Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä - Ajankohtaista - Laanilan koulu - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä

Huoltajille

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti kouluissa alle 16 vuotiaat oppilaat ovat voineet tehdä lain mukaan vaaralliseksi luokiteltuja töitä tai käyttää vaarallisia koneita, laitteita tai kemikaaleja (laki 998/1993). Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä asia haluttiin saattaa nykyisen työsuojelulainsäädännön mukaiseksi, ja valtioneuvosto antoi 15.6.2006 tarkentavan asetuksen 475/2006 nuorten työntekijöiden suojelusta sekä erityisen haitallisten ja vaarallisten töiden tekemisestä.Asia koskee erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä peruskoulussa. Asetuksen mukaan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä.  (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475)

Perusopetuksen oppilaat peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien voivat vain opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. 1-6 vuosiluokilla työskentelyä vaarallisilla koneilla ja laitteilla ei sallita.Mekaanisten vaaratekijöidenaiheuttama erityinen vaara voi olla työskennellessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaitteella, sirkkelillä, pyörösahalla, vannesahalla, höyläkoneella, moottorisahalla, jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja muulla vastaavalla konevoimalla toimivalla leikkurilla, pylväs- ja penkkiporakoneella, kulmahiomakoneella, metallisorvilla, kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaitteella, paineilmalla tai vastaavalla toimivalla naulaimella. (STM:n asetus 128/2002 14.2.2002 vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta - http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020128)

Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain ( 744/1989 ) luettelon mukaisesti, tai nk. syöpävaarallinen aine (asetus 716/2000), esim. lyijy ja sen yhdisteet , asbesti ja myös ympäristön tupakansavu.

Kouluilla opetusta järjestettäessä otetaan huomioon asetuksen vaatimukset. Lisätietoja antavat allekirjoittaneiden lisäksi asianomaiset opettajat.

 

Jussi Alikoski

työsuojelupäällikkö, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

p. 050 3647318

 

Anne Moilanen

Laanilan yläasteen va. rehtori

p. 044 703 9293


Oppituntien ajat:

1. tunti: 8.15-9.30 (aamunavaus klo 9.25)

2. tunti: 9.45-11.00

Ruokailu

3. tunti: 11.35-12.50

4. tunti: 13.05-14.20

5. tunti: 14.25-15.40

 

Jaksot lukuvuonna 2017-2018:

1. jakso: 10.8. - 29.9.2017

2. jakso: 2.10. - 28.11.2017

3. jakso: 29.11.2017 - 5.2.2018

4. jakso: 6.2. - 9.4.2018

5. jakso: 10.4. - 1.6.2018

 

Jakson vaihtuessa myös lukujärjestys vaihtuu.