Ajankohtaista

< Takaisin

DigiOne – viisi kaupunkia käynnistää ainutlaatuisen koulutuksen yhteistyön

Digione-logoOulu, Espoo, Tampere, Turku ja Vantaa sekä Kuntien Tiera aloittavat ainutlaatuisen koulutuksen yhteistyön - DigiOnen. 

DigiOne-yhteistyön tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. Tavoitteena on, että palvelualustan ympärille kasvaa koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki koulutuksen alan toimijat voivat liittyä.
 

Tiedot ja järjestelmät yhteen paikkaan

Vantaan kaupungin käynnistämässä ja Business Finlandin rahoittamassa DigiOne-yhteistyössä rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteen toimiva koulutuksen digitaalinen palvelualusta. DigiOne on koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta, jossa on koottuna käyttäjäystävällisesti kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. 

Oulun, Espoon, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan osapuolet yhdessä kehittävät ja rakentavat uuden yhteisen palvelualustan ja ekosysteemin yhteisvastuullisesti tasavertaisina allianssimallin kaltaisesti. Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, joka laajentuu valtakunnalliseksi ratkaisuksi. Myöhemmin kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät voivat liittyä mukaan.

"DigiOne on merkittävä ja ainutlaatuinen esimerkki kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Oulu on tunnettu koulukaupunki, ja meillä on vahvaa koulutusalan osaamista, joten haluamme olla mukana edelläkävijöinä kehittämässä oppimisen ja koulutuksen palvelujen digitaalista palvelualustaa", Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo.

"Tieto on tällä hetkellä hajautettuna eri järjestelmiin. Kansallisia tietomalleja ei ole, joten tiedolla johtaminen tapahtuu siiloissa eikä oppijakeskeisesti. Haluamme itse olla ohjaamassa pedagogista muutosta ja varmistamassa, että palvelut vastaavat arjen tarpeisiin ja ovat aidosti helppoja käyttää", Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä lisää.


Aluksi palvelut perusopetukseen ja lukioon

Palvelualustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita. Toiveena on luoda digitalisen palvelualustan ympärille koulutukseen keskittynyt ekosysteemi, joka kattaa palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi.

Hankkeen aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Tavoitteena on myöhemmin rakentaa palvelut varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen eheän opinpolun varmistamiseksi.

Kehitystarpeen taustalla ovat opetussuunnitelmien edellyttämät muutokset ja digitalisaation tuomat uudet ja vauhdilla kehittyvät mahdollisuudet, joiden hyödyntämistarve on korostunut entisestään kevään 2020 poikkeusolojen aikana.

Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että tieto kulkee palveluiden välillä ja tietoa on tarjolla johtamisen, päätöksenteon ja tutkimuksen tueksi.

"DigiOne on merkittävä hanke, jolla edistetään opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota ja tietojen yhteen toimivuutta. Hanke rikastuttaa myös kansallisen tason keskustelua. On hienoa, että Digionea rakennetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa", Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toteaa.


Laatua ja säästöä

Yhteistyö mahdollistaa digitalisaatiota hyödyntävät uudenlaiset palvelut, jotka edistävät koulutuspalveluiden laatua. Uusien palveluiden ja yhteistyön avulla voidaan saavuttaa myös merkittävät kokonaissäästöt. Digitalisaation hyödyt saadaan otettua paremmin käyttöön, kun omien alustojen ja palveluiden rakentamisen sijaan kunnat tekevät kehittämistä ja hankintoja yhdessä.

Tutustu tarkemmin DigiOneen.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset