Välituntiliikuntaa

 

Lukukauden 2017-2018 tavoitteita Oulun kouluissa

 • tukea kouluja toiminnan toteuttamisessa huomioiden koulujen omat erityispiirteet ja tarpeet ( esim. kouluvierailut, koulutukset, materiaalin tuottaminen, nettisivut, ideapankki ym.)

 • toteuttaa liikkuva koulu toimintaa kaikissa Oulun kaupungin perusopetuksen kouluissa

 • luoda edellytyksiä liikuntasuositusten saavuttamiseksi ja hyvinvointiaktiivisuuden lisäämiseksi kouluissa

 • miettiä keinoja vähän liikkuvien lasten aktivoimiseksi ja toteuttaa tätä toimintaa

 • parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä hyvinvointiaktiivisuuden lisäämiseksi

 • oppilaiden osallisuuden lisääminen

Koulutukset

Yläkoulun opettajien kouluttaminen toiminnallisuuden lisäämisksi. Oulun yliopsto vierailee  kaikilla Oulun 23:lla yläkoululla pitäen aineopettajille suunnatun koulutuksen. Kouluvierailujen aikana valitaan kustakin koulusta edustajat oppiainekokoontumisiin. Näissä koulut esittelevät omia oppituniten toiminnallistamisideoita.  Oppiainekohtaiset ideat kerätään office 365:sen tiimisivelluksiin kaikkien Oulun opettajien ideapankiksi. 

Erityiskoulujen opettajille suunnitellaan Liikkuvan koulun, PoPLin ja Vau ryn ohjaamana oma toiminnallisen oppimisen työpaja yhdessä Oulun erityiskoulujen opettajien ja avustajien kanssa. Yhdessä suunniteltu työpajakokonaisuus ohjataan kaikille Oulun erityisopettajille ja ohjaajille neljässä eri koulutuksessa. Työpajoissa osallistujien ideat koostetaan kaikille osallistujille jaettavaksi.   

Nuorisopalveluiden iltapäiväkerhotoiminnasta vastaavien työntekijöiden liikuntakoulutukset syksyllä ja keväällä. 

Nuorten akatemian järjestämä koulutus yläkoulun ja nuorisotoimen  yhteistyön lisäämiseksi. Koulutukset ovat erikseen oppilaille ja opettajille. Koulutus järjestetään yhdellä koululla, jokaisella neljällä Oulun hallinnollisella auleella.

Liikunta ja ravinto, Action toiminta sekä liikkuva koulu luentoja yläkoulujen oppilaille. Luennot pidetään 5-8:lla koululla varausten mukaan. Lisäksi kokeillaan Liikuntapalveluiden, PoPLin kyläkisällihankkeen ja Liikkuvan koulun uutta koulutusmallia 2:lla koululla. Ajatuksena on mitata oppilailta erilaisia kehon terveydestä kertovia arvoja ( verenpaine, sokeriarvot, lihas/rasva/vesi pitoisuudet ) ja  miettiä miten näitä ominaisuuksia voisi muuttaa parempaan suuntaan. Ajatuksia herätellään luennoinnin ja ryhmäkeskustelujen avulla.

Liikkuva koulu ideapajassa kerätään kouluilta hyviä käytänteitä koulupäivän aikaiseen liikuttamiseen ja jaetaan ajankohtaista Liikkuva koulu tietoa. 

Liikkuva koulu ideakalenteri

Opettajille annetaan selkeitä malleja opetuksen toiminnallistamiseen. Kaikille ala- ja yläkoulujen opettajille jaetaan sähköisenä ja painettuna versiona opettajien ideakalenteri. Kalenterin ovat koostanet Oulun ja Muhoksen opettajat ja kalenterista löytyy valmiita malleja toiminnalliseen oppimiseen, ryhmäyttämiseen, liikunnan perustaitojen harjoitteluun sekä tunnetaitojen harjoitteluun. Jokaisella kuukaudella on oma teema, jota harjoitteet tukevat.

