In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

S2-opetuksen materiaalia S2-opetuksen materiaalia

MITÄ ON SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS -OPETUS? 

Suomi toisena kielenä (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Muita ovat mm. suomi, ruotsi, saame, viittomakieli ja romani äidinkielenä. Suomi toisena kielenä -opetus ei siis ole tuki- tai erityisopetusta.

Oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taso ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. S2-opetus on tarkoitettu myös paluumuuttajille ja adoptiolapsille. Kriteerinä tulee käyttää ainoastaan kielitaidon tasoa eikä esimerkiksi synnyinmaata, kansalaisuutta, väestörekisteriin merkittyä äidinkieltä tai Suomessa oloaikaa.

S2-opetuksen tarkoitus on kehittää tasapuolisesti oppilaan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suomalaisesta kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys, jonka kehittymiseen vaikuttaa myös osallistuminen oman äidinkielen opetukseen. S2-opetus tukee yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa oppilaan monikulttuurista identiteettiä.

S2-opetuksessa ei ole kysymys äidinkielen opetuksesta, koska opiskeltava kieli ei ole oppilaan äidinkieli, eikä vieraan kielen opetuksesta, koska kielenoppija elää suomenkielisessä ympäristössä.

Lähtökohtana S2-opetuksessa on, että oppilas saavuttaa mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon myös jatko-opintoja varten. Perusopetuksen S2-oppimäärän suorittamisella voidaan osoittaa riittävän suomen kielen taidon kansalaisuutta haettaessa.

(Suomea sanoin – monin tavoin. Suomi toisena kielenä perusopetuksessa. Opetushallitus)

 

KENELLE S2-OPETUSTA?

S2-oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden kielitaito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Kielitaidon tason arvioi S2-opetusta antava opettaja yhdessä muiden oppilasta opettavien oppilaiden kanssa. S2-oppimäärän mukaan opiskellaan, kunnes kielitaidon katsotaan olevan äidinkielisen tasoinen. Oppilaat ovat tässä suhteessa hyvin yksilöllisiä – minkäänlaista aikaa esimerkiksi Suomessa asumisen tai kouluvuosien perusteella ei voida asettaa. Syvällisen opiskelussa vaadittavan kielitaidon omaksuminen vie vuosia.

Kielitaidon arvioimisessa on otettava huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, puhuminen, kirjoittaminen, sanasto ja rakenteet. Sujuva puhekieli ei ole tae äidinkielisen tasoisesta osaamisesta. Ihmisten kielitaitoprofiilit voivat olla hyvin erilaisia eri syistä. Arvioinnin tulee perustua kunkin oppilaan ikäkaudelle ominaisiin vuorovaikutustaitoihin sekä kykyyn tuottaa ja hyödyntää tekstejä.

Oppilaan suomen kielen taito on arvioitava aina erikseen, jos harkitaan oppimäärän vaihtamista suomi äidinkielenä -oppimäärään. Päätöksen tekee koulu, eivät esimerkiksi huoltajat tai oppilas itse. Arvioinnista vastaa aina S2-opetusta antava opettaja yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa. 

(Suomea sanoin – monin tavoin. Suomi toisena kielenä perusopetuksessa. Opetushallitus)

 

S2-oppimäärän kirjallisuusdiplomi

Oulussa kehitetyn S2-oppimäärän kirjallisuusdiplomin tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat monipuolisesti kirjallisuuteen.

Diplomia voi suorittaa jo ensimmäisestä luokasta alkaen.

S2-opettaja ohjaa ja opastaa oppilaita diplomin saavuttamisessa.

S2-opetuksen kirjallisuusdiplomi, Oulun kaupunki

 

S2-oppimäärän todistuspohjat, Oulun kaupunki

Alakoulun S2-todistuspohja

Yläkoulun S2-todistuspohja