Move - fyysisen toimintakyvyn seuranta

Move! - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

 

MIKÄ MOVE ON?

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Tarkempaa tietoa Movesta ja Move-järjestelmän mittaristosta löydät Move!n kotisivuilta. 

 

 

Move toteutuu parhaimmillaan peruskoulussa, koska se tavoittaa koko ikäluokan. Lisäksi kouluissa on käytettävissä eri asiantuntijatahoja, esimerkiksi kouluterveydenhuolto, opettajat, erityisen tuen osaajat sekä liikuntaa opettavat opettajat. Käytännössä liikunnanopettajat toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulut keräävät ja saattavat nämä tiedot vanhemipien myöntävän luvan jälkeen osaksi asetuksessa säädettyjä laajoja terveystarkastuksia.

Näiden lisäksi on vielä muistettava, että esimerkiksi sosiaalista hyvinvointia edistää se, että lapsella ja nuorella on motorisia edellytyksiä osallistua yhteispeleihin ja – leikkeihin. Ne edellyttävät motoristen perustaitojen kuten liikkumistaitojen, tasapainotaitojen sekä käsittelytaitojen hallintaa.

Psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä puolestaan edistävät fyysisesti aktiivinen elämäntapa sekä fyysisistä tehtävistä saadut onnistumisen kokemukset. Ne ovat rakennusaineksina myönteisen fyysisen minäkuvan kehittymiselle ja tukevat siten yleistä minäkäsitystä. Tältä pohjalta mittariin on kehitelty kuusi fyysistä toimintakykyä kuvaavaa osiota.

Oulu koordinoi hiljattain päättynyttä OPH:n rahoittamaa Move!-projektia, jossa suurten kaupunkine kanssa kehitettiin Move!-prosessia ja tuotettiin sprosessia helpottavia maeriaaleja. Alle on koostettu eri toimijoille ideamateriaali Move!:een liittyen. Materiaaleissa hyödynnetään osaksi jo valmista materiaalia ja osa materiaalien sisällöistä on tuotettu hankkeen aikana.  

 

Alta näet Move!-prosessiin liittyviä tahoja: 

 


Viimeisimmät mittaustulokset

Move!-mittaustulokset 2021, koko maa
Move!-mittaustulokset 2021, Pohjois-Pohjanmaa

Move!-tulokset Oulu 2021

 

Muuta lisätietoa ja koulutuksia Movesta!

  • Terve koululainen -hanke on julkaissut Move!-treenit tukimateriaaliksi opettajille, terveydenhoitajille, oppilaille ja huoltajille.
  • Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutus ,  Terve Koululainen sivustolta löytyvä avoin, maksuton, itsenäisesti omaan tahtiin opiskeltava koulutuskokonaisuus. Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilökunnalle ja kouluterveydenhuollon toimijoille. Koulutuksesta saat tietoa, malleja ja vinkkejä Move!-järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen. Opetushallituksen rahoittaman koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja kouluterveydenhuollon Move!-osaamista ja kehittää Move!-toimintakulttuuria peruskouluissa.

 

Move!-hankkeen tuottamaa materiaalia

Huoltajainfo tulosten tulkinnasta

Move!- esittely oppilaille

Move! viestintäsuunnitelma

Move! mittaustulosten luovutus kouluterveydenhuoltoon - ohje huoltajalle

Move!- huoltajaviesti kevät

Move!-huoltajaviesti syksy

Move! vanhenpainilta

Move! vanhempainillan ohjausohjeet

Move!-mittausosioiden ohjeet ja kuvat

Move!- vuosisuunnitelma 5. ja 8.lk oppilaiden tunneille (Länsituulen malli)

Move!-palautetunti 5.lk

Move!-palautetunti 8.lk
Move-koulutus opettajille, tervedenhoitajille ja opiskelijoille