In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Liikkuminen Oulussa koetaan melko turvalliseksi

Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käynnistämän liikenneturvallisuus-suunnittelun osana toteutettiin kyselyt kaupunkilaisille ja alakoululaisten vanhemmille. Asukaskyselyyn saatiin lähes 500 vastausta ja alakoululaisten vanhempien kyselyyn lähes 1500 vastausta. 
 
Liikkuminen pääosin turvallista, mutta kehityssuunta heikkenevä
 
Suurin osa kyselyihin vastaajista arvioi, että liikkuminen Oulussa on turvallista tai ainakaan se ei ole erityisen vaarallista. Noin 16 % vanhemmista arvioi lastensa liikkumisen olosuhteiden olevan erittäin vaaralliset tai vaaralliset. Kaupunkilaiskyselyssä vastaava osuus oli 19 %.
 
Vanhemmista hieman yli puolet arvioi liikenneturvallisuustilanteen pysyneen viimeiset kolme vuotta ennallaan. Lopuista vähän yli puolet arvioi tilanteen kuitenkin huonontuneen. Kaupunkilaiskyselyyn vastanneista peräti yli puolet arvioi liikenneturvallisuustilanteen heikentyneen viimeisen kolmen vuoden aikana. 
 
Yleinen piittaamattomuus koetaan ongelmaksi 
 
Lastensa liikkumisen turvallisuuden kannalta vanhemmat arvioivat suurimmiksi ongelmiksi autoilijoiden ylinopeudet, yleisen piittaamattomuuden liikenteessä ja kännyköiden sekä muiden mobiililaitteiden käytön ajon aikana. Myös autoilijoiden suojatiekäyttäytymisen ongelmat korostuivat: jalankulkijaa ei huomioida suojatiellä, ja suojatien eteen pysähtynyt ajoneuvo ohitetaan pysähtymättä. 
 
Myös asukaskyselyssä tuotiin esille erityisesti autoilijoiden käyttäytyminen. Suurimpina ongelmina nostettiin esille turvavälien unohtaminen, yleinen piittaamattomuus liikenteessä, autojen punaisia päin ajaminen, vilkun käyttämättä jättäminen ja käyttäytyminen moottoritiellä ja sinne liityttäessä. Myös asukaskyselyssä nousi esille autoilijoiden suojatiekäyttäytyminen sekä matkapuhelimien ja mobiililaitteiden käyttö ajon aikana. 
 
Esimerkki tärkein tapa vaikuttaa 
 
Tärkeimmäksi liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisen keinoksi sekä vanhempien että asukkaiden kyselyissä nousi esille vanhempien ja aikuisten esimerkki mm. turvalaitteiden käytössä ja liikennesääntöjen noudattamisessa. Tärkeänä pidettiin myös liikennekasvatusta sekä lapsille että työpaikkojen kautta aikuisille ja yleistä tiedottamista. Poliisin liikennevalvonnan ja näkyvyyden lisääminen koettiin myös tärkeäksi keinoksi. 
 
Kyselyjen tuloksia käytetään suunnittelutyön tausta-aineistona. Edellinen Oulun kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 2005. Loppuvuodesta 2016 valmistuva suunnitelma tulee ohjaamaan kaupungin liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina.
 
Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin tästä.