Saamelaiset

Varhaiskasvatus

Pohjois-saamenkielistä varhaiskasvatusta ja Kielipesä-toimintaa järjestetään Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa.  

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia)

Esiopetuksen opetussuunnitelma: Saamelaislasten esiopetus Oulussa

Oulun kaupunki tarjoaa inarin- ja koltansaamen etäopetusta esiopetusikäisille. 

 

Perusopetus

Pohjoissaamea ja saamelaista kulttuuria voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena esiopetuksessa ja 1.–9. luokilla keskitetysti lähiopetuksena Kastellin koululla. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Sirpa Tenhu (sirpa.tenhu[at]ouka.fi), mikäli oppilas ei jo osallistu pohjoissaamen lähiopetukseen. Myös etävälitteinen opetus inarin- ja koltansaamessa on mahdollista (täydentävä opetus). Lisätiedot: sirpa.tenhu[at]ouka.fi

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. Lue pohjoissaamen opetussuunnitelma perusopetuksen Kielten opetus -sivulta. 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2014) voi lisäksi lukea valtakunnalliset ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset: Saamelaiset ja saamenkieliset  (Luku 9 ja Liite 1)


Kaksikielinen pohjoissaamesuomi-yhdysluokka

Oulussa alkoi uusi kaksikielinen pohjoissaamesuomi-yhdysluokka elokuussa 2023 Lintulammen koulussa. 

Lue sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös kaksikielisen luokan perustamisesta (28.2.2019 § 30).

Luokalla vähintään neljäsosa opetuksesta on pohjoissaamenkielistä. Luokalle ei ole pääsykoetta, eikä saamen tarvitse olla oppilaan äidinkieli. Oppilaan tulee olla osallistunut saamelaiseen varhaiskasvatukseen, lapsella on kielipesätausta tai oppilaan suvun kieli on tai on ollut pohjoissaame. 

Saamen kielen A1-oppimäärän opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2.

Lisätietoja luokasta ja sille hakemisesta Mihin kouluun -sivulta kohdasta: Ensimmäiselle luokalle.

 

Lukiokoulutus

Pohjoissaamea ja inarinasaamea voi opiskella Oulun aikuislukiossa.

Oulun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma (Liite 2/Kieliohjelma)

Oulun aikuislukion opetusuunnitelma

Lukion kurssisisällöt

 

Vapaa sivistystyö

Saamea voi opiskella Oulu-opistossa. Tarjolla on myös saamen käsityön kursseja.
Katso Oulu-opiston kurssit.   

 

Muut

Oulun kaupungin ja saamelaisten yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kokouksissa käydään läpi Oulussa asuvien saamelaisten asioita eli vallitsevaa tilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. 

Saamen lippu

Oulun kaupunki liputtaa saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta. 

Lisätietoja

Yhteyshenkilö
Riikka-Maija Gardemeister
kehittäjäopettaja, saamelaisyhteistyö, Monikulttuurikeskus Villa Victor
p. 040 480 6295

Oulun kaupungin edustaja Saamelaiskäräjien koulutusyhteistyöelimessä 
Henna Laurila, Mäntylä-Snellmanin päiväkodin johtaja
p. 044 703 5457

Sirpa Tenhu, suunnittelija (varaedustaja)
p. 050 462 0835

Varhaiskasvatus ja perusopetus
Sirpa Tenhu, suunnittelija
p. 050 462 0835

Pohjoissaame–suomi-kaksikielinen luokka
Marjut Nurmivuori, perusopetus- ja nuorisojohtaja
p. 044 703 9767

Lukiokoulutus
Panu Kela, rehtori, Oulun aikuislukio
p. 044 703 9388

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Linkkejä

Saamelaiskäräjät

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti 

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Oulun kaupunginkirjasto - saamelaiset ja kirjasto