Tervehdykset

Tytti Tuppurainen

Koti ja kotiseutu ovat sydänalan asioita

Koti on siellä missä sydän on. Tämä meille varmasti jokaiselle jossain muodossa tuttu sanonta voidaan nähdä monelta kantilta. Toisaalta koti on tutussa maassa ja ympäristössä. Kun auton tai junan ikkunan takana maisema muuttuu pitkän matkan jälkeen kotoisaksi ja tunnistettavaksi, läikähtää mielessä kotiinpaluun tuoma riemu. Toisaalta sanonnan voi ajatella kertovan, että koti muodostuu fyysisen tilan lisäksi meille rakkaista ihmisistä ja heidän luomastaan turvallisesta elinpiiristä. Niistä ihmisistä, jotka luovat tilasta kodin, kaupungista kotiseudun.

Kaikki rakkaus, myös kotiseuturakkaus, vaatii kasvaakseen ja voimistuakseen hellää huolenpitoa. Minulla on ilo ja kunnia toimia Oulun kaupungin emännöimien vuoden 2021 Valtakunnallisten kotiseutupäivien suojelijana. Vuodesta 1949 lähtien järjestetty tapahtuma tuo yhteen kotiseututoiminnalle omistautuneet ihmiset ympäri Suomen.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät tuo näkyväksi sen valtavan omistautumisen ja työn, jota yhteisöt ja yksittäiset toimijat maassamme tekevät luodakseen uusia elämyksiä ja säilyttääkseen muistoja meille rakkaista mielen- ja fyysisen maailman maisemista. Oulun kotiseutupäivien teemaksi on valittu kulttuuri-ilmastonmuutos. Se tuntuu vallan sopivalta tähän aikaan. Tukevat juuret luovat vankan perustan maailman muutoksissa. Omat juuremme tuntien meidän on myös helppo katsoa luottavaisin silmin niin toisiamme kuin tulevaan.

Tytti Tuppurainen

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, jonka koti on Oulussa

Päivi Laajala

Tervetuloa Ouluun

Kotiseudun arvo ja merkitys korostuvat nyt erityisesti. Koronakriisi on tiivistänyt elämänpiiriämme ja saanut meidät katsomaan asuinseutuamme uusin silmin.  Kuntalaiset ottavat yhä useammin yhteyttä elinympäristöön, palveluihin ja osallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Suomen Kotiseutuliiton tärkeimmät teemat ovat osallisuuden, lähidemokratian ja kansalaisvaikuttamisen edistäminen. Ne ovat myös Oululle tärkeitä, olemme esimerkiksi yhdessä asukkaiden kanssa laatineet Oulun ikääntymispoliittisen ohjelman ”Ikävoimainen Oulu”. Se kuvaa kaupunkia, jossa ikäihmiset ovat voimavara, kuten esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen valmistelussa.

Oulussa tärkeää on, että kaikenikäiset kuntalaiset pääsevät osallistumaan. Yksi hieno esimerkki tästä on palkittu nuorten politiikkakoulu. Digitaalisuus tulee yhä vahvemmin mukaan myös kuntalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen ja myös tätä me teknologiakaupunki Oulussa kehitämme.

Kotiseutu on myös elinvoimaa. Oulun kaupungin elinvoima perustuu ennen muuta pohjoisen Suomen ihmisten osaamiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen ympäröivän seudun ja maakunnan kanssa.

Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että kotiseutupäivät pidetään kesällä 2021 Oulussa, Suomen viidenneksi suurimmassa kaupungissa. Yhteisölliset tapahtumat ja yhdessä tekeminen ylläpitävät hyvinvointia.

Tervetuloa kotiseutupäiville valovoimaiseen Ouluun!

Päivi Laajala

Kaupunginjohtaja

Pauili Harju

Kulttuuri-ilmasto muutoksessa

Kiinnittyminen lähiyhteisöihin ja mielenmaisemiin on merkityksellistä ihmiseksi kasvamisessa. Juuret ja siivet saamme kotiseudulta, siellä koetusta elämästä. Koti ja lähiyhteisön ihmiset kasvattavat uudet sukupolvet omalla esimerkillään ja kokemuksiensa kautta. Kotiseudun pitovoiman toivomme säilyvän, vaikka siivet välillä kantavat kauemmaksikin.

Koronaviruksen edessä nöyrtynyt arkemme antoi luvan pohtia arvojamme ja arvostuksiamme uudelleen. Haimmeko elämyksiä kaukaa, vieraannuimmeko lähellä olevasta kauneudesta? Toivottavasti jatkossa maltamme rakentaa onnellisuuttamme enemmän ympärillämme olevista asioista ja yhteisöllisyydestä. Kotiseututyö ja nyt käsillä olevat kotiseutupäivät tarjoavat siihen hyvät puitteet.

