"Oulun koulu, Porin tori, Kuopion kalakukko". Vanha loru kertoo kustakin kaupungista tärkeimmän. Oulu on ollut alueensa koulukeskus jo 400 vuotta ja on edelleen Pohjois-Suomen suosituin ja monipuolisin opiskelukaupunki. Oulussa on 50 000 opiskelijakaveria. 

Koulutuksen ja opiskelun sivuilla on kattavasti tietoa Oulun perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä linkkejä muuhun koulutukseen. Kouluilla on omat kotisivut.

Ajankohtaista

< Takaisin

Palveluverkkoselvityksen vaihtoehtoja voi arvioida myös sähköisesti

Oululaiset voivat vaikuttaa käynnissä olevaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitykseen Oulun raadeissa. Pohjoisen alueen raati oli tiistaina 9.1. ja itäisen alueen eilen torstaina 11.1. Ensi viikolla Oulun raati on eteläisellä alueella 17.1. ja keskisellä alueella 18.1. Oulun raadeissa kuntalaiset pääsevät arvioimaan kyseiselle alueelle esitettyjä vaihtoehtoja.

Ne oululaiset, jotka eivät osallistuneet Oulun raateihin, voivat arvioida valitsemansa palvelukeskittymän vaihtoehtoja myös sähköisen arviointilomakkeen avulla.

Arviointilomakkeessa pääsee tutustumaan valitsemansa palvelukeskittymän vaihtoehtojen esittelyyn. Samalla pystyy arvioimaan esitettyjen vaihtoehtojen vaikutuksia omaan arkeen. Nyt pystyy jo arvioimaan pohjoisen ja itäisen alueen vaihtoehtoja. Ensi tiistaista 16.1. alkaen mukana ovat myös eteläisen ja keskisen alueen vaihtoehdot.

Sähköinen arviointi on avoinna 12.-19.1.2018. Linkki arviointilomakkeeseen on Palveluverkko-sivulla.

Tammikuun lopussa valmistuva sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys sisältää myös ennakkovaikutusten arvioinnin. Vaikutusten arviointi koostuu palveluverkkotyössä useasta eri tekijästä.

Oulun raadeissa kerättävät kuntalaisten mielipiteet ja edellä mainitun sähköisen arvioinnin kautta saatavat mielipiteet ovat osa palveluverkkoselvitykseen liittyvää ennakkovaikutusten arviointia. Näiden lisäksi oululaisilta kysyttiin viime vuoden puolella mielipiteitä ja ajatuksia palveluverkkoon liittyen erillisessä palveluverkkokyselyssä ja kahdessa Facebook-keskustelussa.

Vaikutusten arvioinnin keskeisenä tehtävänä on tuottaa tietoa arvioinnin kohteena olevien vaihtoehtojen vaikutuksista kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja sen henkilöstöön sekä talouteen. Vaikutusten arviointiin liittyvä organisaatio-, henkilöstö- ja talousvaikutusten arviointi tehdään virkamiestyönä.

Jakolinkki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

  • Käyntiosoite work Oulu 10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI
  • Puhelin work 08 558 410 (vaihde)
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Johdon yhteystiedot
  • Aukioloajat ma - pe klo 8 - 16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.