Ajankohtaista

< Takaisin

Nopo varmistaa oppivelvollisuuslain toteutumisen

NOPO-opinto-ohjaus on Oulun kaupungin, OSAOn ja Ammattiopisto Luovin yhteistyössä toteuttamaa ohjausta. NOPO-palvelu tarjoaa lisää opinto-ohjausta oppilaalle, jonka perusopetuksen jälkeinen ammatinvalinta on epäselvä ja tulevaisuuden suunta perusopetuksen jälkeen on mietinnässä.

Nopo eli nivelvaiheen opinto-ohjaaja toimii oppilaiden kanssa kahdeksannelta luokalta alkaen. Ohjaus jatkuu toisella asteella opiskelijan ohjaustarpeen mukaisesti. Merkittävällä osalla nuoria opinto-ohjauksen tarve on keskeinen osa toiselle asteelle siirtymistä, siellä opiskelua ja toisen asteen tutkinnon suorittamista. NOPO ylittää koulutusjärjestelmän nivelet ja rajat nuoren ehdoilla ja nuorta tukien.

Mallintamisella ja kehittämisellä tarjotaan mukana oleville nuorille tehokasta ja vaikuttavaa henkilökohtaista ohjausta, koulutusasteet ylittävää työtä nuoren erityistarpeet huomioiden ja konsultaatiota ja koulutusta yhteistyökouluille ja -kumppaneille. Nuorelle tarjotaan hänen tarpeisiinsa kohdennettuja ammatteihin ja opiskeluvaihtoehtoihin tutustumisia. Opinto-ohjauksella vahvistetaan urasuunnittelua, oman elämän hallintaa ja aikuisuuteen kasvamista, joka on keskeinen osa oppivelvollisuuslain sisältöjä ja toteuttamista.

NOPO-kokeilua rahoittavat Oulun kaupunki, OSAO ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi kehittämistyössä ovat mukana Luovi, HAMK, Opetushallitus, AMKE, OAJ ja Suomen opinto-ohjaajat. Nivelvaiheen opinto-ohjauksen mallintamisella ja kehittämisellä on tärkeä rooli yhtenä osana oppivelvollisuuslain uudistamista ja sen tavoitteiden saavuttamista.

 

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen ja mallintaminen skaalattavaksi ja valtakunnalliseksi toiminnaksi -projekti on alkanut Oulussa keväällä 2021. Projektin toteutusaika on 1.2.2021–31.5.2023.
Lisätietoja Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen ja mallintaminen skaalattavaksi ja valtakunnalliseksi toiminnaksi -projektista

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset