Dynamo-hyvinvointivalmennus

Oulun kaupunki panostaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen perustamalla uusia toiminnallisia ryhmiä


Koulupäivien yhteydessä pilotoidaan ala-ja yläkoulujen hyvinvointivalmennusmallia


Oulun kaupunki pilotoi lasten ja nuorten hyvinvointivalmennusmallia lukuvuoden 2017–2018 aikana kuudessa Oulun koulussa. Pilottivuoden aikana ryhmiin osallistui noin 70 lasta ja nuorta. Hyvinvointivalmennus koettiin tarpeellisena ja toimintaa on jatkettu pilottivaiheen jälkeen. Nykyisin mukana on kymmenne koulua: Rajakylä, Knuutilankangas, Hintta, Kaakkuri, Maikkula, Laivakangas, Haukipudas, Martinniemi, Pateniemi ja Länsituuli. 

Hyvinvointivalmennuksen kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Dynamo juniorit ry yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Yhdistyksen taustalla toimii kuntoutuksen, hyvinvoinnin, liikunnan ja tutkimustyön ammattilaisia.

Dynamo Juniorit ry on ketterä ja innovatiivinen lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä yhdistys, joka on profiloitunut ennaltaehkäisevän, hyvinvointia lisäävän toiminnan kehittäjäksi. Nyt pilotoitavalla Dynamo-valmennuksella edistetään lasten ja nuorten valmiuksia toimia kaikilla merkityksellisillä elämänalueilla. Toiminnan avulla ennaltaehkäistään yksilöille haitallisten ilmiöiden kehittymistä ja autetaan yksilöitä löytämään oma paras tapa kasvaa ja kehittyä.

Dynamo-valmennuksen keskeisimmät tavoitteet ovat positiivisen mielenterveyden edistäminen, yksilöiden pystyvyyden tunteen vahvistaminen, ja itseluottamuksen kasvattaminen. Onnistuneen Dynamo-valmennuksen tuloksena on enemmän iloisia, itseensä luottavia lapsia ja nuoria, jotka näkevät tulevaisuuden positiivisena. Valmennuksessa nuoret oppivat malleja fyysisen toimintakyvyn ylläpidosta ja kehittämisestä sekä saavat tietoa terveellisen ravinnon ja unen määrän vaikutuksista arkeen.


Lisätietoja antavat:

Marjut Nurmivuori, Oulun kaupunki, perusopetus- ja nuorisojohtaja, marjut.nurmivuori@ouka.fi,  044 703 9767

Kati Grekula, Oulun kaupunki, Liikkuva koulu koordinaattori, kati.grekula@ouka.fi, 040 6569610

Vesa Karjalainen, Dynamo Juniorit ry, hallituksen jäsen, info@dynamojuniorit.fi , 0400 274 168

Tyttö hyppii narua