Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa 23.8.

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa ensi viikon maanantaina 23.8. Äänestyksessä on mukana 21 asukkaiden ideoista laadittua ehdotusta. Oululaiset päättävät äänestyksessä, mihin ehdotuksiin osallistuvan budjetoinnin 50 000 euroa käytetään. Mukana äänestyksessä on muun muassa liikuntaan ja ulkoilumahdollisuuksiin, kulttuuriin, tapahtumiin ja kaupunkiympäristöön liittyviä ehdotuksia. 

Kaikki äänestykseen menevät ehdotukset julkaistaan äänestyksen alkaessa budjetteineen Osallistu Oulu -sivustolla, missä myös äänestäminen tapahtuu. Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat oululaiset. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää Wilma-tunnuksilla. Tarkemmat äänestysohjeet löytyvät Osallistu Oulu-sivustolta äänestyksen alkaessa.

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.

Jakolinkki