Ajankohtaista

< Takaisin

Nuorten politiikkakoulu käynnistyy Oulussa

Oulun kaupunki on mukana Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankkeessa. Oulun hanke on nimetty Nuorten politiikkakouluksi. Sen tarkoituksena on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan niitä olennaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen. Oulun kaupunki näkee tärkeänä, että oululaiset nuoret saavat riittävät tiedot ja taidot toimia yhteiskunnassamme.

Nuorten politiikkakoulussa rohkaistaan nuoria tuomaan yhteiskunnan epäkohtia esille ja mahdollistetaan löytämään niihin ratkaisuja, jotka päätyvät päätöksentekoon. Tarkoituksena on saada nuoret kehittämään kriittistä ajattelukykyään sekä lisätä heidän ymmärrystään siitä, että maailma on muutettavissa ja asioihin voi vaikuttaa.

Ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan pilottikoulut. Tämän jälkeen suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa heille sopivia tapoja vaikuttaa. Kevään aikana toteutetaan virtuaalivierailuja kouluilla. Syksyllä pidetään erilaisia työpajoja, joissa nuoret pääsevät paneutumaan päätöksentekoon sekä tuomaan omia ideoitaan esiin. Hanke kestää kevääseen 2021.
 

Kolme työpakettia

Nuorten politiikkakoulu muodostuu kolmesta työpaketista:

1) Sukupolvien välinen oppiminen
2) Nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistaminen
3) Koulussa tapahtuvan demokratiakasvatuksen tukeminen ja syventäminen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Politiikkakoulussa vahvistetaan nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja. Politiikkakoulussa edistetään sukupolvien välistä oppimista parantamalla lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osallisuusvalmiuksia sekä lisätään ja syvennetään vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä.

Nuorten politiikkakoulussa tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon Oulun kaupungissa ja siihen, miten päätöksiin voi vaikuttaa. Ajatuksena on tuoda päättäjät lähelle nuoria, jotta kynnys yhteistyöhön sekä päätöksien tekemiseen madaltuisi.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Nuorten politiikkakoulun rahoittavat Oulun kaupunki ja Sitra.

www.ouka.fi/nuortenpolitiikkakoulu
Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hanke

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset