Oppimisen ja koulunkäynnin tuki


 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Erilaisia tukimuotoja

Koulun tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Perusopetuksessa tarjotaan jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Oppilaalla on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Läsnäolon tukeminen - poissaolojen vähentäminen

Oulun kaupungin kouluille on kehitetty läsnäolon tukemisen malli: Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa, joka sisältää toimintaohjeita oppilaiden läsnäolon ja kiinnittymisen tukemiseen sekä koulupoissaolojen ennaltaehkäisemiseen, seurantaan ja niihin puuttumiseen.

Ohjeet on suunnattu koulun ja oppilashuoltopalvelujen henkilöstölle sekä huoltajille, lapsille ja nuorille. Ohjeet perustuvat velvoittavaan koulutuslainsäädäntöön ja suostumukseen perustuvaan oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntöön. 

Tutustu Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa -malliin (pdf)
 

 

Video: Hyvä olla koulussa! Läsnäolon tukeminen Oulussa

Alueellisen tuen palveluvastaavat


Riikka Lukkari
pohjoinen alue
p. 040 1528472

Ulla Netsäinen
itäinen alue
p. 050 575 3636

Linda Lahti
keskinen alue
p. 044 703 9575

Sanna Nissilä
eteläinen alue
p. 044 703 9196

tai etunimi.sukunimi@ouka.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

100 ovea avoinna - Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa -hanke