Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun lukioiden tuntikiertojärjestelmä ja päättöviikko uuteen tarkasteluun

Oulun lukioiden uuden opetussuunnitelman mukanaan tuoma tuntikiertojärjestelmä sekä siihen liittyvä päättöviikko ovat herättäneet keskustelua. Päättöviikon käytäntöjen muuttamiseksi on tehty myös kuntalaisaloite, joka on kerännyt runsaasti allekirjoittajia. Lisäksi lukioiden opetussuunnitelman toteutumista koordinoiva ohjausryhmä on toteuttanut palautekyselyn, jossa tarpeet päättöviikon käytäntöjen muuttamiseksi nousivat esille.

Ohjausryhmä ottaa palautteen huomioon ja käynnistää vuorovaikutteiset toimenpiteet asian parantamiseksi. Työskentely tehdään rehtoreiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Opettajat tekevät ehdotuksensa yhteisissä oppiaineryhmien tapaamisissa. Opiskelijat työstävät kokonaisuutta opiskelijakuntien vetäminä lukioilla sekä Oulun nuorten edustajiston (ONE) kokouksessa. Näin myös nuorten linkki sivistys- ja kulttuurilautakunnan suuntaan toteutuu.

Jatkotyöskentelyssä on tärkeää huomioida lukiokoulutuksen uudistamisen toteuttamiseen oleellisesti liittyvät pedagogiset perustelut, mahdollisuus päättöviikon tiivistämiseen sekä uuden (1. vuoden opiskelijoita koskevan) että vanhan (2.-4.vuoden opiskelijoita koskevan) opetussuunnitelman huomioiminen. Oppiaineiden kokeiden ja muun opiskelun yhteyttä päättöviikolla kirkastetaan. Työskentely aloitetaan välittömästi.

Parannuksia pyritään toimeenpanemaan niin nopeasti kuin mahdollista, kuitenkin siten, että uudistunut periodin päättöviikko otetaan käyttöön viimeistään lukuvuoden kolmannen periodin lopussa. Katso lukioiden periodit tästä linkistä. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset