Saamelaiset


Varhaiskasvatus

Saamenkielistä varhaiskasvatusta ja Kielipesä-toimintaa järjestetään Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa.  

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia)

Esiopetuksen opetussuunnitelma: Saamelaislasten esiopetus Oulussa
 

Perusopetus

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena esiopetuksessa ja 1.-9. luokilla keskitetysti lähiopetuksena Kastellin koululla ja Länsituulen koululla
Huoltaja merkitsee ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä Wilmaan oppilaan halukkuuden opiskella saamen kieltä kaksi tuntia viikossa perusasteella. Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta ja Oulussa koulussa - perusopetuksen opas ovat Kouluun ilmoittatuminen -sivulla

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. Lue opetussuunnitelma perusopetuksen Kielten opetus -sivulta. 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset: Saamelaiset ja saamenkieliset   (Luku 9 ja Liite 1)

 

Lukiokoulutus

Pohjoissaamea voi opiskella Oulun aikuislukiossa ja eLukiossa sekä inarinsaamea Oulun aikuislukiossa.

Oulun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma (Liite 2/Kieliohjelma)

Oulun aikuislukion opetusuunnitelma

Lukion kurssisisällöt

 

Vapaa sivistystyö

Saamea voi opiskella Oulu-opistossa. Katso Oulu-opiston kielten kurssit.

 

Oulun kaupunki liputtaa saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta. 

Lisätietoja

 

Varhaiskasvatus
Sirpa Tenhu, suunnittelija
p. 050 462 0835

Perusopetus
Eija Ruohomäki, suunnittelija
Oulun kaupungin edustaja Saamelaiskäräjien koulutusyhteistyöelimessä
p. 044 703 9189

Lukiokoulutus
Panu Kela, rehtori, Oulun aikuislukio
p. 044 703 9388

Yhteisötoiminta ja osallisuus
Antti Koistinen, suunnittelija
p. 050 388 6808

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Linkkejä
 

Saamelaiskäräjät
Oulun yliopiston Giellagas-instituutti 
Saamelaisalueen koulutuskeskus

Oulun kaupunginkirjasto - saamelaiset