Ajankohtaista

< Takaisin

Erikoisluokkien infotilaisuudet ja haku luokille alkavat 15. tammikuuta

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille haetaan 2. ja 6. luokilla ja luokille on valintakokeet.

Huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilma-järjestelmässä olevalla sähköisellä lomakkeella 15.-26.1.2018.

Huoltaja valitsee lomakkeesta ensisijaisen koulun ja mahdollisen toisen vaihtoehdon. Mikäli lapsen pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, hänelle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen ja huoltaja on merkinnyt sen hakulomakkeeseen. 

Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.

Kuvataideluokat alkavat 3. luokalta Hintan ja Myllytullin kouluissa ja 7. luokalta Myllytullin koulussa. Liikuntaluokat alkavat 3. luokalta Kastellin ja Kaukovainion kouluissa ja 7. luokalta Kastellin koulussa. Musiikkiluokat 3. luokalta alkavat alkavat Rajakylän, Teuvo Pakkalan ja Tuiran kouluissa ja 7. luokalta Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa ja valintakokeet helmikuussa. Katso kaikki päivämäärät erikoisluokkien verkkosivulta.

Erikoisluokille hakemisesta ja niillä opiskelusta on kerrottu tarkemmin Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa 2018 - 2019

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset