Sovinnon päivä 10.11.2016 - Ajankohtaista - Laanilan koulu - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Sovinnon päivä 10.11.2016

Sovinnon kyyhkyt lennähtivät taas sovittelijaoppilaaksi ja –opiskelijoiksi valituille

Oulussa on ollut vuodesta 2012 parisenkymmentä Sovittelijakoulua, joilla on valkoinen Oiva Toikan suunnittelema Sovinnon kyyhky kiertopalkintona vuosittain valittavalle Sovittelijaoppilaalle/-opiskelijalle.

Koulun sovittelija

  • on omalla toiminnallaan edistänyt kouluyhteisön positiivista ja rakentavaa ilmapiiriä
  •  osoittaa ymmärrystä toisten erilaisia näkökulmia kohtaan ja kunnioittaa niitä
  • on mahdollisesti edesauttanut koulussa tapahtuneen ristiriitatilanteen ratkaisemisessa

Sovinnon päivä Laanilan koulussa

Laanilan koulussa Sovinnon päivää juhlittiin yläkoulun ja lukion koko koulun aamunavaukselle. Yläkoulun puolella kaikki koulun oppilaat äänestivät sovittelijaoppilasta, joksi valittiin yhdeksäsluokkalainen Venla Rutanen.

Valinta tuli ihan yllätyksenä. Olen ollut aina tukioppilaana koko yläkouluopintojeni ajan. Olen myös hallituksessa. Palkinto on hieno ja pidän sitä merkittävänä”, Venla kertoo

Laanilan lukion sovittelijaoppilaaksi valikoitui Konsta Parttimaa, joka kertoo lukion valintaprosessista:

Kaikki lukion kakkoset äänestivät kakkosista. Hallitus valitsi tulleista ehdokkaista eniten ääniä saaneista kolme, joista opettajat valitsivat yhden sovittelijaopiskelijaksi." Konsta kertoo, että hänet on valittu myös Merikosken yläkoulussa sovittelijaoppilaaksi.

Minulla on aktiivinen yläkoulun tukioppilastausta ja nyt olen hallituksessa. Tästä tulee hieno merkintä CV:seen."

Laanilan lukiossa jaettiin myös kaksi kunniakirjaa Mikko Tuokkolalle ja Elias Pyykköselle, jotka jäivät äänestyksessä niukasti Konstan taakse, mutta ovat olleet erityisen aktiivisia kouluyhteisössään.

Sovinnonpäivää juhlitaan siis Ahtisaari-päivänä, vuonna 2016 Ahtisaari-päiviä vietetään 10. marraskuuta ja päätapahtumapaikkana on tänä vuonna Tampere. Ahtisaari-päivien tarkoitus on lisätä tietoa rauhanvälityksestä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Pyrkimyksenä on tuoda rauhantyö ja sovittelu osaksi jokaisen arkipäivää käsittelemällä teemaa niin kouluissa, yleisötilaisuuksissa kuin asiantuntijatasollakin.


Oppituntien ajat:

1. tunti: 8.15-9.30 (aamunavaus klo 9.25)

2. tunti: 9.45-11.00

Ruokailu

3. tunti: 11.35-12.50

4. tunti: 13.05-14.20

5. tunti: 14.25-15.40

 

Jaksot lukuvuonna 2017-2018:

1. jakso: 10.8. - 29.9.2017

2. jakso: 2.10. - 28.11.2017

3. jakso: 29.11.2017 - 5.2.2018

4. jakso: 6.2. - 9.4.2018

5. jakso: 10.4. - 1.6.2018

 

Jakson vaihtuessa myös lukujärjestys vaihtuu.