Ajankohtaista

< Takaisin

Peruskoulujen lähiopetus alkaa torstaina 14. toukokuuta

Hallitus päätti 29.4. purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat palaavat takaisin lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen, ja etäopetusta ei enää järjestetä.

Iltapäivätoiminta jatkuu 14.5. alkaen niillä oppilailla, jotka olivat toiminnassa mukana ennen etäopetukseen siirtymistä.

Koulutyö kaikilla Oulun kouluilla suunnitellaan niin, että kouluun on turvallista tulla. Koulupäivän aikana vältetään eri oppilasryhmien välisiä lähikontakteja erilaisilla tilajärjestelyillä. Kouluissa voidaan riittävän väljyyden takaamiseksi porrastaa opetusta, ja tarvittaessa voidaan ottaa myös lisätiloja (esim. lukioiden tiloja) käyttöön opetuksen järjestämiseksi.

Koulujen siivousta tehostetaan. Kouluruokailu järjestetään porrastetusti ruokasalissa huolehtien riittävistä turvaväleistä. Oppilaat pesevät kätensä ennen ruokailuun tuloa. Henkilökunta jakaa ruoan oppilaille. Ruoanjakelussa kiinnitetään huomiota hyvään käsihygieniaan.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys keskiössä

Koulutyössä noudatetaan mahdollisimman pitkälle normaalia lukujärjestystä. Tukiopetus ja muut tuen käytännöt ovat käytössä niitä tarvitseville oppilaille. Kevään kahdella viimeisellä kouluviikolla panostetaan erityisesti oppilaiden hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja oppimisessa laaja-alaisiin taitoihin.

Oppilaan poissaolojen osalta noudatetaan 14.5. alkaen koulun normaaleja poissaolokäytäntöjä. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta kouluun mahdollisimman pian.

Jokainen koulu tiedottaa tarkemmin koulukuljetuksiin ja koulun käytänteisiin liittyvistä asioista omille oppilailleen ja huoltajilleen.

Oulun lukiot jatkavat kevätlukukauden loppuun etäopetuksessa valtioneuvoston suosituksen mukaisesti.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset