Move - fyysisen toimintakyvyn seuranta

Move! - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

 

Move! - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokksien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. 

Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaamiseksi on järjestelmään kehitetty kahdeksan osiota sisältävä mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa fyysisen toimintakyvyn tilasta. Move-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Palautejärjestelmän avulla oppilas, hänen huoltajansa, terveydenhuollon ammattilaiset kouluissa sekä opettajat saavat tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä, sen yhteydestä oppilaan hyvinvointiin sekä siitä, miten toimintakykyä voi edistää.

Valtakunnallinen Move!-järjestelmä on otettu käyttöön virallisesti lukuvuoden 2016-2017 alusta lukien. Elokuusta 2016 alkaen mittaukset toteutetaan kaikille 5. vuosiluokille ja elokuusta 2018 alkaen myös 8. vuosiluokille. 

 

Syksyllä 2020 suoritettiin Move!-mittaukset kaikille 5. vuosiluokan ja 8.vuosiluokan oppilaille.

 

Vuoden 2020 Move!-mittaukset

Move!-mittaukset toteutetaan osana liikuntakasvatusta 5. ja 8. luokan oppilaille syyskuun loppuun mennessä. Koulu syöttää oppilaiden mittaustulokset ilman tunnistetietoja sähköiseen järjestelmään 30.9.2020 mennessä.

Koulukohtainen linkki tulosten syöttämiseksi lähetetään elokuussa Opintopolku-palveluun merkittyyn koulun yleiseen sähköpostiosoitteeseen, josta sitä voi jakaa eteenpäin tulosten syöttämisestä vastaaville henkilöille.

Mittaustulosten syöttämisen jälkeen koulut saavat kustannuksettoman palauteraportin koulun mittaustuloksista marras-joulukuussa 2020.

Koronaepidemian osalta Opetushallitus seuraa Suomen hallituksen päätöksiä sekä viranomaisten opetuksen järjestäjille antamia ohjeita. Lisätiedot annettu elokuun Move!-infokirjeessä ja Move!-sivuilla www.oph.fi/fi/move.

 

Tarkempaa tietoa Movesta ja Move-järjestelmän mittaristosta löydät Move!n kotisivuilla  

 

Movetietoa

Move!-vanhempainilta
Ohje vanhempainillan ohjaamiseen
Move-koulutus opettajille, tervedenhoitajille ja opiskelijoille

 

Vanhemmat mittaustulokset

Valtakunnalliset tulokset 2019.pdf

Pohjois-Pohjanmaan tulokset 2019.pdf

 

Valtakunnalliset tulokset 2018.pdf

Valtakunnalliset tulokset 2018, sovelletut testit.pdf

Pohjois-Pohjanmaan tulokset 2018.pdf

 

Valtakunnalliset Move!-tulokset 2017

Pohjois-Pohjanmaan Move!-tulokset 2017

Pohjois-Pohjanmaan Move!-tulokset 2016

 

 

Muuta lisätietoa ja koulutuksia Movesta!

Terve koululainen -hanke on julkaissut Move!-treenit tukimateriaaliksi opettajille, terveydenhoitajille, oppilaille ja huoltajille.

 

Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutus 

Terve Koululainen sivustolta löytyvä avoin, maksuton, itsenäisesti omaan tahtiin opiskeltava koulutuskokonaisuus. Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilökunnalle ja kouluterveydenhuollon toimijoille.

Koulutuksesta saat tietoa, malleja ja vinkkejä Move!-järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen. Opetushallituksen rahoittaman koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja kouluterveydenhuollon Move!-osaamista ja kehittää Move!-toimintakulttuuria peruskouluissa.

 

Istuva elämäntapa näkyy etenkin lasten ja nuorten kehon liikkuvuudessa 

Opetushallituksen tiedote 12.12.2019