Korkeakouluopetus

Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu kahdesta rinnakkaisesta sektorista: ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yliopistoille on ominaista tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Ammattikorkeakoulut suuntautuvat työelämään ja perustavat toimintansa sen asettamiin korkean ammattitaidon vaatimuksiin.

Oulussa korkeakouluopetusta antavat:

Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Opiskelijatytto istuu puun juurella