Saamelaiset

Varhaiskasvatus

Pohjois-saamenkielistä varhaiskasvatusta ja Kielipesä-toimintaa järjestetään Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa.  

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia)

Esiopetuksen opetussuunnitelma: Saamelaislasten esiopetus Oulussa

Oulun kaupunki tarjoaa inarin- ja koltansaamen etäopetusta esiopetusikäisille. 

 

Perusopetus

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena esiopetuksessa ja 1.–9. luokilla keskitetysti lähiopetuksena Kastellin koululla. Pohjoissaamen ja saamelaisen kulttuurin täydentävän opetuksen ilmoittautumiset ottaa vastaan Sirpa Tenhu (sirpa.tenhu[at]ouka.fi), mikäli oppilas ei jo osallistu pohjoissaamen opetukseen perusasteella. Myös etävälitteinen opetus inarin ja koltansaamessa on mahdollista (täydentävä opetus).  Ilmoittautumistavasta ilmoitetaan vuosittain Wilmassa.

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. Lue pohjoissaamen opetussuunnitelma perusopetuksen Kielten opetus -sivulta. 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2014) voi lisäksi lukea valtakunnalliset ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset: Saamelaiset ja saamenkieliset  (Luku 9 ja Liite 1)


Kaksikielinen pohjoissaamesuomi-yhdysluokka

Oulussa olisi aloitettu kaksikielinen pohjoissaamesuomi-yhdysluokka (1.-2. lk) lukuvuoden 2020 alusta, mikäli luokalle olisi ilmoittautunut kuusi oppilasta. Luokalle ei tullut ilmoittautumisia vuosina 2020-2022.

Luokalle ei tullut ilmoittautumisia myöskään tammikuussa 2022, joten luokkaa ei perusteta lukuvuodelle 2022-23. 

Lue sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös kaksikielisen luokan perustamisesta (28.2.2019 § 30).

Luokalla vähintään neljäsosa opetuksesta on pohjoissaamenkielistä. Luokalle ei ole pääsykoetta, eikä saamen tarvitse olla oppilaan äidinkieli. Oppilaan tulee olla osallistunut saamelaiseen varhaiskasvatukseen, lapsella on kielipesätausta tai oppilaan suvun kieli on tai on ollut pohjoissaame. 

Lisätietoa luokasta ja ilmoittautumisesta saa tammikuussa 2023 Wilmasta ja Mihin kouluun -sivulta kohdasta: Ensimmäiselle luokalle.

 

Lukiokoulutus

Pohjoissaamea voi opiskella Oulun aikuislukiossa ja eLukiossa sekä inarinsaamea Oulun aikuislukiossa.

Oulun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma (Liite 2/Kieliohjelma)

Oulun aikuislukion opetusuunnitelma

Lukion kurssisisällöt

 

Vapaa sivistystyö

Saamea voi opiskella Oulu-opistossa. Tarjolla on myös saamen käsityön kursseja.
Katso Oulu-opiston kurssit.   

 

Muut

Oulun kaupungin ja saamelaisten yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kokouksissa käydään läpi Oulussa asuvien saamelaisten asioita eli vallitsevaa tilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. Kokoonkutsujana toimii Antti Koistinen Monikulttuurikeskus Villa Victorista.

Saamen lippu

Oulun kaupunki liputtaa saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta. 

Lisätietoja

Oulun kaupungin edustaja Saamelaiskäräjien koulutusyhteistyöelimessä v. 2020 alkaen
Eija Salmi, päiväkodin johtaja
p. 044 703 5457

Sirpa Tenhu, suunnittelija (varaedustaja)
p. 050 462 0835

Varhaiskasvatus ja perusopetus
Sirpa Tenhu, suunnittelija
p. 050 462 0835

Pohjoissaame–suomi-kaksikielinen luokka
Marjut Nurmivuori, perusopetus- ja nuorisojohtaja
p. 044 703 9767

Lukiokoulutus
Panu Kela, rehtori, Oulun aikuislukio
p. 044 703 9388

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Linkkejä

Saamelaiskäräjät

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti 

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Oulun kaupunginkirjasto - saamelaiset ja kirjasto