In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ryhmät Ryhmät

Annit

on alle 3-vuotiaiden ryhmä. Meillä on 12 lasta, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Ryhmässä harjoittelemme yhdessä toimimisen taitoja. Leikin opettelun merkitys on suuri.

Annien tupa

Ainot

Ainot on 24-paikkainen ryhmä 3-5-vuotiaille lapsille. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa.

Meillä lapsen arki on aktiivista, innostavaa ja elämyksellistä. Toimimme mahdollisimman paljon pienryhmissä, missä lapsi saa turvallisesti ja kiireettömästi opetella itsensä ilmaisua sekä yhdessä voimme sanoittaa ilot ja surut. Toimintamme pääpaino on pienryhmätoiminnassa, liikunnassa sekä tietysti leikissä.

Leikin välityksellä lapsen on luontevaa harjoitella ryhmässä toimimista, kuten vuorovaikutustaitoja ja toisen huomioimista. Ainojen leikit löytyvät helposti "Mitä tekisin.." -seinältä ja leikkejä kierretään lasten ehdoilla. Lapset pääsevät säännöllisesti osallistumaan uusien leikkien ideointiin sekä kehittämään nykyisiä! 

Ulkoilu ja ulkoliikunta ovat meille tärkeitä, niinpä ulkoilemmekin melkeinpä säällä kuin säällä leikkien, pelaillen, seikkaillen sekä Metsämörreillen ympäröivää luontoa tutkien.

Ainojen tupa

Reinot

6-vuotiaiden esiopetusryhmä, jossa on 16 lasta sekä kaksi lastentarhanopettajaa.

Reinojen ryhmässä päivät täyttyvät monenlaisista esikoulupuuhista. Meillä lasketaan, lauletaan, liikutaan, taiteillaan, tehdään tehtäviä, retkeillään ja opetellaan käyttämään tabletteja. Meillä työskennellään motivoituneena ja iloisella mielellä leikkiä, omatoimisuutta ja osallisuutta unohtamatta.

 

Venlojen tupa

Oskarit

on esiopetusryhmä.  Meillä on 24 lasta, kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja.

Oskareiden ryhmässä harjoittelemme kouluvalmiustaitoja: sosiaalisia taitoja, ryhmäytymistä, työskentelytaitoja pienryhmissä, omatoimisuutta ja omista tavaroista huolehtimista. Käytämme esiopetuksessa tieto- ja viestintäteknologiaa, lapsilla on käytössä tablettitietokoneita ja kosketusnäyttötaulu tiedonhankintaa ja opetuspelejä varten.

Oskareiden tupa
 

Elmereiden tupa

Lisärakennus Pikkutikan ryhmät:

Helmit

Ryhmän lapset ovat alle 3-vuotiaita, 12 lasta, työntekijöinä on lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Helmeissä vietetään rauhallista ja kiireetöntä arkea. Arvostamme yhdessäoloa, sylittelyä, aikuisen läsnäoloa lasten touhuissa ja iloista leikkimieltä.

Helmien olohuone

Heikit

Heikkien ryhmä on 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässämme on 24 lasta.

Positiivisen ilmapiirin alla kannustaen, kehuen, mallintaen opettelemme kaveritaitoja, ryhmässä toimimista, toisten kunnioittamista ja arkielämän perustaitoja. leikki on tärkeä osa toimintaamme.

Heikkien tupa

Reetat

Reettojen ryhmä on 3-5-vuotiaiden ryhmä, jossa on 16 lasta, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Meille on tärkeää arjen joustava rytmi ja tutut ja turvalliset aikuiset. Toiminnassamme painottuu erityisesti luontoon ja ympäristöön tutustuminen ja siitä huolehtiminen. Liikumme paljon yhdessä ja kannustamme lapsia liikkumaan monipuolisesti.

Reetan sohvanurkkaus

Venlat

Venloissa harjoittelemme ja tuemme lasten kaveri- ja sosiaalisia taitoja leikin ja yhteisen toiminnan kautta. Vahvistamme ja tuemme lasten omatoimisuutta arkitoimintojen avulla. Ryhmässämme on 24 lasta, jotka ovat iältään 2-6-vuotiaita. Venloissa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Reinojen touhunurkka