Yhteistyön jaliikkeen lisääminen

Eri hallintokuntien ja palvelunjärjestäjien välisen yhteistyön kehittäminen.  Lasten, nuorten ja perheiden yhteistyöryhmän kanssa unelmien välitunti- videokisa ja toiminnallisuutta koulussa lisäävien tiedotusmateriaalien työstöä 

Alueelliset #beActive yläkoulun liikuntatapahtumat neljällä Oulun hallinnollisella alueella kaikille Oulun kahdenksansien luokkien oppilaille. Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu sekä Oulun urheuluseurat ja järjestöt. Koulujen oppilaskunnat ideoivat tapahtuman sisältöjä ja oppilaat kuljetetaan paikalle tarpeen mukaan.

Seuratarjottimen luominen. Oulun kaupungin Liikkuva koulu ja Pohjois-Pohjanmaan liikunta edistää koulujen ja seurojen välistä yhteistyötä. He Koostivat kouluille seuratarjottimen Liikkuva koulu kaudelle 2017-2018. Seuratarjotin on 24 seuran yhteystietolista niistä seuroista, jotka ovat valmiita tekemään kouluvierailuja Oulun kouluissa. Koulut varaavat seurojen käynnit suoraan seuratarjottimeen ilmoittautuneiden seurojen kanssa ja Liikkuva koulu kustantaa käynneistä seuroille nimellisen korvauksen. 

Seuraesittelytarjottimen lisäksi Liikkuva koulu on työstänyt yhdessä PoPLin kanssa kouluille seurojen kerhotarjottimen. Listassa on kymmen seuran yhtestiedot, jotka ovat kiinnostuneita ohjaamaan koulujen kerhoja. Kerhojen kustannuksista vastaa koulu itse ja kerhon hinta neuvotellaan seuran kanssa. Kerhosisältöjä voi myös neuvotella seurojen kanssa. Seurat ovat määritelleet, minkä mittaisia kerhoja he voivat pitää.  

Palvelutarjotin
Palvelutarjottimen käyttöönotto. Lapsiperheiden sähköisessä palvelutarjottimessa kootaan yhteen Oulun kaupungin julkiset sekä järjestöjen ja yksityisen sektorin tuottamat lapsiperheiden avoimet palvelut.  Palvelutarjotin rakennetaan yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa. Palvelutarjotin on digitaalinen ympäristö palveluihin hakeutumiseen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Palvelutarjottimen avulla

 • Asiakkaat löytävät yhdestä paikasta  koottuna lapsiperheiden avoimet  palvelut, esimerkiksi kerhot ja ryhmät
 • Asiakkaat voivat etsiä oman asuinalueensa palveluita ja tietoa lapsiperheiden arkeen liittyvistä asioista
 • Asiakkaat voivat valita mitä palveluita käyttävät
 • Palvelutarjotin lisää ja mahdollistaa asiakkaiden ja kaupungin toimijoiden välistä vuorovaikutteisuutta
 • Kaupungin työntekijöille palvelutarjotin toimii palveluoppaana ja ohjauksen välineenä
 • Järjestöille ja yrityksille palvelutarjotin mahdollistaa toiminnan markkinoinnin ja tiedottamisen

 

Oppilaiden osallisuus
     * toiminnallisen luokan suunnittelukisa
     * välkkäri koulutukset
     * liikunnan yhdysoppilasverkoston luominen
     * nuorten liikkuva koulu tiimien kokeilut

Koulujen omien Liikkuva koulu- toimintojen kehittäminen 
Melklein kaikki Oulun koulut ovat tehneet Liikkuva koulu vuosisuunnitelmansa. Kuluva kausi on tämän suunnitelman toimeenpanoa ja tulevan kauden suunnittelua. Tavoitteena on sitoa liikkuva koulu toiminnat koulun vuosisuunnitelmaan. 

 

 

Liikkuva koulu -tunnus

 

Käyntiosoite Rantakatu 15, 90100 Oulu

Postiosoite Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut, opetustoimi, koululiikunta PL 17, 90015 OULU


Liikkuva Koulu koordinaattori
Kati Grekula p. 040 656 9610

Sähköposti

Toimiston aukioloajat ma - pe klo 8.00 - 16.00
 

Liikkuva koulu facebookissa

Liikkuva koulu Oulu (kaikille avoin)

Liikkuva koulu Oulu, vastaavat (ryhmään hyväksytään koulujen Liikkuva koulu vastaavat)