Välituntiliikuntaa

 

LUKUKAUSI 2020-2021 

 

SEURATARJOTIN

Oulun kaupungin Liikkuva koulu ja Pohjois-Pohjanmaan liikunta haluavat edistää koulujen ja seurojen välistä yhteistyötä. Koostamme seuratarjottimen tulevalle  kaudelle 2020-2021. Seuratarjotin on yhteystietolista, josta käy ilmi seurat, jotka ovat valmiita tekemään kouluvierailuja Oulun kaupungin kouluissa. Kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia.
Seuratarjotin
 

KERHOTARJOTIN

Kerhotarjotin on seuratarjottimen rinnalla vastaava lista seuroista, jotka haluavat ohjata kouluilla kerhotoimintaa tai välituntitoimintaa. Kerhojen kustannuksista vastaa koulu itse ja kerhon hinta neuvotellaan seuran kanssa. Kerhosisältöjä voi myös neuvotella seurojen kanssa. Seurat ovat määritelleet, minkä mittaisia kerhoja he voivat pitää. Kerhotarjotin julkaistaan elokuun loppuun mennessä. 

Kerhotarjotin

 

VÄLITUNTITOIMINTA

Välituntitoimintaa suunnitellessanne voitte saada uusia ideoita Oulun koulun opettajien ideoista: 
- Välituntitoiminnan organisointi kouluissa
- Oulun koulujen opettajien kertomista välituntien liikunnallistamisvinkeistä
 

Vinkkejä löytyy myös POPLin pitämän välituntien ideakoulutuken materialeista
- PoPLin välituntitoiminnan ideakoulutuksen materiaaleista

 

LAJILIITTOJEN IDEOITA ERI LAJIEN OHJAUKSEEN KOULUISSA

Voit alla olevan liitten linkkien kautta tarkastella eri lajiliittojen ideoita lajiohjauksiin kouluissa. Liitteessä on linkkejä mm. pesäpallon, suunnistuksen, yleisurheilun, tanssin, golfin, mailapelien ja kamppailulajien ohjaamiseen. Lajiliittojen ideoita ohjaukseen.  

 

HYVINVOINTIKOULUTUS (LIIKUNTA, RAVINTO JA MIELENTERVEYS)

Hyvinvointikoulutus vanhemmille ja nuorille sopii opettajan muokkauksin hyvinvointiluennoksi oppilaille tai vanhempainiltamateriaaliksi vanhempainiltoihin.

 

TOIMINNALLISET VANHEMPAINILLAT

Olemme valmistaneet Liikkuvan koulun rahoituksella muutamia vanhempainiltamalleja, joita voi sellaisenaan tai muokaten käyttää toiminnallisiin vanhempainiltoihin.

 

NYKYTILAN ARVIOINTI

Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken. Kun arvioinnin täyttää kerran vuodessa, pystyy koulu seuraamaan oman toimintansa kehittymistä ja lisäämään vuosisuunnitelmiinsa nykytilan arviossa esiintulleita kehittämisen kohteita. Samalla esiin tulleita vahvuuksia voidaan edelleen korostaa.  Näin saadaan käsitys koulun toiminnallisuuden  tilanteesta ja aikaa laatia suunnitelma seuraavalle lukuvuodelle vielä ennen kuluvan lukukauden loppua. 

Kaikkien Oulun koulujen (myös sivukoulujen) tulee täyttää nykytilan arviointi. Nykytilan arviointi tulee täyttää keväällä 2021 huhtikuun loppuun mennessä. 
Nykytilan arvioinnin löydät tästä linkistä. Muistatahan, että arvion täyttämiseen tarvitaan vähintään tiimi, mielellään koko työyhteisö ja oppilaiden ääni.  Nykytilan arviointi tehdään koulun tämän hetkisestä tilanteesta ja koulun tilannetta tarkastellaan kaikkien koulua koskevien toimenpiteiden kannalta. Ei pelkästään liikkkuvan koulun kautta tehtävien asioiden suhteen. Koulukohtaiset tulokset lähetetään nykytilan arvioinnin täyttäneille kouluille,  kaavakkeeseen merkitylle yhteyshenkilölle. 

Oulun kouluista melkein kaikki ovat jo täyttäneet ainakin kertaalleen nykytilan arvioinnin, mikä on upea juttu. Nykytilan arvioinnin tuloksia seurataan toiminnan tuloksellisuutta arvioitaessa, joten siksi on tärkeää, että se täytetään vuosittain.  Näin saamme tärkeää vertailutitetoa koko Oulun koulujen toiminnallisuuden kehityskestä ja kehittämisen kohteista.

Vuoden 2020 yhteenvedon löydät uudesta Virveli tietokannasta.

Liikkuva koulu -tunnus

 

Käyntiosoite Rantakatu 15, 90100 Oulu

Postiosoite Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut, opetustoimi, koululiikunta PL 17, 90015 OULU


Liikkuva Koulu koordinaattori
Kati Grekula p. 040 656 9610

Sähköposti

Toimiston aukioloajat ma - pe klo 8.00 - 16.00
 

Liikkuva koulu facebookissa

Liikkuva koulu Oulu (kaikille avoin)

Liikkuva koulu Oulu, vastaavat (ryhmään hyväksytään koulujen Liikkuva koulu vastaavat)