Pohjois-Pohjanmaalla kotiseututyöllä on vahvat ja juurevat perinteet. Laajan maakunnan identiteetti muodostuu sen alueiden erityispiirteistä, juuriin sitoutumisesta ja toimeliaisuudesta. Kymmenen virran maa kuitenkin innostaa mieltä, yhdistää maakunnan alueita ja ihmisiä yhteisten pyrkimysten taakse. Meillä identiteetti näkyy tekemisenä enemmän kuin uhona.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton historia yltää nyt 90 vuoden taakse. Silloisen kulttuuri-ilmaston muutoksen tarkoituksena oli maakuntahengen vaaliminen ja sivistystason nosto. Lähes vuosisadan aikana kulttuurin painoarvo on vain kasvanut. Se tarjoaa entistä monipuolisemmin hyvän elämän eväitä. Kulttuuri-ilmaston muutosta tarvitaan edelleen, jotta ymmärrys tästä vahvistuu, hyvä elämä rakentuu meille kaikille.

Pauli Harju

Pohjois–Pohjanmaan liitto, maakuntajohtaja

Janne Vilkuna

Kotiseutuliiton tervehdys

Kotiseutupäivien kulttuuri-ilmastonmuutos -teemaa voi lähestyä kahtaalta. Ensiksi kulttuurit ovat aina toimineet sekä aineellisesti että henkisesti ympäristönsä ehdoilla. Toiseksi kulttuuri-ilmastonmuutoksella voidaan viitata siihen, miten arvomme muuttuvat joko vähitellen hivuttaen tai jonkun kriisin myötä kerralla uuteen asentoon. Oletan, että näin kävi vuonna 2020, mutta emme täysin vielä näe muutosta, koska olemme edelleen sen keskellä.

Karu ilmasto ja vähät luonnonrikkaudet on opittu 1800-luvulta lähtien kompensoimaan tasa-arvon ja yhteisöllisyyden aatteilla sekä jokaisen mahdollisuudella koulutukseen. Henkisillä voimavaroilla syntyi maatalouden innovaatioita, puu- ja metalliteollisuutta, yhteiskunnallisia palveluita, korkeakoulutusta, elektroniikkateollisuutta ja nyt viimeksi digitekniikkaa. Kaikki nämä kehitysvaiheet ovat tuttuja Oulun seudulla.

Vasta viimeiset sata vuotta olemme kyenneet toteuttamaan ”kesän” talven keskelle. Perämeren kauppamerenkulkua rajoittivat ankarat talvet, kunnes liikennettä avustamaan saatiin 1960-luvulla tehokas jäänmurtaja. Lisähaasteen navigointiin ja satamien ylläpitoon tuo edelleen vajaan sentin joka vuosi kohoava maa.

Tulevilla Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, miten päivien teemaa on sovitettu eri tapahtumiin ja kuinka siitä tullaan keskustelemaan.

Janne Vilkuna

Suomen Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohtaja

Ari Heikkinen

Kiitokset

Oulun kotiseutupäivien valmisteluihin on osallistunut suuri joukko yhteisöjä, yhdistyksiä, tapahtuman palveluista, toteutuksesta vastaavia yrityksiä, tuotantojen suunnittelijoita ja tuottajia, taiteilijoita ja esiintyjiä sekä Oulun kaupungin omia palvelualueita ja liikelaitoksia.      

Oulun kaupungin ja kotiseutupäivien järjestelytoimikunnan puolesta kiitän lämpimästi teitä kaikkia, jotka olette olleet mukana rakentamassa Oulun kotiseutupäivien ohjelmaa.

Haluan kiittää erityisesti pääyhteistyökumppaneitamme Pohjois-Pohjanmaan liittoa ja Suomen Kotiseutuliittoa ja sen toiminnanjohtajaa Riitta Vanhataloa, jonka ohjauksessa kotiseutupäiviemme valmisteluita on viety eteenpäin. Suuri kiitos myös Oulun alueen kotiseutuyhdistyksille, joiden antama panos ja asiantuntemus on ollut korvaamaton.       

Oulun kotiseutupäivien ohjelmiston suunnittelun päävastuu on jaettu kolmelle työryhmälle.  Seminaarityöryhmä on vastannut Kulttuuri-ilmastonmuutos-seminaarista, keskustelukammareista ja kokouksista, kotiseututyöryhmä on vastannut retkiohjelmasta tutustumiskohteineen ja muusta ohjelmistosta ohjelmatyöryhmäksi kutsuttu työryhmä. Näiden työryhmien lisäksi kotiseutupäivien tapahtumien tuottajina on ollut useita itsenäisesti toimivia tuotantoryhmiä.

Tätä käsiohjelmaa ja Oulun kotiseutupäivien www-sivuja tarkastelemalla voi saada aavistuksen siitä, kuinka suuri joukko yhteisöjä ja ihmisiä Oulun kotiseutupäivien valmisteluihin on osallistunut.                 
    

Ari Heikkinen
Oulun kaupunki, hallintojohtaja,
Oulun kotiseutupäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja