Ajankohtaista

< Takaisin

Uuden linjauksen mukaan 1.-3.-luokkalaiset voivat mennä 23.3. alkaen lähiopetukseen – etäopetusta suositellaan edelleen

Valtioneuvosto on tänään 20.3. muuttanut perusopetusta koskevaa asetusta. Ensi maanantaista 23.3. lähtien kaikki peruskoulun 1.-3. luokkien oppilaat saavat tarvittaessa lähiopetusta. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1.-3.-luokkalaisille suositellaan vahvasti etäopetusta.

Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä. 

Vahva suositus etäopetuksesta

Oulun kaupunki korostaa, että hallituksen vahva suositus on, että oppilaat osallistuvat jatkossakin etäopetukseen. Rehtorit laittavat vielä tänään perjantaina kyselyn huoltajille siitä, aikooko etäopetuksessa ollut oppilas tulla lähiopetukseen. 

Oulun kaupunki koulutuksen järjestäjänä toivoo huoltajilta ymmärrystä sen suhteen, että tuleva maanantai tulee nopeasti käytännön asioiden järjestämisen kannalta. Kouluruokailuun on varattu ruokaa tällä viikolla läsnäolleelle määrälle oppilaita. Myös koulukuljetusten uudelleen järjestäminen vie oman aikansa. Kaikki pyritään hoitamaan kuntoon maanantain aikana. 

Opettajat tiedottavat alkuviikosta luokkakohtaisesti, miten lähi- ja etäopetus järjestetään. 

Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen. 

Katso myös aiempi tiedote peruskoulujen lähiopetuksen keskeyttämisestä
 

Wilma tärkein tiedotuskanava

Wilman etusivu on kanava, jonka kautta huoltajia tiedotetaan muutoksista. On tärkeää, että oppilaat ja huoltajat seuraavat Wilman tiedottamista päivittäin.

Oulun kaupungin koronaohjeet kuntalaisille päivittyvät sivulle www.ouka.fi/korona 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset