Ajankohtaista

< Takaisin

Peruskoulut jatkavat lähiopetusta 14.5. – vaikea koronavirustauti äärimmäisen harvinainen lapsilla

Peruskoulut jatkavat lähiopetusta 14. toukokuuta. Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla. Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt lapsilla ja nuorilla, jotka ovat terveitä tai joiden perussairaus on hoitotasapainossa.

Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Yliopistosairaaloiden lastenlääkärit ovat koonneet listauksen lasten sairauksista ja terveydentiloista (pdf), joiden kohdalla lapsen kotiin jäämistä suositellaan. Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa. Lasten perheenjäsenten riskinarviosta ei ole vielä valtakunnallista ohjetta, joten tällä hetkellä Oulun kaupunki ei kirjoita todistuksia perheenjäsenten osalta.

Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille. Pyydettäessä arviota lapsen osallistumisesta koulun lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen, tulee ottaa yhteyttä joko kouluterveydenhuoltoon tai lasta hoitavan lääkärin yksikköön.

Katso myös:

Peruskoulujen lähiopetus alkaa torstaina 14. toukokuuta

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rajoitukset poistuvat 14. toukokuuta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset