In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Omahoitajuus

"Se hoitaa omia lapsia täällä päiväkodissa"

Kuivasrannan päiväkodissa on työtapana omahoitajuus. Jokaisella lapsella on nimetty aikuinen, joka toimii omahoitajana. Omahoitajan tehtävänä on tukea lasta ja perhettä, auttaa lasta ylläpitämään mielikuvaa vanhemmistaan hoitopäivän aikana. Tukena käytämme mm. lasten omia vanhempien ja sisarusten kuvia.

Onnistuneen omahoitajuuden kulmakivi on hoidon aloittaminen ja riittävä tutustumisaika. Pienen lapsen tutustumisvaiheeseen on syytä varata viikosta kahteen viikkoon aikaa. On tärkeää, että omahoitajalla ja vanhemmalla on aikaa keskustella lapsesta ja hoidon aloittamiseen liittyvistä asioista. Vanhemmat ja omahoitaja sopivat perehdytysjakson aikataulusta ja tavoitteista.
Omahoitaja pitää yhteyttä perheeseen tiiviimmin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Omahoitaja käy kaikki keskustelut ja tekee lapsen varhaiskasvatussuunnitelman vanhempien kanssa.

Vihreä lippu


Kestävä kehitys
"Jätteet on roskalajeja. Luonnossa on hirveästi roskaa, ihmiset heittävät ne maahan."

Syksyllä 2007 aloitimme Vihreä lippu -kestävän kehityksen ohjelman. Ohjelmassa yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja lasten ja perheiden osallisuus. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools -ohjelmaa.

Opettelemme yhdessä lasten kanssa luonnonvarojen säästämistä. Kaikessa toiminnassamme pyrimme huomioimaan luontoa ja ympäristöä, tuottamaan jätteitä mahdollisimman vähän, lajittelemaan niitä ja kunnioittamaan luontoa ja yhteistä ympäristöämme. Retket ja luonnossa liikkuminen ovat osa päivittäistä toimintaa.

Lastentoimikunta Mukularaati

Viisi- ja kuusivuotiaat lapset kokoontuvat kerran kuukaudessa lasten toimikunnan kokoukseen. Lapset saavat harjoitella osallistumista ja vaikuttamista itseään koskevissa asioissa. Aikuisten johtamissa kokouksissa keskustellaan tärkeistä ja ajankohtaisista asioista ja lapset voivat esittää omia toivomuksiaan ja päätösehdotuksia. Kokouksista tehdään muistiot ja ne ovat kaikkien vanhempien luettavissa ilmoitustauluilla.

Vanhempientoimikunta

Tammikuussa 2008 aloitti toimintansa vanhempien toimikunta. Tarkoituksena on yhdessä vanhempien ja henkilökunnan voimin arvioida ja kehittää päiväkodin kasvatustoimintaa ja yhteistyötä.

Toimikunta toimii myös Vihreä lippu -raatina.

Kokoukset ilmoitetaan aina vanhemmille ja ne ovat aina avoimia kaikille. Henkilökunnan edustajina ovat mukana päiväkodin johtaja ja kaksi työntekijää.