Liikkuva koulu, Nykytilan arviointi

Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken. Kun arvioinnin täyttää kerran vuodessa, pystyy koulu seuraamaan oman toimintansa kehittymistä ja lisäämään vuosisuunnitelmiinsa nykytilan arviossa esiintulleita kehittämisen kohteita. Samalla esiin tulleita vahvuuksia voidaan edelleen korostaa.  Näin saadaan käsitys koulun toiminnallisuuden  tilanteesta ja aikaa laatia suunnitelma seuraavalle lukuvuodelle vielä ennen kuluvan lukukauden loppua. 

Kaikkien Oulun koulujen (myös sivukoulujen) tulee täyttää nykytilan arviointi. Nykytilan arviointi tulee täyttää keväällä 2021 huhtikuun loppuun mennessä. 
Nykytilan arvioinnin löydät tästä linkistä. Muistatahan, että arvion täyttämiseen tarvitaan vähintään tiimi, mielellään koko työyhteisö ja oppilaiden ääni.  Nykytilan arviointi tehdään koulun tämän hetkisestä tilanteesta ja koulun tilannetta tarkastellaan kaikkien koulua koskevien toimenpiteiden kannalta. Ei pelkästään liikkkuvan koulun kautta tehtävien asioiden suhteen. Koulukohtaiset tulokset lähetetään nykytilan arvioinnin täyttäneille kouluille,  kaavakkeeseen merkitylle yhteyshenkilölle. 

Oulun kouluista melkein kaikki ovat jo täyttäneet ainakin kertaalleen nykytilan arvioinnin, mikä on upea juttu. Nykytilan arvioinnin tuloksia seurataan toiminnan tuloksellisuutta arvioitaessa, joten siksi on tärkeää, että se täytetään vuosittain.  Näin saamme tärkeää vertailutitetoa koko Oulun koulujen toiminnallisuuden kehityskestä ja kehittämisen kohteista.

Vuoden 2020 yhteenvedon löydät uudesta Virveli tietokannasta.

 

 

 

Jalan ulkosyrjillä kävelyä -harjoitus