Kuukkelin päiväkoti

 • Postiosoite postal Hippiäiskuja 3 90420 Oulu
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Piia Pietilä cell 044 703 5535
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin). Jatketun aukiolon ryhmät Ainot ja Annit avoinna varausten mukaan klo 5.30 - 22.30 (kaikkina viikonpäivinä).
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Päiväkodin julkisivukuva

Lisärakennus Pikkutikka:


 

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

 

Yhteystiedot

Kuukkelin päiväkoti ja avoin päiväkoti

Hippiäiskuja 3
90420 Oulu

Puhelimet ryhmiin

 • Annit p. 044 703 5536
 • Ainot p. 044 703 5537
 • Reetat p. 050 526 7249
 • Reinot p. 050 526 7056
 • Oskarit p. 044 703 5547

Lisärakennus Pikkutikan ryhmät

 • Helmit p. 050 526 8613
 • Heikit p. 050 526 7015
 • Venlat p. 044 703 5538
 • Avoin päiväkoti p. 050 562 7770

Päiväkodin johtaja 

Piia Pietilä
p. 044 703 5535
piia.pietila@ouka.fi

Varajohtaja

Merja Tauriainen
p. 044 703 5548
merja.tauriainen@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Oili Kauppi-Pasma
p. 050 591 4726
oili.kauppi-pasma@ouka.fi

Ryhmät

Annit

on alle 3-vuotiaiden jatketun aukiolon ryhmä. Meillä on 12 hoitopaikkaa, varhaiskasvatuksen opettaja ja neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Lisäksi meitä avustaa laitoshuoltaja. Ryhmässä harjoittelemme yhdessä toimimisen taitoja. Leikin opettelun merkitys on suuri.

Ainot

Ainot on 21-paikkainen jatketun aukiolon ryhmä 3-5-vuotiaille lapsille. Ryhmämme toimii tarvittaessa myös viikonloppuisin. Ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Lisäksi meitä avustaa laitoshuoltaja.

Meillä lapsen arki on aktiivista, innostavaa ja elämyksellistä. Toimimme mahdollisimman paljon pienryhmissä, missä lapsi saa turvallisesti ja kiireettömästi opetella itsensä ilmaisua sekä yhdessä voimme sanoittaa ilot ja surut. Toimintamme pääpaino on pienryhmätoiminnassa, liikunnassa sekä tietysti leikissä. Leikin välityksellä lapsen on luontevaa harjoitella ryhmässä toimimista, kuten vuorovaikutustaitoja ja toisen huomioimista. Ainojen leikit löytyvät helposti "Mitä tekisin.." -seinältä ja leikkejä kierretään lasten ehdoilla. Lapset pääsevät säännöllisesti osallistumaan uusien leikkien ideointiin sekä kehittämään nykyisiä! 

Ulkoilu ja ulkoliikunta ovat meille tärkeitä, niinpä ulkoilemmekin melkeinpä säällä kuin säällä leikkien, pelaillen, seikkaillen sekä Metsämörreillen ympäröivää luontoa tutkien.

Reetat

Reettojen ryhmä on 2-5-vuotiaiden ryhmä, jossa on 21 lasta, varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja ryhmäavustaja. 

Meille on tärkeää arjen joustava rytmi ja tutut ja turvalliset aikuiset. Toiminnassamme painottuu erityisesti luontoon ja ympäristöön tutustuminen ja siitä huolehtiminen. Liikumme paljon yhdessä ja kannustamme lapsia liikkumaan monipuolisesti.

Satujen ja tarinoiden avulla rakennamme lasten positiivista ja vahvaa minäkuvaa ja ympäröivän maailman hahmotusta. Lasten oman, osallistuvan toiminnan kautta luovuus lisääntyy ja kehittyy.

 


Lisärakennus Pikkutikan ryhmät:

Helmit

on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä, jossa on 12 lasta. Ryhmässämme työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Helmeissä vietetään rauhallista ja kiireetöntä arkea. Arvostamme yhdessäoloa, sylittelyä, aikuisen läsnäoloa lasten touhuissa ja iloista leikkimieltä.

Heikit

Heikkien ryhmä on 2-5-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässämme on 21 lasta. Heikeissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 

Positiivisessa ilmapiirissä kannustaen, kehuen ja mallintaen opettelemme kaveritaitoja, ryhmässä toimimista, toisten kunnioittamista ja arkielämän perustaitoja. Leikki on tärkeä osa toimintaamme.

Venlat

Venloissa harjoittelemme ja tuemme lasten kaveri- ja sosiaalisia taitoja leikin ja yhteisen toiminnan kautta. Vahvistamme ja tuemme lasten omatoimisuutta arkitoimintojen avulla. Ryhmässämme on 21 lasta, jotka ovat iältään 3-6-vuotiaita. Venloissa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 

Esiopetusryhmät

Reinot

on 6-vuotiaiden esiopetusryhmä, jossa on 21 lasta, kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Reinojen ryhmässä ovat ne Kuukkelin 6-vuotiaat, jotka tarvitsevat myös jatketun aukiolon hoitoa. Reinoissa esiopetusaika on arkisin klo 8.00 - 12.00.

Reinojen ryhmässä päivät täyttyvät monenlaisista esikoulupuuhista. Meillä lasketaan, lauletaan, liikutaan, taiteillaan, tehdään tehtäviä, retkeillään ja opetellaan käyttämään tabletteja. Meillä työskennellään motivoituneena ja iloisella mielellä leikkiä, omatoimisuutta ja osallisuutta unohtamatta.

