskasvatusta ja Kielipesä-toimintaa järjestetään Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa.  

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia)

Esiopetuksen opetussuunnitelma: Saamelaislasten esiopetus Oulussa
 

Perusopetus

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena esiopetuksessa ja 1.–9. luokilla keskitetysti lähiopetuksena Kastellin koululla. Pohjoissaamen ja saamelaisen kulttuurin täydentävän opetuksen ilmoittautumiset ottaa vastaan Eija Ruohomäki (eija.ruohomaki[at]ouka.fi), mikäli oppilas ei jo osallistu pohjoissaamen opetukseen perusasteella. Myös etävälitteinen opetus inarin ja koltansaamessa on mahdollista (täydentävä opetus).  Ilmoittautumistavasta ilmoitetaan vuosittain Wilmassa.

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. Lue opetussuunnitelma perusopetuksen Kielten opetus -sivulta. 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2014) voi lisäksi lukea valtakunnalliset ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset: Saamelaiset ja saamenkieliset  (Luku 9 ja Liite 1)

Oulussa aloitetaan kaksikielisen pohjoissaamesuomi-yhdysluokan (1.-2. lk) opetus lukuvuoden 2020 alusta, mikäli luokalle ilmoittautuu kuusi oppilasta (sivistys- ja kulttuurilautakunta 28.2.2019 § 30).

 

Lukiokoulutus

Pohjoissaamea voi opiskella Oulun aikuislukiossa ja eLukiossa sekä inarinsaamea Oulun aikuislukiossa.

Oulun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma (Liite 2/Kieliohjelma)

Oulun aikuislukion opetusuunnitelma

Lukion kurssisisällöt

 

Vapaa sivistystyö

Saamea voi opiskella Oulu-opistossa. Katso Oulu-opiston kielten kurssit.

 

Muut


Oulun kaupungin ja saamelaisten yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kokouksissa käydään läpi Oulussa asuvien saamelaisten asioita eli vallitsevaa tilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. Kokoonkutsujana toimii Antti Koistinen Oulun kaupungin yhteisötoiminnasta.

Oulun kaupunki liputtaa saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta. 

Lisätietoja

 

Varhaiskasvatus
Sirpa Tenhu, suunnittelija
p. 050 462 0835

Perusopetus
Eija Ruohomäki, suunnittelija
Oulun kaupungin edustaja Saamelaiskäräjien koulutusyhteistyöelimessä
p. 044 703 9189

Lukiokoulutus
Panu Kela, rehtori, Oulun aikuislukio
p. 044 703 9388

Yhteisötoiminta ja osallisuus
Antti Koistinen, suunnittelija
p. 050 388 6808

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Linkkejä
 

Saamelaiskäräjät
Oulun yliopiston Giellagas-instituutti 
Saamelaisalueen koulutuskeskus

Oulun kaupunginkirjasto - saamelaiset