Move - fyysisen toimintakyvyn seuranta Move - fyysisen toimintakyvyn seuranta

Move! - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokksien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. 

Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaamiseksi on järjestelmään kehitetty kahdeksan osiota sisältävä mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa fyysisen toimintakyvyn tilasta. Move-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Palautejärjestelmän avulla oppilas, hänen huoltajansa, terveydenhuollon ammattilaiset kouluissa sekä opettajat saavat tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä, sen yhteydestä oppilaan hyvinvointiin sekä siitä, miten toimintakykyä voi edistää.

Valtakunnallinen Move!-järjestelmä on otettu käyttöön virallisesti lukuvuoden 2016-2017 alusta lukien. Elokuusta 2016 alkaen mittaukset toteutetaan kaikille 5. vuosiluokille ja elokuusta 2018 alkaen myös 8. vuosiluokille. Opetuksenjärjestäjä on voinut halutessaan järjestää mittaukset 8.-luokkalaisille jo syksyllä 2017. Opetushallituksen kirje kouluille.

 

Tarkempaa tietoa Movesta ja Move-järjestelmän mittaristosta löydät Move!n kotisivuilla  

 

Valtakunnalliset Move!-tulokset 2017

Pohjois-Pohjanmaan Move!-tulokset 2017

Pohjois-Pohjanmaan Move!-tulokset 2016

 

Linkki Move! -treenisivuille:

https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit/