Toimintaohjeet uintiviikolla

Päivitetty 5/2019

PERUSOPETUKSEN 1.-6. LUOKAN OPPILAIDEN TOIMINTAOHJEET UINTIVIIKOLLA

Koulun velvoite on pyrkiä huolehtimaan siitä, että oppilaiden valvontaa suorittavia luokanopettajia on sekä tytöille että pojille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on tilanteesta ilmoitettava ennakkoon uimaopettajalle.

1. Luokanopettaja noutaa uimahallin palvelupisteestä ryhmäpukuhuoneen avaimen (1.-4. lk) ja ilmoittaa päivittäin palvelupisteen hoitajalle uimaopetukseen osallistuvien oppilaiden lukumäärän.

2. Ensimmäisellä uintikerralla uimaopettaja odottaa ryhmää uimahallin aulassa. Ennen pukuhuoneisiin siirtymistä uimaopettaja kertaa uimahallin yleiset toimintaohjeet ja säännöt ryhmän kanssa.

Oulun uimahallin toimintaohjeet, säännöt

Raatin uimahallin toimintaohjeet, säännöt

Vesi-Jatulin uimahallin toimintaohjeet, säännöt

3. Luokanopettaja vie ja valvoo oppilaat puku- ja pesuhuonetiloissa. Opettaja huolehtii, että oppilaat peseytyvät saippualla ilman uima-asua, kastellen myös hiukset. Pitkähiuksiset koululaiset käyttävät uimalakkia tai laittavat hiukset kiinni. Ennen altaalle siirtymistä käydään WC:ssä.

4. Oppilaan uima-asuna on uimapuku, uimahousut tai burkini. Shortsien tai uimashortsien käyttö uima-asuna on kielletty. Uimaopettajat suosittelevat uimalasien käyttöä. Laseja voi pyytää lainaan uimaopettajalta. Emme suosittele sukellusmaskin käyttöä uinninopetuksessa. Lasisen sukellullusmaskin käyttäjiltä edellytetään varovaisuutta.

5. Oulun uimahallissa luokanopettaja ohjaa oppilaat odottamaan uinninopetusta hallin katsomon penkkiriveille, josta uimaopettaja ottaa ryhmän haltuunsa. Uimaopettaja ohjaa oppilaat ja opettajan ryhmälle varatulle altaalle.

Raatin uimahallissa luokanopettaja ja uimaopettaja kuljettavat oppilaat suoraan opetusaltaalle.

Vesi-Jatulin uimahallissa odotetaan uinninopetuksen alkamista allasosaston oviaukolla. Opettajien on käytettävä puhtaita sisäjalkineita ja puhdistettava jalkineiden pohjat desinfiointipisteissä suihkutiloissa.

6. Luokanopettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin ajan altaan reunalla tai osallistumalla itse uimaopetukseen. Uimaopettaja vastaa opetuksen pedagogisesta sisällöstä. Mikäli oppilas joutuu poistumaan ryhmäopetuksesta, vastuu oppilaasta siirtyy luokanopettajalle. Luokanopettaja on uimahallissa virantoimituksessa, ja näin ollen vastuussa oppilaista koko uintitunnin ajan. Uimahallin henkilöstöllä on aina yleinen valvontavastuu.
Kuluttajavirasto on antanut ohjeen uimahallien turvallisuuden edistämisestä, laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Ohje sisältää muun ohella säännöksen riittävästä uinninvalvonnasta uimaopetuksen aikana. Tätä sovelletaan myös Oulun koululaisten uintitunnilla.

7. Koulun uintitunnille osallistuvat kaikki luokan oppilaat, kilpauimareitten eriyttämistä ei sallita turvallisuus- ja vastuukysymysten vuoksi. Kilpauimarit voivat toimia oman luokan muille oppilaille esimerkkeinä ja kannustaa harjoittelemaan uintia.

 

UINNINOPETUKSEN TUNTIMÄÄRÄT, VÄLITAVOITTEET, TESTAUS JA ARVIOINTI

Uintia opetetaan 0.-6. luokan oppilaille neljä-viisi kertaa lukuvuoden aikana. Uintitunti kestää 40-50 minuuttia, josta aktiivista uinninopetusta on 30-40 minuuttia. Oppilaille varataan vapaata uintiaikaa 5-15 minuuttia. Oulun uimahallissa oppilaat pääsevät hyppimään hyppytornista ja 1 metrin ponnahduslaudalta .

Perusopetuksen uimaopetuksen välitavoitteet vuosiluokilla 1-6
Esikoulu: veteen totuttelua
1. luokka: alkeisselkäuinti
2. luokka: alkeiskrooliuinti
3. luokka: selkäuinti
4. luokka: krooliuinti (hengitys), 25-50 metrin uinti vapaalla tyylillä
5. luokka: rintauinti
6. luokka: uintilajien kertaus, vesipelastus ja 200 metrin uintitesti

Uimataidon testaaminen
Oppilaan uimataitoa testataan ensimmäisen kerran neljännellä luokalla. Neljännen luokan oppilaiden tavoitteena on, että oppilas pystyy uimaan yhtäjaksoisesti vähintään 25 metriä.
Vuosittain lähes 90% oppilaista saavuttaa 4. luokalle asetetun tavoitteen.

Toisen kerran uimataitoa testataan kuudennella luokalla. Kuudennen luokan oppilaan tavoitteena on saavuttaa pohjoismainen uimataitotaso. Pohjoismainen uimataitotaso määritellään seuraavasti: "Henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen."

Mikäli oppilas saavuttaa pohjoismaisen uimataitotason, merkitään suoritus kuudennen luokan kevättodistukseen.

Lukuvuonna 2016-2017 kuudesluokkalaisten uimaanoppimisprosentti kaikki oppilaat huomioiden oli 89.
Lukuvuonna 2017-2018 uimaanoppimisprosentti oli 87,6.

Uimaopettaja kirjaa yhdessä luokanopettajan kanssa oppilaiden uintisuoritukset.

Arviointi
Uinnin arviointiperusteet ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset. Uimaopettaja ja luokanopettaja arvioivat yhdessä vuosittain oppilaan uimataitotason suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.


KESÄUIMAKOULUT JA UINNIN LISÄOPETUSTA

Kesäuimakouluja 1.-4. luokan oppilaille
Mikäli uimaopettaja ja luokanopettaja ovat päätyneet suosittelemaan oppilaalle lisää uintiharjoittelua, on oppilaalla mahdollisuus osallistua kesän uimakouluihin. Vesi-Jatulissa lisäopetus järjestetään lukuvuoden aikana. Oulun uimahallissa ja Raatin uimahallissa ei lisäopetusta ole mahdollista järjestää lukuvuoden aikana, vaan oppilaille suositellaan osallistumista kesällä järjestettäviin uimakouluihin.
Uimaopettaja ilmoittaa oppilaan lisäopetustarpeesta koululle. Luokanopettaja lähettää tiedon oppilaan huoltajalle. Huoltajan vastuulla on oppilaan ilmoittaminen kesäuimakouluun ja kuljetuksen järjestäminen.
Ilmoittaudu kesän uimakouluun
Lisä- ja kesäuimakoulut ovat maksuttomia oppilaille.


OULUN KOULUJEN UINTIKILPAILUT
Keväällä 2020 järjestetään Oulun uimahallilla koululaisten uintikilpailut kilpa- ja harrasteuimarisarjoin. Uintikilpailut vuorottelevat Vesisankarit -tapahtuman kanssa vuorovuosittain.  


UIMAMERKIT

Oppilaat voivat suorittaa SUH:n uimamerkkejä Oulun uimahalleissa. Uimaopettajat ottavat uintisuorituksia vastaan.

SUH:n uusi päivitetty uinnintavoitetaulukko.


UIMASEUROJEN TOIMINTA

Oululaiset uimaseurat järjestävät lasten uimakouluja ja seuroissa toimii nuorten valmennusryhmiä. Kaikki uimaseurat ottavat mielellään uusia uimareita reippaan ja mukavan harrastuksen pariin.

Uimaseurojen yhteystiedot:
Haukiputaan Heitto, www.haukiputaanheitto.fi
Oulun Lohet, www.oulunlohet.fi
Oulun Uinti, www.oulunuinti.fi
 

KOULUJEN UINNINOPETUKSEN YHDYSHENKILÖT

Oulun uimahalli ja Raatin uimahalli:

Seppo Konttijärvi 044 703 8043, seppo.konttijarvi@ouka.fi 

Marko Savolainen 044 703 8015, marko.savolainen@ouka.fi

Vesi-Jatulin uimahalli:

Erkko Korpela 040 702 4719, erkko.korpela@ouka.fi

Marko Savolainen 044 703 8015, marko.savolainen@ouka.fi

Koululiikunta:

Tanja Ylisirniö 050 574 7048, tanja.ylisirnio@ouka.fi

Koulujen uinninopetuksen sujumisesta voi antaa palautetta yhdyshenkilöille tai suoraan uimaopettajille os. uinninvalvonta.raksila@ouka.fi tai uinninvalvonta.jatuli@ouka.fi

 

Lukuvuonna 2019-2020 järjestetään Oulun koulujen uintimestaruuskilpailut keskiviikkona 8.4.2020 Oulun uimahallissa.