Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

"Oulun koulu, Porin tori, Kuopion kalakukko". Vanha loru kertoo kustakin kaupungista tärkeimmän. Oulu on ollut alueensa koulukeskus jo 400 vuotta ja on edelleen Pohjois-Suomen suosituin ja monipuolisin opiskelukaupunki. Oulussa on 50 000 opiskelijakaveria. 

Koulutuksen ja opiskelun sivuilla on kattavasti tietoa Oulun perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä linkkejä muuhun koulutukseen. Kouluilla on omat kotisivut.

Ajankohtaista

< Takaisin

Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun palkinto Ouluun

Kuvassa palkinnon vastaanottajat Emilia Martimo, Tuula Takalo ja Susanna Lähde.

Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun palkinnon vastaanottajat Emilia Martimo, Tuula Takalo ja Susanna Lähde. Kuva: Itla.
 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun on voittanut oululainen Kaakkuri-pilotti. Katso video Kaakkurin toimintamallin työstä.

Kaakkurissa kehitetyn toimintamallin tarkoituksena on saada lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhteistyö toimivaksi, jotta avun saaminen olisi helpompaa. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten arkea tukisi aidosti monialainen verkosto, ettei arjen tärkeä aikuinen – vanhempi, varhaiskasvattaja tai opettaja – jää yksin ongelmatilanteissa lapsen tai nuoren kanssa. 

Mukana Kaakkurin alueen yhteistyössä ovat alueen lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät tahot eli alueen päiväkodit ja koulut, nuorisopalvelut, oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, neuvola, kouluterveydenhuolto, sosiaali- ja perhepalvelut sekä lastensuojelu. Kaakkurin alueeseen kuuluvat myös Metso-kangas ja Oulunlahti.

Yhden puhelun periaate toimii koulun arjessa

Kaakkurissa on otettu käyttöön yhden puhelun periaate. Se on sosiaalityön ammattilaisen puhelinnumero, johon esimerkiksi opettaja tai rehtori voi soittaa, jos hän tarvitsee konsultaatioapua lasta koskevissa kysymyksissä tai kokee, että perheellä voisi olla tarvetta sosiaalihuollon palveluille. 

”Tämä on koulun arjessa mutkattomaksi ja hyväksi havaittu malli. On tietty puhelinnumero, johon opetushenkilöstö voi ottaa yhteyttä ja sieltä vastataan aina. Tavoitettavuus on parantunut ja kynnys ottaa yhteyttä madaltunut. Tämä on keino myös saada koottua nopeasti yhteen ne henkilöt, jotka voivat konkreettisesti auttaa lapsia ja perheitä heidän ongelmatilanteissa”, kertoo kokemuksistaan Kaakkurin koulun rehtori Outi Ervasti.

Yhteistyötä on terävöitetty siten, että se kenellä huoli lapsesta herää, kutsuu yhteistyöverkoston koolle. Vanhemmat otetaan keskusteluihin mukaan heti alussa. Verkosto tapaa tarvittaessa joka viikko, ja siihen osallistuu vain ne ammattilaiset, jotka voivat tehdä jotain eli jokaisella osallistujalla on tehtävä ja vastuu. 

Tuomaristo piti mallia erittäin innovatiivisena

Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun tuomaristo piti Kaakkurin mallia erittäin innovatiivisena ja näki siinä lukuisia vahvuuksia, kuten systemaattisen tavan kerätä pärjäävyystietoa lapsilta ja heidän perheiltä, johtamisrakenteen, joka mahdollistaa lapsi-ja perhelähtöisen monialaisen ja moniorganisatorisen toiminnan lasten ja perheiden arjen sujuvoittamiseksi, sekä innovatiiviset dialogiset menetelmät jotka tukevat yhteisövaikuttavuutta.

”Pilotti on alkanut tänä syksynä ja se kehittyy koko ajan. Teemme koko ajan alueellisesti poikkihallinnollista työtä, joten tällainen työn kehittäminen tuntui oikealta”, kertoo kehittämistyössä mukana ollut Kaakkurin hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Susanna Lähde.

”Halusimme kiinnittää huomioita yhteistyöhön ja toimintatapoihin, jotta voisimme paremmin ja oikea-aikaisesti tukea lapsia, nuoria ja perheitä monen ammattilaisen yhteistyönä. Tarkoitus on kerätä koko ajan palautetta ja muokata toimintaa sen mukaan.”

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan Lapsuuden rakentajat -kilpailussa haettiin mallia tai ideaa Suomessa toteutettavasta ‘Islannin mallia’ mukailevasta toiminnasta, jossa tavoitteena on tukea lasten vahvuuksia, pärjäävyyttä ja arjen sujumista lapsen eri kasvuympäristöjen ketterällä yhteistoiminnalla.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.  Lue lisää Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön verkkosivulta.
 

 

 

 

 

 

Jakolinkki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

  • Käyntiosoite work Oulu 10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI
  • Puhelin work 08 558 410 (vaihde)
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Johdon yhteystiedot
  • Aukioloajat ma - pe klo 8 - 16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.