Oskarit

on 6-vuotiaiden esiopetusryhmä.  Meillä on 21  lasta, kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja varhaiserityisavustaja. Oskareiden ryhmässä esiopetusaika on arkisin klo 8.30 - 12.30.

Oskareiden ryhmässä harjoittelemme kouluvalmiustaitoja: sosiaalisia taitoja, ryhmäytymistä, työskentelytaitoja pienryhmissä, omatoimisuutta ja omista tavaroista huolehtimista. Käytämme esiopetuksessa tieto- ja viestintäteknologiaa, lapsilla on käytössä tablettitietokoneita ja kosketusnäyttötaulu tiedonhankintaa ja oppimispelejä varten.


 

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Päiväkotimme

Kuukkelin päiväkoti on Oulun kaupungin päiväkoti, joka on rakennettu 2006 Kaakkurin Kiviharjuun.

Päiväkotimme yhteyteen, samalle pihamaalle, avattiin elokuussa 2012 lisärakennus, joka sai kutsumanimekseen Pikkutikka. Päiväkodissamme on 8 kokopäivähoidon lapsiryhmää.  Lisäksi avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii kahden ja kolmen kerran ryhmät  sekä perheryhmä.

Elokuussa 2018 päiväkodissamme on aloitettu jatketun aukiolon palvelu. Kaksi ryhmistämme on avoinna seitsemänä päivänä viikossa klo 5.30 - 22.30 välillä, hyvissä ajoin toimitettujen ennakkovarausten mukaan.

Päiväkotimme varhaiskasvatuksen piirissä on noin 190 lasta, lisäksi eri  kerhoryhmissä käy noin 50 lasta.

Kuukkelin päiväkodissa on kuuluisan modernistin, taiteilija Kari Cavenin taideteos nimeltään "Ihmeellinen luonto". Hän luo taiteensa kierrätysmateriaaleista. Ympäri rakennusta on erikokoisia teoksen osia, joihin on aseteltu muovisia ankkoja. 

Kuukkeli on liikuntapainotteinen päiväkoti. Erityinen ilonaiheemme on suuri piha-alue, joka käsittää leikkipihan, tekonurmikentän, oman pienen liikenneradan, pituushyppypaikan, luontokasvatukseen hyvin sopivan metsäisen piha-alueen sekä oman valaistun kuntopolun/hiihtoladun.

Syksyllä 2018 Kuukkeli on liittynyt Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelmaan. Tavoitteenamme on saavuttaa keväällä 2019 Vihreä Lippu osoituksena ympäristökasvatuksen parissa tekemästämme työstä.

Olemme ylpeitä päiväkodistamme, toimintakulttuuristamme ja varhaiskasvatuksemme sisällöstä ja laadusta. Haluamme oppia uutta ja jatkuvasti kehittää toimintaamme. Osallistumme erilaisiin varhaiskasvatuksen kehittämishankkeisiin, esim. Ilo kasvaa liikkuen - ohjelmaan. Metsämörritoiminta on päiväkodissamme hyvin aktiivista, lapsiryhmät retkeilevät säännöllisesti lähialueiden metsissä.

Jotta voisimme kehittyä edelleen, kannustamme huoltajia aktiiviseen yhteistyöhön kaikissa lapsiin liittyvissä asioissa.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Kuukkelin päiväkodin toimintasuunnitelma (pdf)
 

Kuukkelissa toteutamme monipuolista ja lasta osallistavaa varhaiskasvatusta. Toiminta-ajatuksemme pulppuaa lasten tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Oppiminen tapahtuu leikin kautta.

Haluamme tukea vanhempien kasvatustyötä. Rehellinen ja avoin kanssakäyminen on meidän toimintatapamme. Teemme tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja verkostojen kanssa perheen tukemiseksi.

Liikunta

Kuukkelissa arvostamme liikuntaa lasten hyvinvoinnin lähteenä. Päiväkodin monipuolinen piha ja lähiympäristö sekä erinomainen liikuntasali tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden.

Mahdollistamme lasten päivittäisen luontaisen liikkumisen myös ryhmien tiloissa. Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. haluamme osallistaa myös perheitä liikkumaan yhdessä järjestämällä yhteisiä liikuntatapahtumia.

Ympäristö- ja luontokasvatus

Päiväkotimme on aktiivinen myös ympäristöasioissa ja luontokasvatuksessa. Metsämörritoiminta on säännöllistä. Lapsiryhmät retkeilevät omalla metsäpihalla ja lähimetsissä. Haluamme näin tarjota lapsille luontoelämyksiä ja opettaa luonnon kunnioittamista.

Päiväkotimme kestävän kehityksen ohjelma tukee ympäristöstä huolehtimisen arvoja. Lapset oppivat kestävää kehitystä, esimerkiksi kierrätystä ja vastuuta yhteisestä ympäristöstä.

Lasten ajatuksia Kuukkelin päiväkodista

Kuukkelissa on lasten mielestä parasta: sali, leikkiminen, leikkiä petsopeilla, synttäreiden viettäminen, värityskuvat, rummuilla soittaminen, kesällä hyppyskän hyppiminen, salissa jalkapallon pelaaminen, lättyjen syöminen hernekeittopäivänä, päiväkodin pihan pelikenttä, lelupäivä sekä tehdä eskaritehtäviä :) 


 

Liikennekasvatuksen vuosikello (pdf)

Liikennekasvatussuunnitelman vuosikellon liite (pdf)

Sijainti kartalla: Kuukkelin päiväkoti kartalla

Verkkoasioinnin sivuilla voit mm. hakea päivähoitopaikkaa

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Kuva toimii linkkinä Vihreä Lippu -toiminnan julkisille nettisivuille.
Päiväkotimme on Vihreä Lippu -päiväkoti.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset