"Oulun koulu, Porin tori, Kuopion kalakukko". Vanha loru kertoo kustakin kaupungista tärkeimmän. Oulu on ollut alueensa koulukeskus jo 400 vuotta ja on edelleen Pohjois-Suomen suosituin ja monipuolisin opiskelukaupunki. Oulussa on 50 000 opiskelijakaveria. 

Koulutuksen ja opiskelun sivuilla on kattavasti tietoa Oulun perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä linkkejä muuhun koulutukseen. Kouluilla on omat kotisivut.

Ajankohtaista

< Takaisin

Kotoa kouluun - uusi maahanmuuttajakoulutus ja uusi kansainvälinen kuoro Oulu-opistossa

Kotoa kouluun – uusi maahanmuuttajakoulutus aloittaa Oulu-opistolla

Kansalais- ja työväenopistoissa on voitu vuoden 2018 alusta järjestää uudenlaista aikuisille maahanmuuttajille suunnattua lukutaitokoulutusta, sillä uudistuksen myötä aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi vapaan sivistystyön uudeksi koulutustehtäväksi.

Uusi maahanmuuttajakoulutus (UMAKO) on tarkoitettu kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat joustavaa ja toiminnallista lukutaidon opetusta ja joiden kotoutumissuunnitelmaan on kirjattu tarve lukutaitokoulutukseen. Kohderyhmänä ovat ne maahanmuuttajat, joita perinteinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus ei ole riittävän hyvin pystynyt tukemaan ja joille osa-aikainen opiskelu on kokopäiväistä opiskelua parempi vaihtoehto. Aiemmin koulutustarjonnan katveeseen ovat jääneet lähes täysin esimerkiksi kotona olevat vanhemmat.

Oulu-opistossa uusi maahanmuuttajakoulutus on käynnistynyt lokakuussa 2018 ja se on saanut nimekseen Kotoa kouluun. Oulu-opiston lukutaitokoulutukseen pyritään saamaan erityisesti kotona lapsia hoitavia vanhempia. Vanhemman luku- ja kirjoitustaidon ja suomen kielen koheneminen kotouttaa koko perhettä. Koulutukseen osallistuminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi: vanhempia autetaan lasten hoitopaikan saamisessa ja pienet lapset voivat tulla tunnille mukaan.

Luku- ja kirjoitustaidon opetusta annetaan Terva-Toppilan koulun tiloissa (Koskelantie 49, 90520 Oulu) maanantaista torstaihin klo 9.00-12.00. Opiskelijoille tarjotaan koululounas. Tämän lisäksi opiskelija osallistuu oman mielenkiintonsa ja harrastuneisuutensa perusteella opiston kursseille, kuten taito- ja taideaineiden kursseille, ja oppii käytännön työskentelyn kautta suomen kieltä funktionaalisesti. Uusia opiskelijoita otetaan mukaan pitkin syksyä.

Oulu-opistossa on aloittanut myös uusi kansainvälinen kuoro

Oulu-opistossa on aloittanut myös uusi kansainvälinen kuoro, joka on kokoontunut jo yhden viikonlopun aikana. Kuoroon mahtuu uusia musiikinharrastajia. Musiikki yhdistää ihmisiä hänen kansallisuudestaan riippumatta, onhan musiikin kieli kaikille yhteinen kieli. Uuden kuoron ohjelmisto muotoutuu kuorolaisten toiveiden mukaan. Kuoron ohjaajana on Anna-Leena Koldits ja se kokoontuu Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla Hollihaassa (Maunonkatu 1, 90100 Oulu) seuraavan kerran 10.-11. marraskuuta. Kuoro jatkaa kevätkaudella jos siihen saadaan riittävästi osanottajia. Kuorosta löytyy lisätietoa Oulu-opiston nettisivuilta.

 

Lisätietoja

Kotoa kouluun -maahanmuuttajien koulutuksesta: Ilona Ruohomäki p. 050 468 1558

Kansainvälisestä kuorosta: Esa Lappi p. 040 555 0065

Jakolinkki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

  • Käyntiosoite work Oulu 10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI
  • Puhelin work 08 558 410 (vaihde)
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Johdon yhteystiedot
  • Aukioloajat ma - pe klo 8 - 16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.