Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Oululaisille oppilaille mukavaa tekemistä Harrastusten aarrearkun avulla

Oulun kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 127 000 euroa koululaisten harrastusten edistämiseen. Oulussa hanke on nimeltään Harrastusten aarrearkku – minä harrastan! Pilottivaihe kestää 5.6.2021 saakka.

Mallia testataan Oulussa neljän pilottikokonaisuuden avulla, yhteensä 13 koulussa. Harrasteryhmät ovat käynnistyneet helmikuussa.

Oulun pilottihankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mallia testataan neljän pilottikokonaisuuden avulla, yhteensä 13 koulussa. Mukana ovat Metsokankaan, Kaakkurin, Oulunlahden, Sarasuon, Lintulammen, Paulaharjun, Ylikiimingin, Vesalan, Hönttämäen, Kastellin, Kaukovainion ja Teuvo Pakkalan koulut sekä Tiernan koulun Kajaanintullin yksikkö.  

Kohteet on valittu niin, että ne edustavat laajan kaupungin alueiden erityispiirteitä tuottaen siten monipuolisesti hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Mukana on myös yksi erityiskoulu.

Hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä kysyttiin lapsilta ja nuorilta toiveita. Teemallisesti Oulussa painotetaan lastenkulttuuria.

Nyt pilottivaiheessa pyritään tunnistamaan ja ratkaisemaan mallin käytännön toteutuksen haasteita. Pitkän aikavälin tavoitteena on levittää malli kaikkiin kaupungin kouluihin ja juurruttaa koulupäivän aikainen harrastustoiminta osaksi normaalia toimintaa.

Hankkeen pääviesti on: kuulemme aktiivisesti lasten ja nuorten toiveita, ja pyrimme löytämään jokaiselle toiveharrastuksen.

Oulun kaupunki osallistuu myös keväällä 2021 avautuvaan toiseen valtionavustushakuun. Haku avautuu maaliskuussa, ja projektikoordinaattori Irene Räty toivoo ehdotuksia ja tarjouksia uusien yhteistyökumppaneiden ja 3. sektorin toimijoilta. Tavoitteena on laajentaa toimintaa kaikille kouluille.

Uuden haun pohjana ovat oppilaiden toiveet harrastekerhoista. Oulun kaupungin perusopetuksen koulut voivat osallistua kyselyyn 12.3. saakka. Kyselyjen tulokset julkaistaan Opetushallituksen sivuilla 18.3.2021.

Hanke on osa Harrastamisen Suomen mallia. 112 kuntaa ja yli 200 000 oppilasta pilotoi harrastamisen Suomen mallia.

Lisätietoja harrastamisen Suomen mallista

Lisätiedot:
Irene Räty, projektikoordinaattori, p. 040 5576135, irene.raty[at]ouka.fi

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset