Ajankohtaista

< Takaisin

Erikoisluokkien infot alkavat 14.1. ja haku luokille 21.1.

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille haetaan 2. ja 6. luokilla, ja luokille on valintakokeet.

Erikoisluokkien infotilaisuudet alkavat maanantaina 14. tammikuuta liikuntaluokkien infotilaisuuksilla.

Kuvataideluokat alkavat 3. luokalta Hintan ja Myllytullin kouluissa ja 7. luokalta Myllytullin koulussa. Liikuntaluokat alkavat 3. luokalta Kastellin ja Kaukovainion kouluissa ja 7. luokalta Kastellin koulussa. Musiikkiluokat 3. luokalta alkavat alkavat Myllyojan, Pateniemen ja Teuvo Pakkalan kouluissa ja 7. luokalta Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilma-järjestelmässä olevalla sähköisellä lomakkeella 21.1.-3.2.2019.
Huoltaja valitsee lomakkeesta ensisijaisen koulun ja mahdollisen toisen vaihtoehdon. Mikäli lapsen pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, hänelle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen ja huoltaja on merkinnyt sen hakulomakkeeseen. 

Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.

Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa (14.1. alkaen) ja valintakokeet helmikuussa (7.2. alkaen). Katso kaikki päivämäärät erikoisluokkien verkkosivulta.

Erikoisluokille hakemisesta ja niillä opiskelusta on kerrottu tarkemmin Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa 2019 - 2020

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset