Ajankohtaista

< Takaisin

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimet hallituksen linjausten seurauksena

Suomen hallitus linjasi eilen 16.3. useita toimia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Alle on koottu linjausten seuraukset Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluille.

Kaikki päiväkodit auki toistaiseksi

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa jatkossakin: päiväkodit ja perhepäivähoito ovat auki normaalisti. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Niiden huoltajien, joiden on mahdollista järjestää lapsensa hoito kotona, pyydetään menettelevän näin. Varhaiskasvatuksen asiakasperheet ovat saaneet tarkempaa ohjeistusta.

Avoimet varhaiskasvatuskerhot ja perhekerhot keskeytyvät 13.4.2020 saakka.

Poikkeusjärjestelyn aikana ei peritä asiakasmaksuja niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona.

Peruskoulut ja oppilaitokset sulkevat ovensa

Peruskoulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 18.3. alkaen. Koulussa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä 1.-3. luokkien opetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. 

Niille lapsille, jotka tulevat kouluun ja tarvitsevat maksullista iltapäivätoimintaa, järjestetään iltapäivätoiminta. Huoltajan tulee ilmoittaa tarpeesta lapsen iltapäivätoimintaryhmään.

Peruskoulujen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla. Opetuksessa hyödynnetään muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua. Tämä tarkoittaa tiivistä työskentelyä kotona koulusta tulevien ohjeiden mukaisesti.

Koululla lähiopetukseen osallistuville oppilaille järjestetään kouluruokailu normaaliin tapaan. Muiden oppilaiden ruokailumahdollisuutta selvitetään myöhemmin tällä viikolla.

Koulukuljetukset toimivat tämän viikon mahdollisimman normaalisti. Kaikki kouluun tulevat, joilla on normaalistikin koulukuljetusoikeus, kuljetetaan kouluun koko poikkeustilanteen ajan.

Kukin koulu ohjeistaa tiistain aikana tarkemmin vaihtoehtoisista opetustavoista ja välineistä vanhemmille. Ohjeita päivitetään jatkossa Wilmassa.

Oulun lukioissa siirryttiin jo maanantaista 16.3.2020 alkaen etä- tai verkko-opetukseen sekä tuettuun itsenäiseen opiskeluun. Lukioissa ei järjestetä kouluruokailua.

Oulu-opisto on keskeyttänyt lähiopetuksen. Etäopiskelumahdollisuuksia selvitetään parhaillaan ja siitä tiedotetaan opiskelijoita myöhemmin. Myös kevätnäyttelyt ja yleisöluennot on peruttu.

Oulun konservatorion toimitilat suljetaan 18.3. alkaen ja lähiopetus keskeytetään. Opetusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan mm. etäopetuksena sekä itsenäisenä työskentelynä. Myös kaikki yleisötilaisuudet, konsertit ja tapahtumat on peruttu.

Oulun taidekoulun lähiopetustunnit keskeytetään 17.3. alkaen. Keskeytyksen ajaksi oppilaille tarjotaan etäopetusta.  Myös taidekoulun kaikki yleisötapahtumat on peruttu. 


Nuorisotilat kiinni

Kaikki nuorisotilat ovat huomisesta 18.3. alkaen kiinni. Myös Nuorten työpajat jäävät tauolle. Byströmin Ohjaamo toimii puhelimitse ja verkossa 13.4. saakka. Byströmin chat on avoinna arkipäivisin klo 12-16 sekä maanantaisin lisäksi klo 20-22. Verkkonuorisotyötä lisätään ja uusia tapoja toimia otetaan käyttöön.


Liikunta- ja kulttuurilaitokset suljettu

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat suljetaan toistaiseksi. Tämä koskee myös koulujen ja päiväkotien liikuntatilojen iltakäyttöä.

Kirjastot on suljettu, myöskään omatoimikäyttö ei ole mahdollista. Pääkirjaston ja Oulunsalon kirjaston palautusluukut ovat auki. Kirjastoautot eivät aja. Kaikki kirjaston omat ja kirjastojen tiloissa pidettävät tapahtumat perutaan 31.5. saakka.

Museo- ja tiedekeskus Luupin kaikki toimipaikat suljetaan. Lisäksi kaikki avoimet yleisötapahtumat on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Kulttuuritalo Valve on suljettu. Oulu Sinfonian kaikki konsertit on peruttu toukokuun loppuun saakka. Kaikki muutkin Oulun Musiikkikeskuksessa järjestettävät konsertit ja tilaisuudet on peruttu toukokuun loppuun saakka. 

Oulun kaupungin ohjeet kuntalaisille päivittyvät sivulle www.ouka.fi/korona

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset