Välituntiliikuntaa

 

LUKUKAUSI 2021-2022 

 

LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVÄÄN VUOSIKELLO

Vuosikellon tehtävänä on lisätä tietoa sekä lasten ja nuorten liikkumissuosituksesta että liikkumisen hyvinvointihyödyistä. Lisäksi vuosikellon tarkoituksena on esitellä kohderyhmän liikkumistoimintakulttuurin monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi Liikkuva koulu -ohjelman " lisää liikkumista koulupäivään -ideoiden" monipuolista kirjoa. Tavoitteena on myös kannustaa vuodenkierron aikana kouluja kokeilemaan erilaisia tapoja lisätä liikettä koulupäivään sekä tuoda vahvemmin esiin oppilaiden osallisuuden. Ennen kaikkea tavoitellaan koulupäivän aikaisen liikkumisen määrää lisäämistä, painottaen erityisesti oppituntien aikaista liikkeen lisäämistä. 

Vuosikellon teemasijoittelun suunnittelussa huomioitiin kouluvuoden kierto sekä Oulun vuodenaikojen sääolosuhteiden vaikutuksia kouluarkeen. Vuosikelloa tehdessä hyödynnettiin Nykytilan kartoitusaineiston, lasten ja nuorten liikkumissuositusten, Liikkuva koulu -materiaalien sekä lasten liikkumista koskevia teoriatietoa. 

Vuosikellosta pyrittiin tekemään mahdollisimman vaivattomasti käyttöön otettava ja henkilökunnan käytännön arkea palveleva. Vuosikellosta pyrittiin tekemään myös muunneltava, osallistava ja innostava.  Sen ensimmäisessä diassa on vuoden kierto kuukausiteemoittain infografin muodossa. Kuukausien pallot toimivat suorina linkkeinä infografin jatkona tiedostossa oleviin kuukausidioihin. Kuukausidia sisältää 1) liikkumisvinkit teemasta 2) tietoruudun liikkumissuosituksesta ja/tai liikkumisen terveysvaikutuksista 3) tsemppivirkkeen sekä 4) ruudun johon käyttäjät voivat lisätä teemaan lisää kuukauden aikana löytämiään vinkkejä ja linkkejä. Kuukausidiassa on myös videolinkki sekä infolinkki teemaan liittyen. Lisäksi kuukausidiasta löytyy myös ajankohtaan liittyvä muistutuskupla esim. Välkkäri-toiminnan käynnistämisestä tai välituntiluistelukauden alkamisesta. Myös kuukausidian tekstit toimivat mahdollisimman monessa kohtaan suorina linkkeinä aiheen jatko-ohjeisiin, vinkkikuviin tai -videoihin. 

Kuukausidiojen jälkeen kehityshankkeen materiaalista löytyy muistilista johdolle ja Liikkuva koulu -tiimille Liikkuva koulun keskeisimmistä teemoista sekä kouluyhteisössä vuosikellon aiheiden lisäksi muista mahdollisesti toteutettavista toimista koulupäivän aikaisen liikkumisen edistämiseksi. Materiaalista löytyy myös dia ideoista tulevien vuosien vuosikellojen suunnitteluun sekä vuosikellon esittelytilanteeseen tietoa siitä, miksi liikkeen lisääminen koulupäiviin on merkityksellistä ja tärkeää."


LIIKUNTAHAASTEET / LIIKUNTADIBLOMI

Hiukkavaaran koulun oppilaiden ideoima ja myöhemmin Oulun muiden koulujen täydentämät liikuntantahaasteet julkaistaan elokuussa Qridiin Oulun liikuntadiplomi -oppimiskokonaisuuteen! 

Liikuntadiplomihaaste sisältää 62 erilaista liikunnallista tehtävää, frisbeeheitosta geokätköilyn kautta katulätkän pelaamiseen. Haastetehtävät sopivat kaiken ikäisille, mutta ne on suunniteltu erityisesti 1-6 -luokkalaisille ( yläkoululaisille julkaistaan omat Lähirähinä liikuntahaasteet) Osan tehtävistä oppilas voi tehdä koulussa, mutta suurin osa on tarkoitettu tehtäväksi vapaa-ajalla joko yksin tai yhdessä kaverin tai perheenjäsenen kanssa. Tehtävät toimivat hyvinä liikuntaläksyinä ja aktiivisuuden herättäjinä oppilaiden vapaa-ajalle.

Kun opettaja aktivoi Oulun liikuntadiplomi -oppimiskokonaisuuden Qridissä, haastetehtävät ilmestyvät näkyviin hänen oppilailleen. Oppilaat voivat suorittaa tehtäviä omaan tahtiinsa koko lukuvuoden ajan, ja opettaja voi seurata haasteen edistymistä omasta käyttöliittymästään. Keväällä opettaja voi tulostaa oppimiskokonaisuuden materiaaleista löytyvät diplomit niille oppilaille, jotka ovat läpäisseet haasteen eri tasoilla:

Pronssi: 30 suoritettua tehtävää
Hopea: 40 suoritettua tehtävää
Kulta: 50 suoritettua tehtävää


#BEACTIVE TOIMINTARASTIT 8.LK OPPILAILLE

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestävät urheiluseurojen ja järjestöjen avustuksella Oulun koulujen kahdeksannen luokan oppilaille #BeActive alueelliset tapahtumapäivät. Tapahtumat ovat osa kansainvälistä European week of sport -urheiluviikkoa.  Tapahtumaan tullaan luokittain opettajan johdolla ja kouluille kustannetaan tarvittaessa bussikuljetus. Kuljetuksia ei myönnetä kouluille, joilla on mahdollisuus tulla tapahtumaan kävellen tai pyörällä.  Ilmoittautuminen suoraan kati.grekula@ouka.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää kuljetustarve. 

ma 27.9. Kaakkurin urheilukeskus
09.00-10.30 PItkäkangas
11.15-12.45 Metsokangas
13.15-14.45 Kaakkuri
varalla: Maikkula

 ti 28.9. Laivakankaan tekonurmi
09.00-10.30 Talvikangas
11.15-12.45 Kiiminkipuisto
13.15-14.45 Jäälin koulu
varalla: Kello

ke 29.9. Rajakylän Talvikkipuiston urheilukeskus
09.00-10.30 Haukipudas
11.15-12.45 Laanila
13.15-14.45 Ritaharju
varalla: Länsituuli

to 30.9. Oulun keskustan Hollihaan puisto
09.00-10.30 Kastelli
11.15-12.45 Merikoski
13.15-14.45 Pohjankartano
varalla: Myllytulli

 

TOIMINNALLISET VANHEMPAINILLAT

Liikkuva koulu hankkeen aikana on valmistettu Jere Lehdon ideoimia toiminallisia vanhempainiltamalleja, joita voi sellaisenaan tai muokaten käyttää koulujen vanhempainiltojen järjestämiseksi. 

 

SEURATARJOTIN

Oulun kaupungin Liikkuva koulu ja Pohjois-Pohjanmaan liikunta haluavat edistää koulujen ja seurojen välistä yhteistyötä. Koostamme seuratarjottimen tulevalle  kaudelle 2021-2022. Seuratarjotin on yhteystietolista, josta käy ilmi seurat, jotka ovat valmiita tekemään kouluvierailuja Oulun kaupungin kouluissa. Kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia. Seuratarjotin julkaistaan syyskuun loppuun mennessä.

Seuratarjotin 2021-2022


VÄLITUNTITOIMINTA

Välituntitoiminta on tärkeä osa koulujen aktiivisen toimintakultturin ylläpitoa.  Välitutntitoimintaa voi kehittää monilla eri keinoilla. Esimerkkejä erilaisista välitutitoimintojen ideoista löydät allaolevista linkeistä.

PoPLin KOLUTUKSET 2021-22

PoPLin liikkuva koulu vinkit

 

LAJILIITTOJEN IDEOITA ERI LAJIEN OHJAUKSEEN KOULUISSA

Useat lajiliitot tuottavat kouluille valmista materiaalia hyödynnettäksi. Voit liitten linkkien kautta tarkastella eri lajiliittojen ideoita mm. pesäpallon, suunnistuksen, yleisurheilun, tanssin, golfin, mailapelien ja kamppailulajien ohjaamiseen.

 

HYVINVOINTIKOULUTUS (LIIKUNTA, RAVINTO JA MIELENTERVEYS)

Oulun Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu ovat työstäneet hyvinvointiteemaan soipivan koulutuksen, jota voi hyödyntää niin oppilaiden kuin vanhempienkin tiedon lisäämiseksi liikunnasta ravinnosta ja mielterveyteen liittyvistä asioista. Tiedosto on Power Point pohjainen, joten voit valita siitä omaan työkentelyysi sopivat osiot ja muokata aineistoa mielesi mukaan.

 


NYKYTILAN ARVIOINTI

Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken. Kun arvioinnin täyttää kerran vuodessa, pystyy koulu seuraamaan oman toimintansa kehittymistä ja lisäämään vuosisuunnitelmiinsa nykytilan arviossa esiintulleita kehittämisen kohteita. Samalla esiin tulleita vahvuuksia voidaan edelleen korostaa.  Näin saadaan käsitys koulun toiminnallisuuden  tilanteesta ja aikaa laatia suunnitelma seuraavalle lukuvuodelle vielä ennen kuluvan lukukauden loppua. 

Kaikkien Oulun koulujen (myös sivukoulujen) tulee täyttää nykytilan arviointi. Nykytilan arviointi tulee täyttää keväällä 2021 huhtikuun loppuun mennessä. 
Nykytilan arvioinnin löydät tästä linkistä. Muistatahan, että arvion täyttämiseen tarvitaan vähintään tiimi, mielellään koko työyhteisö ja oppilaiden ääni.  Nykytilan arviointi tehdään koulun tämän hetkisestä tilanteesta ja koulun tilannetta tarkastellaan kaikkien koulua koskevien toimenpiteiden kannalta. Ei pelkästään liikkkuvan koulun kautta tehtävien asioiden suhteen. Koulukohtaiset tulokset lähetetään nykytilan arvioinnin täyttäneille kouluille,  kaavakkeeseen merkitylle yhteyshenkilölle. 

Oulun kouluista melkein kaikki ovat jo täyttäneet ainakin kertaalleen nykytilan arvioinnin, mikä on upea juttu. Nykytilan arvioinnin tuloksia seurataan toiminnan tuloksellisuutta arvioitaessa, joten siksi on tärkeää, että se täytetään vuosittain.  Näin saamme tärkeää vertailutitetoa koko Oulun koulujen toiminnallisuuden kehityskestä ja kehittämisen kohteista.

Liikkuva koulu -tunnus

 

Käyntiosoite
Ouluhallintie 20, 90130 Oulu

Postiosoite
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut, opetustoimi, koululiikunta/Liikkuva koulu PL 17, 90015 OULU

Yhteystiedot
Liikkuntakoordinaattori

Kati Grekula p. 040 656 9610

Sähköposti

Toimiston aukioloajat ma - pe klo 8.00 - 16.00