Saamelaiset

Varhaiskasvatus

Saamenkielistä varhaiskasvatusta ja Kielipesä-toimintaa järjestetään Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa.  

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia)

Esiopetuksen opetussuunnitelma: Saamelaislasten esiopetus Oulussa
 

Perusopetus

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena esiopetuksessa ja 1.–9. luokilla keskitetysti lähiopetuksena Kastellin koululla. Pohjoissaamen ja saamelaisen kulttuurin täydentävän opetuksen ilmoittautumiset ottaa vastaan Eija Ruohomäki (eija.ruohomaki[at]ouka.fi), mikäli oppilas ei jo osallistu pohjoissaamen opetukseen perusasteella. Myös etävälitteinen opetus inarin ja koltansaamessa on mahdollista (täydentävä opetus).  Ilmoittautumistavasta ilmoitetaan vuosittain Wilmassa.

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. Lue opetussuunnitelma perusopetuksen Kielten opetus -sivulta. 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2014) voi lisäksi lukea valtakunnalliset ja Oulun kaupungin paikalliset linjaukset: Saamelaiset ja saamenkieliset  (Luku 9 ja Liite 1)


Kaksikielinen pohjoissaamesuomi-yhdysluokka

Oulussa olisi aloitettu kaksikielinen pohjoissaamesuomi-yhdysluokka (1.-2. lk) lukuvuoden 2020 alusta, mikäli luokalle olisi ilmoittautunut kuusi oppilasta. Luokalle ei tullut ilmoittautumisia lukuvuodelle 2020-2021.

Seuraava mahdollisuus perustaa kaksikielinen pohjoissaame–suomi-yhdysluokka (1.-2. lk) on lukuvuoden 2021 alusta. 1. ja 2.-luokkalaiset voivat ilmoittautua kaksikielisen pohjoissaame-suomi-yhdysluokan oppilaiksi tammikuussa 2021. Luokka perustetaan vähintään neljän vuoden pilotin ajaksi Knuutilankankaan koululle (Knuutilankankaan tai Lämsänjärven yksikkö), jos lukuvuodelle 2021-2022 ilmoittautuu vähintään kuusi oppilasta (sivistys- ja kulttuurilautakunta 28.2.2019 § 30).

Luokalla vähintään neljäsosa opetuksesta on pohjoissaamenkielistä. Luokalle ei ole pääsykoetta, eikä saamen tarvitse olla oppilaan äidinkieli. Oppilaan tulee olla osallistunut saamelaiseen varhaiskasvatukseen, lapsella on kielipesätausta tai oppilaan suvun kieli on tai on ollut pohjoissaame. 

Lisätietoa luokasta ja ilmoittautumisesta saa tammikuussa 2021 Wilmasta ja osoitteesta: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/mihin-kouluun kohdasta: Ensimmäiselle luokalle.

 

Lukiokoulutus

Pohjoissaamea voi opiskella Oulun aikuislukiossa ja eLukiossa sekä inarinsaamea Oulun aikuislukiossa.

Oulun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma (Liite 2/Kieliohjelma)

Oulun aikuislukion opetusuunnitelma

Lukion kurssisisällöt

 

Vapaa sivistystyö

Saamea voi opiskella Oulu-opistossa. Tarjolla on myös saamen käsityön kursseja. Katso Oulu-opiston kurssit.   

 

Muut

Oulun kaupungin ja saamelaisten yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kokouksissa käydään läpi Oulussa asuvien saamelaisten asioita eli vallitsevaa tilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä. Kokoonkutsujana toimii Antti Koistinen Monikulttuurikeskus Villa Victorista.

Oulun kaupunki liputtaa saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta. 

Lisätietoja

 

Oulun kaupungin edustaja Saamelaiskäräjien koulutusyhteistyöelimessä v. 2020 alkaen
Eija Salmi, päiväkodin johtaja
p. 044 703 5457

Varhaiskasvatus
Sirpa Tenhu, suunnittelija
p. 050 462 0835

Perusopetus

Pohjoissaamen täydentävä opetus
Eija Ruohomäki, suunnittelija
p. 044 703 9189

Pohjoissaame-suomi kaksikielinen luokka
Marjut Nurmivuori, perusopetusjohtaja
p. 044 703 9767

Lukiokoulutus
Panu Kela, rehtori, Oulun aikuislukio
p. 044 703 9388

Yhteisötoiminta ja osallisuus
Antti Koistinen, suunnittelija
p. 050 388 6808

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Linkkejä
 

Saamelaiskäräjät
Oulun yliopiston Giellagas-instituutti 
Saamelaisalueen koulutuskeskus

Oulun kaupunginkirjasto - saamelaiset