Kuukkelin päiväkoti

 • Postiosoite postal Hippiäiskuja 3 90420 Oulu
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Kirsi Ranki cell 044 703 5535
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin). Syksyllä 2018 avoinna varausten mukaan klo 5.30 - 22.30 (kaikkina viikonpäivinä)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiin

Kuukkelin päiväkoti

Kuinka lapsesi kesäpäivystys sujui?
Vastaa kyselyyn ja anna palautetta.

Jos lapsesi oli 2.7. - 5.8.2018 järjestetyssä kesäpäivystyksessä,
voit antaa palautetta kesäpäivystyksen sujumisesta.
Kehitämme saadun palautteen perusteella seuraavan vuoden kesäpäivystystä.

Lisärakennus Pikkutikka:

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Elokuussa 2018 päiväkodissamme alkaa jatkettu aukiolo
ma-su klo 5.30 - 22.30 Annien ja Ainojen ryhmissä.

Yhteystiedot

Kuukkelin päiväkoti ja avoin päiväkoti

Hippiäiskuja 3
90420 Oulu

Puhelimet ryhmiin

 • Annit p. 044 703 5536
 • Ainot p. 044 703 5537
 • Reetat p. 050 526 7249
 • Reinot p. 050 526 7056
 • Oskarit p. 044 703 5547
 • Avoin päiväkoti p. 050 562 7770

Lisärakennus Pikkutikan ryhmät

 • Helmit p. 050 526 8613
 • Heikit p. 050 526 7015
 • Venlat p. 044 703 5538

Päiväkodin johtaja 

Kirsi Ranki
p. 044 703 5535
kirsi.ranki@ouka.fi

Varajohtaja

Merja Tauriainen
p. 044 703 5548
merja.tauriainen@ouka.fi

Varhaiserityisopettaja

Oili Kauppi-Pasma
p. 050 591 4726
oili.kauppi-pasma@ouka.fi

Ryhmät

Elokuussa 2018 päiväkodissamme alkaa jatkettu aukiolo ma-su klo 5.30 - 22.30 Annien ja Ainojen ryhmissä.

Annit

on alle 3-vuotiaiden ryhmä. Meillä on 12 lasta, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Ryhmässä harjoittelemme yhdessä toimimisen taitoja. Leikin opettelun merkitys on suuri.

Annien tupa

Ainot

Ainot on 24-paikkainen ryhmä 3-5-vuotiaille lapsille. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa.

Meillä lapsen arki on aktiivista, innostavaa ja elämyksellistä. Toimimme mahdollisimman paljon pienryhmissä, missä lapsi saa turvallisesti ja kiireettömästi opetella itsensä ilmaisua sekä yhdessä voimme sanoittaa ilot ja surut. Toimintamme pääpaino on pienryhmätoiminnassa, liikunnassa sekä tietysti leikissä. Leikin välityksellä lapsen on luontevaa harjoitella ryhmässä toimimista, kuten vuorovaikutustaitoja ja toisen huomioimista. Ainojen leikit löytyvät helposti "Mitä tekisin.." -seinältä ja leikkejä kierretään lasten ehdoilla. Lapset pääsevät säännöllisesti osallistumaan uusien leikkien ideointiin sekä kehittämään nykyisiä! 

Ulkoilu ja ulkoliikunta ovat meille tärkeitä, niinpä ulkoilemmekin melkeinpä säällä kuin säällä leikkien, pelaillen, seikkaillen sekä Metsämörreillen ympäröivää luontoa tutkien.

Ainojen tupa

Reetat

Reettojen ryhmä on 3-5-vuotiaiden ryhmä, jossa on 24 lasta, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Syksyllä 2017 olemme saaneet Reettojen ryhmän vahvuuteen mukaan taidekasvattajan.

Meille on tärkeää arjen joustava rytmi ja tutut ja turvalliset aikuiset. Toiminnassamme painottuu erityisesti luontoon ja ympäristöön tutustuminen ja siitä huolehtiminen. Liikumme paljon yhdessä ja kannustamme lapsia liikkumaan monipuolisesti.

Taidekasvattaja tuo ryhmäämme uudenlaista toimintaa. Satujen ja tarinoiden avulla rakennetaan lasten positiivista ja vahvaa minäkuvaa ja ympäröivän maailman hahmotusta. Lasten oman, osallistuvan toiminnan kautta luovuus lisääntyy ja kehittyy.

 


Lisärakennus Pikkutikan ryhmät:

Helmit

Ryhmän lapset ovat alle 3-vuotiaita, 12 lasta, työntekijöinä on lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Helmeissä vietetään rauhallista ja kiireetöntä arkea. Arvostamme yhdessäoloa, sylittelyä, aikuisen läsnäoloa lasten touhuissa ja iloista leikkimieltä.

Helmien olohuone

Heikit

Heikkien ryhmä on 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässämme on 24 lasta. Heikeissä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja ryhmäavustaja.

Positiivisessa ilmapiirissä kannustaen, kehuen ja mallintaen opettelemme kaveritaitoja, ryhmässä toimimista, toisten kunnioittamista ja arkielämän perustaitoja. Leikki on tärkeä osa toimintaamme.

Heikkien tupa

Venlat

Venloissa harjoittelemme ja tuemme lasten kaveri- ja sosiaalisia taitoja leikin ja yhteisen toiminnan kautta. Vahvistamme ja tuemme lasten omatoimisuutta arkitoimintojen avulla. Ryhmässämme on 24 lasta, jotka ovat iältään 3-6-vuotiaita. Venloissa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Reinojen touhunurkka

Esiopetusryhmät

Reinot

6-vuotiaiden esiopetusryhmä, jossa on 16 lasta sekä kaksi lastentarhanopettajaa.

Reinojen ryhmässä päivät täyttyvät monenlaisista esikoulupuuhista. Meillä lasketaan, lauletaan, liikutaan, taiteillaan, tehdään tehtäviä, retkeillään ja opetellaan käyttämään tabletteja. Meillä työskennellään motivoituneena ja iloisella mielellä leikkiä, omatoimisuutta ja osallisuutta unohtamatta.

Venlojen tupa

Oskarit

on esiopetusryhmä.  Meillä on 16 lasta, kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja varhaiserityisavustaja.

Oskareiden ryhmässä harjoittelemme kouluvalmiustaitoja: sosiaalisia taitoja, ryhmäytymistä, työskentelytaitoja pienryhmissä, omatoimisuutta ja omista tavaroista huolehtimista. Käytämme esiopetuksessa tieto- ja viestintäteknologiaa, lapsilla on käytössä tablettitietokoneita ja kosketusnäyttötaulu tiedonhankintaa ja opetuspelejä varten.

Oskareiden tupa
 

Elmereiden tupa

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Päiväkotimme

Kuukkelin päiväkoti on Oulun kaupungin päiväkoti, joka on rakennettu 2006 Kaakkurin Kiviharjuun.

Päiväkotimme yhteyteen, samalle pihamaalle, avattiin elokuussa 2012 lisärakennus, joka sai kutsumanimekseen Pikkutikka. Päiväkodissamme on 8 kokopäivähoidon lapsiryhmää.  Lisäksi avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii kahden ja kolmen kerran ryhmät  sekä perheryhmä.

Päiväkotimme varhaiskasvatuksen piirissä on noin 160 lasta ja kerhoryhmissä noin 50 lasta.

Eskareiden ruokasali

Kuukkelin päiväkodissa on kuuluisan modernistin, taiteilija Kari Cavenin taideteos nimeltään "Ihmeellinen luonto". Hän luo taiteensa kierrätysmateriaaleista. Ympäri rakennusta on erikokoisia teoksen osia, joihin on aseteltu muovisia ankkoja. 

Salimme on ilomme

Kuukkeli on liikuntapainotteinen päiväkoti. Erityinen ilonaiheemme on suuri piha-alue, joka käsittää leikkipihan, tekonurmikentän, oman pienen liikenneradan, pituushyppypaikan, luontokasvatukseen hyvin sopivan metsäisen piha-alueen sekä oman valaistun kuntopolun/hiihtoladun.

Metsämökki


Päiväkotimme pihan kulmaukseen rakennettiin soma punainen lisärakennus - Pikkutikka.

Olemme ylpeitä päiväkodistamme, toimintakulttuuristamme ja varhaiskasvatuksemme sisällöstä ja laadusta. Haluamme oppia uutta ja jatkuvasti kehittää toimintaamme. osallistumme erilaisiin varhaiskasvatuksen kehittämishankkeisiin, esim. Ilo kasvaa liikkuen - ohjelmaan. Metsämörri-toiminta on päiväkodissamme hyvin aktiivista.

Jotta voisimme kehittyä edelleen, kannustamme huoltajia aktiiviseen yhteistyöhön kaikissa lapsiin liittyvissä asioissa.

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Kuukkelin päiväkodin toimintasuunnitelma (pdf)
 

Kuukkelissa toteutamme monipuolista ja lasta osallistavaa varhaiskasvatusta. Toiminta-ajatuksemme pulppuaa lasten tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Oppiminen tapahtuu leikin kautta.

Haluamme tukea vanhempien kasvatustyötä. Rehellinen ja avoin kanssakäyminen on meidän toimintatapamme. Teemme tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja verkostojen kanssa perheen tukemiseksi.

Maataiteen teossa

Liikunta

Kuukkelissa arvostamme liikuntaa lasten hyvinvoinnin lähteenä. Päiväkodin monipuolinen piha ja lähiympäristö sekä erinomainen liikuntasali tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden.

Mahdollistamme lasten päivittäisen luontaisen liikkumisen myös ryhmien tiloissa. Liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. haluamme osallistaa myös perheitä liikkumaan yhdessä järjestämällä yhteisiä liikuntatapahtumia.

Ympäristö- ja luontokasvatus

Päiväkotimme on aktiivinen myös ympäristöasioissa ja luontokasvatuksessa. Metsämörritoiminta on säännöllistä. Lapsiryhmät retkeilevät omalla metsäpihalla ja lähimetsissä. Haluamme näin tarjota lapsille luontoelämyksiä ja opettaa luonnon kunnioittamista.

Päiväkotimme kestävän kehityksen ohjelma tukee ympäristöstä huolehtimisen arvoja. Lapset oppivat kestävää kehitystä, esimerkiksi kierrätystä ja vastuuta yhteisestä ympäristöstä.

Tikkupeli

Lasten ajatuksia Kuukkelin päiväkodista

Kuukkelissa on lasten mielestä parasta: sali, leikkiminen, leikkiä petsopeilla, synttäreiden viettäminen, värityskuvat, rummuilla soittaminen, kesällä hyppyskän hyppiminen, salissa jalkapallon pelaaminen, lättyjen syöminen hernekeittopäivänä, päiväkodin pihan pelikenttä, lelupäivä sekä tehdä eskaritehtäviä :) 

Siilin salaiset syntymäpäivät
 

Liikennekasvatuksen vuosikello (pdf)

Liikennekasvatussuunnitelman vuosikellon liite (pdf)

Sijainti kartalla: Kuukkelin päiväkoti

Verkkoasioinnin sivuilla voit mm. hakea päivähoitopaikkaa

Tutustu ruokalistaamme tästä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset