Peruskoulut ja alueet

Oulun kaupungin 50 peruskoulua sijaitsevat neljällä maantieteellisellä alueella. Samat alueet toimivat myös oppilasalueina. Lue lisää oppilaaksioton periaatteista Mihin kouluun -sivulta.
 

Oulun kaupungin ylläpitämät peruskoulut alueittain

Koulussa opetettavat vuosiluokat ovat suluissa koulun nimen jälkeen. Pääset koulun omille sivuille klikkaamalla koulun nimeä.
 

POHJOINEN ALUE

Aluepäällikkö Pirjo Koret
p. 044 7035335, pirjo.koret[at]ouka.fi


Alueellisen tuen palveluvastaava Pirjo Pylväs 
p. 050 3409432, pirjo.pylvas[at]ouka.fi

Aseman koulu (1-6)
Kellon koulu (1-9)
Haukiputaan koulu (1-9)
Kiviniemen koulu (1-6)
Martinniemen koulu (1-6)
Länsituulen koulu (1-9)
Pateniemen koulu (1-9)
Pöllönkankaan koulu (1-9)
Rajakylän koulu (1-9)
Ritaharjun koulu (1-9)
Takkurannan koulu (1-5)


ITÄINEN ALUE

Aluepäällikkö Pasi Mäkikyrö
p. 040 0100088, pasi.makikyro[at]ouka.fi
 
Alueellisen tuen palveluvastaava Ulla Netsäinen
p. 050 575 3636, ulla.netsainen[at]ouka.fi


Alakylän koulu (0-6)
Hintan koulu (1-6)
Hiukkavaaran koulu (lv. 2018-19: 1-4)
Huttukylän koulu (0-6)
Hönttämäen koulu (1-6)
Jokirannan koulu (5-10)
Jäälin koulu (1-4)
Kiiminkijoen koulu (0-5)
Laanilan koulu (7-9)
Laivakankaan koulu (5-9)
Myllyojan koulu (1-6)
Oulujoen koulu (1-6)
Talvikankaan koulu (1-9)
Yli-Iin koulu (0-9)
Ylikiimingin koulu ja Vesalan yksikkö (0-9)


KESKINEN ALUE

Aluepäällikkö Leena Sankilampi
p. 050 341 3980, leena.sankilampi[at]ouka.fi
 
Alueellisen tuen palveluvastaava Marjut Väihkönen
p. 044 703 9575, marjut.vaihkonen[at]ouka.fi


Kastellin koulu (1-9)
Lintulammen koulu (1-6)
Merikosken koulu (1-9)
Myllytullin koulu (1-9)
Oulu International School (1-9)
Paulaharjun koulu (1-6)
Pohjankartanon koulu (7-9)
Teuvo Pakkalan koulu (1-6)
Tuiran koulu (1-6)
Tiernan koulu (katso alempana tällä sivulla)

 

ETELÄINEN ALUE

Aluepäällikkö Harri Kauppinen
p. 050 3414221, harri.kauppinen[at]ouka.fi

Alueellisen tuen palveluvastaava  Minna Koistinen
p. 044 703 9196, minna.koistinen[at]ouka.fi
 

Oulun kaupungin erityiskoulu Tiernan koulu

Tiernan koulu (0-10)
 

Muiden ylläpitäjien peruskoulut Oulussa


Oulun kristillinen koulu (0-9)
Oulun normaalikoulu (0-9)
Oulun steinerkoulu (0-9)
Svenska Privatskolan i Uleåborg (0-9)
Taikatahdin koulu (0-3)
Valteri-koulu Tervaväylä | Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (0-10)
 

 

 

Peruskoulut luokat 1-6 ja 7-9

Kysyttävää perusopetuksesta?

  • Puhelin work 08 558 40450 (arkisin klo 9–11)
  • Sähköposti
  • Katso myös "Usein kysyttyjä kysymyksiä" Mihin kouluun -sivulla.

Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun hakemus seksuaalirikosten ehkäisemiseksi 2019–2020 luovutetaan valtiovarainministeriölle

Oulussa tuli joulukuussa 2018 ilmi alaikäisiin tyttöihin kohdistuneiden seksuaalirikosten sarja. Asia huomioitiin valtakunnan päätöksenteon tasolla, ja Oululle luvattiin ministeriöstä rahoitusta seksuaalirikoksia ehkäiseviin toimiin. Valtiovarainministeriölle esitetään seuraavia toimenpiteitä seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Rahoitusta haetaan yhteensä 2 328 000 euroa.

Vanhemmuuden tukeminen lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa

Oulussa rakennetaan yhteisiin sopimuksiin perustuva malli seksuaalirikosten ehkäisyksi. Vanhemmat ja alueen toimijat sopivat yhdessä, millaisia sitoumuksia ja tekoja tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi. Keskeisin lasta ja nuorta seksuaalirikoksilta suojaava tekijä on ymmärtävä ja huomaava vanhemman huolenpito. Vanhemmuuden tukemiseksi kotona, kouluissa, kaikissa kohtaamispaikoissa ja viranomaisverkostoissa vahvistetaan myönteistä lapsi-aikuinen-suhdetta jakamalla tietoa, järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja alueellisia koulutuksia.

Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville järjestetään koulutusta seksuaalirikoksien tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Lisäksi koulutuksissa annetaan tietoa riskeistä, ammatillisesta tuesta ja toimintamalleista seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Seksuaalirikosten uhrien kanssa työskenteleville järjestetään ammatillista lisäkoulutusta auttamistyön tukemiseksi.

Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen

Perustetaan psykososiaalisen tuen liikkuva interventioryhmä. Työryhmä jalkautuu häirintätilanteisiin tai kriisityötä edellyttäviin kriisi- ja uhkatilanteisiin sekä antaa ennaltaehkäisevää tukea lapsille ja nuorille, joiden tilanteesta herää huoli. Työryhmä antaa tarpeen mukaan konsultaatiota sekä koulutusta varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle.

Monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla

Perustetaan uudenlainen nuorten kohtaamispaikka, jossa toimivat nuorten parissa työskentelevät kaupungin eri toimijat, mm. nuoriso-, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seurakunnat ja järjestöt. Uusi toimintamalli suunnitellaan yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa. Toimintaan kuuluu seksuaaliterveysneuvonta sekä nuorten kohtaaminen verkossa. Nuoria aktivoidaan kehittämään ratkaisuja somen turvalliseen käyttöön.

Nuorten itsetunnon vahvistaminen ─ tarinoita Oulusta nuorten kertomana

Toteutetaan yhdessä yläkoululaisten kanssa media- ja koulutusinterventio, jonka tuloksena syntyvät esitykset julkaistaan videoina paikallisissa ensi-illoissa ja mediassa. Interventio auttaa ehkäisemään vihapuhetta ja vahvistaa luottamusta yhteisössä sekä lisää nuorten osallisuutta.

Seksuaalirikoksiin syyllistymisen ehkäisy

Seksuaalirikoksiin syyllistymistä ehkäistään vahvistamalla monialaista viranomaisyhteistyötä ja tehostamalla kotouttamista tukevia toimia. Toimenpiteillä pyritään ehkäisemään sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien tekemiä seksuaalirikoksia.

 

Oulun pilotti - hakemus ja toimintasuunnitelma alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi 2019–2020

 

--

Handlingsplan för förebyggande av sexualbrott 2019–2010 överlämnas till finansministeriet

I december 2018 uppdagades en rad misstänkta fall av sexualbrott som drabbat minderåriga flickor i Uleåborg. Uleåborg lovades finansiering från ministeriet för insatser för att förebygga sexuella övergrepp. Pilotens viktigaste mål är att förebygga och minska sexuella övergrepp i Uleåborg, något som man strävar till genom sex utvecklingsåtgärder. Handlingsplanen innehåller även mål för utvärdering av utvecklingsåtgärder och kommunikation. Kostnaden för handlingsplanen beräknas till 2 328 000 euro.

Stöda föräldraskapet kring sexualfostran av barn och ungdomar. Den viktigaste faktorn när det gäller att skydda barn och ungdomar från sexuella övergrepp är förstående och hänsynsfull omsorg av en förälder. I syfte att stödja föräldraskap hemma, i skolor, på alla mötesplatser och i myndighetsnätverk stärks den positiva barn–vuxen-relationen genom att dela information, organisera handledning, rådgivning och regionala utbildningar. Föräldrar och aktörer i regionen kommer tillsammans överens om gränser som skyddar barnets tillväxt och utveckling samt förbinder sig vid dessa.  

Stärka utbildning och kompetens för att förhindra sexuella övergrepp. Personer som arbetar med barn och ungdomar ordnas utbildning för att identifiera och ingripa mot sexuella övergrepp. I utbildningar ges även information om risker, professionellt stöd och verksamhetsmodeller för att förebygga sexuella övergrepp. För de som arbetar med brottsoffer erbjuds kompletterande yrkesutbildning som stöd i hjälparbetet.  

Stärka det psykosociala stödet för barn och ungdomar. En mobil interventionsgrupp för psykosocialt stöd inrättas. Arbetsgruppen tar del av problemsituationer eller kris- och hotsituationer som förutsätter krisarbete samt ger förebyggande stöd för utsatta barn och unga. Arbetsgruppen bistår vid behov med konsultationshjälp samt utbildning för de som jobbar med småbarnspedagogik, i skolor och vid olika läroverk.  

Införa ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att möta unga på fritiden. En ny typ av mötesplats för ungdomar inrättas där stadens olika aktörer som arbetar med ungdomar medverkar, bl.a. ungdomstjänster och missbrukarvård, församlingar och organisationer, t.ex. Walkers. Den nya verksamhetsmodellen utvecklas i samråd med ungdomar och olika aktörer. I verksamheten ingår rådgivning om sexuell hälsa samt möten med unga på nätet. Ungdomar uppmuntras att komma med egna lösningar på hur man kan röra sig tryggt i sociala medier på nätet.

Stärka ungas självkänsla ─ berättelser från Uleåborg berättade av unga. En medial och pedagogisk intervention genomförs med högstadieelever. Framställningar som kommer till som ett resultat av interventionen publiceras som videoklipp i lokala premiärer och i medier. Interventionen kommer att bidra till att förhindra hatretorik och stärka tilliten i samhället. Det ökar ungdomars deltagande och gör att de är bättre rustade att möta medierna.

Förebygga sexualbrott. Sexualbrott förebyggs genom att det nuvarande tvärsektoriella samarbetet stärks och integrationsfrämjande insatser effektiveras. Insatserna bidrar till att minska på sexualbrott som begås av infödda finländare eller invandrare.

Jakolinkki

Muita yhteystietoja


Perusopetus- ja nuorisojohtaja
Marjut Nurmivuori
p. 044 7039767, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Hallintosihteeri, aluepäälliköiden sihteeri
Eila Puurunen
p. 050 4102163
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Hintan koulun kuva