Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu ottaa koodauksen opetuksen tosissaan

Oulun kaupunki haluaa vastata sekä perusopetuksen uuden opetussuunnitelman että työelämän haasteisiin ja tarjoaa mahdollisuutta ohjelmointiosaamisen koulutukseen kaikille peruskoulujen opettajille.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on hankkinut kattavan koulutuskokonaisuuden ohjelmoinnin ja robotiikan oppimiseen ja opettamiseen Suomen Koodikoululta. 

Koodaustaidot ovat opetussuunnitelmassa matematiikan ja käsityön opetuksessa sekä lisäksi myös osana laaja-alaisia osaamistavoitteita kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. 

Koulutuksessa opettajat oppivat paitsi itse ohjelmointia myös sen opettamista oppilaille. Opettajille on tarjolla sekä ryhmämuotoista koulutusta että omassa luokassa tapahtuvaa oppilaiden ja opettajan yhteistä ohjelmointikoulutusta, missä  opettaja tai opettajapari pääsee tutustumaan ohjelmoinnin opettamiseen käytännössä. Jokaiselta koululta löytyy opettaja tai opettajia, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja laajemminkin ict-asioista. Koulun kaikkien opettajien ei tarvitse osata ohjelmointitaitoja, vaan osaamista voidaan hyödyntää sisäisin työnjaoin.

Koulutus, yhteisopettajuusmallit ja Koodikoulun tuottama valmis oppimateriaali varmistavat, että ohjelmointiopetus on kouluissamme jatkossa laadukasta. Ohjelmoinnin yhdistäminen eri oppiaineisiin tekee siitä merkityksellisempää, ja on siten helpommin lähestyttävää oppilaille. 

Koulutuksien myötä kaikilla kaupungin peruskouluilla on jatkossa koodauksen osaavia opettajia. Suomen Koodikoulun tuottamat materiaalit otetaan kuluvana lukuvuonna käyttöön kaikille kaupungin peruskoulun oppilaille luokka-asteilla 1-8.  

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset