In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma

Laanilan koulun suunnitelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi

 

Koulukiusaamisesta on kyse silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen negatiivisen toiminnan kohteeksi. Kiusaamiseen liittyy yleensävoimasuhteiden epätasapaino: kiusattu oppilas on jollakin tavalla puolustuskyvytön kiusaajaan tai kiusaajiin nähden. Kiusaaminen on yleensä ryhmäilmiö. Kiusaajaa tukevia rooleja ovat apuri, kannustaja ja hiljainen hyväksyjä.
 

Ilmenemismuotoja

 • sanallinen kiusaaminen: nimittelyä, haukkumista, pilkkaamista
 • fyysinen kiusaaminen: lyömistä, tönimistä, potkimista…
 • epäsuora kiusaaminen; joku jätetään jatkuvasti ryhmän ulkopuolelle, puhutaan hänestä pahaa selän takana ja yritetään saada toisetkin välttämään häntä ja suhtautumaan häneen kielteisesti
 • kiusaamista voi tapahtua myös sosiaalisessa mediassa pilkka- ja uhkaviesteinä, valokuvien jakamisena, salasanojen huijaamisena ja toisen nimellä esiintymisenä

Esimerkkejä kiusaamisen tunnistamiseksi

 • oppilas on toistuvasti yksin välitunneilla tai ei halua ollenkaan lähteä välitunnille
 • poissaolot lisääntyvät
 • oppilaalta katoaa hymy
 • oppilaalla alkaa ilmaantua erilaisia oireita kuten väsymystä, päänsärkyä, pelkotiloja, painajaisia
 • oppilas vaikuttaa ahdistuneelta ja/tai surumieliseltä
 • oppilaalta rikkoontuu tai katoaa tavaroita
 • oppilas jää päivän päätyttyä koulun alueelle lähtemättä heti kotimatkalle
 • oppilaan vastauksille nauretaan toistuvasti
 • oppilasta ei valita ryhmätöihin tai joukkueisiin
 • oppilas hakeutuu aikuisten seuraan
 • oppilas on jollakin tavalla ryhmästä poikkeava

Esimerkkejä, joista voi epäillä oppilaan olevan kiusaaja

 • oppilaalla on käytettävissään yllättävän paljon rahaa tai hän ostaa tavaroita, joihin hänellä ei normaalisti ole varaa
 • oppilas esiintyy ylimielisesti ja oppilaasta tulee lisääntyvässä määrin valituksia käytöksestä

Kiusaamista ennaltaehkäistään:

 • riittävällä opetushenkilöstön ja muiden koulun aikuisten toimesta suoritetulla valvonnalla ja havainnoinnilla oppitunneilla, välitunneilla ja muissa koulun tilaisuuksissa
 • oppilaiden tietoisuuteen, asenteisiin ja tunteisiin vaikuttavilla menetelmillä, kuten yhteistoiminnallisuus, vastuuttaminen, tukioppilaat, teemat

Laanilan koulussa ei hyväksytä kiusaamista ja jokainen aikuinen puuttuu kiusaamiseen. Jokainen kiusaamistapaus on erillistapaus; syyt, toiminta ja seuraukset vaihtelevat. Seuraavat toimenpiteet kulloinkin sovellettuna auttavat asian käsittelyssä.  Kun aikuinen on todennut kiusaamista tapahtuneen, hän ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Kiusaamisen havainnut henkilö selvittää asian välittömästi tai ilmoittaa asiasta KAKE-opettajalle välittömästi
 • Asian käsittelystä laaditaan Wilmaan merkintä (tukitoimet)
 • Luokanvalvojaa ja huoltajia informoidaan asiasta
 • Mikäli kiusaaminen jatkuu, luokanvalvoja informoi KAKE-opettajaa, joka keskustelee asianomaisten kanssa ja kiusaajalle/kiusaajille tehdään selväksi toiminnan tuomittavuus ja että sen tulee loppua. KAKE-opettaja on yhteydessä jokaisen asianosaisen kotiin. Tarvittaessa OHR:n edustaja tulee selvittelyyn avuksi. Asia kirjataan Wilmaan.
 • Jos kiusaamista erityisesti jossakin luokassa, luokan/ryhmän kanssa tehdään harjoituksia ja toimenpiteitä yhteishengen parantamiseksi
 • Mikäli kiusaaminen jatkuu, asiasta tiedotetaan rehtorille ja kiusatun ja kiusaajan/kiusaajien huoltajiin otetaan yhteyttä. Luokanvalvoja, ja KAKE-opettaja keskustelevat huoltajien ja asianosaisten oppilaiden kanssa. Sovitaan yhdessä keinoista kiusaamisen lopettamiseksi. Palaveriin kutsutaan tarvittaessa myös oppilashuoltoryhmän jäseniä. Sovitaan seurannasta ja mahdollisesti uudesta tapaamisesta.
 • Mikäli koulun ja vanhempien yhteistyö ei poista kiusaamista, pyydetään apua koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, esimerkiksi poliisilta, sosiaaliviranomaisilta tai perheneuvolasta.
 • KAKE-opettaja, luokanvalvoja tai asian käsitellyt opettaja kirjaa aina kiusaamistilanteet ja toimenpiteet Wilmaan siltä varalta, että vuosien kuluttua joudutan selvittämään kiusaamistapauksia.