Syystiedote 2016 - Ajankohtaista - Laanilan koulu - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Syystiedote 2016

Koulumme arvot ovat osallisuus, vastuullisuus ja tasa-arvo

Koulun kehittämiskohteet lukuvuodelle 2016 – 2017

 • Opetussuunnitelmatyö

 • New Pedagogies for Deep Learning (NPDL)

  • NPDL on kolmivuotinen kansainvälinen oppimisen, opetuksen ja koulun toimintakulttuurin systeeminen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille ns. tulevaisuustaidot ja kehittää heidän laaja-alaista osaamistaan. 
 • Hyvinvointikoulu

  • Hyvinvointikoulu tarkoittaa tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, jotta voisimme turvata oppilaille ja heidän perheilleen parhaat mahdolliset kunnalliset palvelut.

 

Yhteydenpito kouluun

Opettajat saa parhaiten kiinni Wilman kautta ja sähköpostitse. Huoltajan ja oppilaan Wilma-tunnukset ovat samat kuin alaluokilla. Jos huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia, hänen tulee olla yhteydessä rehtori Anne Moilaseen (anne.j.moilanen@ouka.fi).

On tärkeää, että koululla on ajantasaiset oppilastiedot. Siksi huoltajien tulee käydä Wilmassa tarkistamassa oppilastiedot ja korjaamassa sinne virheelliset tai vanhentuneet tiedot elokuun loppuun mennessä.

 

Päivittäinen työaika

Koulussamme oppitunnin pituus on pääsääntöisesti 75 minuuttia ja ne pidetään seuraavasti:

1.       tunti   8.15 – 9.30

2.       tunti   9.45 – 11.00

3.       tunti   11.35 – 12.50

4.       tunti   13.05 – 14.20

Liikunnan tunnit ja valinnaisen kotitalouden tunnit ovat 90 minuuttia ja ne pidetään seuraavasti:

1.       tunti   8.00 – 9.30

2.       tunti  9.45 – 11.15

3.       tunti   11.35 – 13.05

4.       tunti   13.05 – 14.35

 

Jaksotus

 1. jakso  10.8. – 30.9.2016

 2. jakso  3.10. – 30.11.2016

 3. jakso  1.12.2016 – 8.2.2017

 4. jakso  9.2. – 6.4.2017

 5. jakso  7.4. – 3.6.2017

 

Koulun työ- ja loma-ajat

syyslukukausi 10.8. – 22.12. (90 työpäivää)

kevätlukukausi 9.1. – 3.6. (97 työpäivää)

 

Lomat ja vapaapäivät:

syysloma 24. – 27.10.2016 (vko 43)

vapaapäivä 5.12.2016

itsenäisyyspäivä 6.12.2016

joululoma 23.12.2016 – 8.1.2017

talviloma 6. – 12.3.2017 (viikko 10)

pääsiäinen 14. – 17.4.2017

vapunpäivä 1.5.

helatorstai 25.5.2017

 

Tapahtumat ja vanhempainillat

22.8. Koulun esittely -vanhempainilta

24.8. Hovinsuofestari (vanhemmat tervetulleita mukaan)

1. – 2.9. Valokuvaus

19.9. Luokkakohtaiset vanhempainillat

2.12. Itsenäisyysjuhla

23.1. Yhdeksäsluokkalaisten ja vanhempien yhteishakuilta

?.12. Joulutapahtuma

21.12. Joulujuhla klo 12

22.12. Joulukirkko klo 9

29.3. Hiihtopäivä

30.3. Lukupäivä

28.4. Wapputapahtuma

10.5. Ympäristö- ja yhteisöpäivä

26.5. Kulttuuripäivä

1.6. Soututapahtuma klo 12.30

2.6. Kevätkirkko klo 11

3.6. Kevätjuhla klo 8.30

 

Lomat ja poissaolot

- Jos oppilas on sairas, huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta luokan valvojalle Wilman kautta mahdollisimman nopeasti

- Jos oppilaalla on koe poissaolopäivänä, oppilaalla on mahdollisuus tehdä koe jälkeenpäin rästikoeaikaan, joka on tiistaisin klo 14.30.

-  Huoltaja voi hakea oppilaalle lomaa kouluaikana lomakkeella, joka löytyy verkkopolusta www.ouka.fi -> Koulutus ja opiskelu -> oikeasta ylälaatikosta Lomakkeet -> Loma-anomus perusopetus

tai polusta: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=81961ad0-8b83-4c08-bcb8-f8e0a2e5bcb1&groupId=64277

o   Luokanvalvoja hyväksyy viiden päivän ja sitä lyhyemmät lomat

o   Rehtori hyväksyy yli viiden päivän lomat

o   Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen loman vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Oppilaan tulee itsenäisesti opiskella loma-aikana läpikäydyt asiat.

o   Toivomme, että oppilaiden matkat sijoittuisivat mahdollisuuksien mukaan koulujen loma-aikoihin

 

Oppilashuolto

Oppilashuollosta löydät parhaiten tietoa Wilmasta, josta löytyy koulumme oppilashuoltosuunnitelma.

 

Liikenne

Koulun piha on ahdas, minkä vuoksi siellä on silloin tällöin vaaratilanteita. Oppilaita kehotetaan liikkumaan pihalla rauhallisesti erityisesti mopoilla ja pyörillä liikuttaessa. Jos vanhemmat tuovat oppilaita kouluun autolla, pyydämme jättämään oppilaat Hintantielle eikä koulun pihaan. Näin mahdollistetaan opettajien ja muun henkilökunnan pääsy omille pysäköintipaikoilleen.

Pyörien paikoitusalue on koulun eteläpäässä, joen puolella. Siellä on kameravalvonta. Koulun pääoven edessä olevat pyörätelineet on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön. Uusi mopoparkki on koulun Hintantien liittymän molemmin puolin. Lisää mopopaikkoja löytyy pyörien paikoitusalueelta.

Lisätietoa koulumme toiminnasta (mm. Vihreä lippu, oppilaskunta-, tukioppilas-, ja kansainvälisyystoiminnasta) löytyy koulumme kotisivuilta.

 

Koulun juhlat

Suomalaisella koululla on useita perinteisiä juhlia. Osassa niistä on joitakin uskonnollisuuteen viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä niitä esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren (esim. jouluvirsi, suvivirsi) laulamisen johdosta voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina.

 

Koulun uskonnolliset tilaisuudet

Mitä ovat koulun uskonnolliset tilaisuudet?

Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta päättää peruskoulussa oppilaan huoltaja. Tämän perusteella oppilas voidaan vapauttaa huoltajan pyynnöstä osallistumasta jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen omantunnon syistä. Uskonnollisen tilaisuuden ajaksi koulu järjestää oppilaalle muuta toimintaa.

Uskonnon opetukseen liittyvää rukousta, virttä tai tutustumista jonkin uskonnollisen yhteisön elämään ja uskonnollisiin toimituksiin ei valtakunnallisen ohjeen mukaan katsota uskonnon harjoittamiseksi.

 

Koulussamme järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet tänä lukuvuonna 2016 - 2017

 • Oulujoen seurakunta pitää päivänavauksen joka torstai

 • Joulukirkko 22.12.2016

 • Kevätkirkko 2.6.2017

 

Oman uskonnon mukaiset uskonnolliset tilaisuudet

Jos oppilas haluaa vapautuksen oman uskonnon mukaisista uskonnollisista tilaisuuksista, oppilaan huoltaja ilmoittaa siitä koulun rehtorille. Ilmoitus koskee oppilaan koko Laanilan yläasteella suoritettavaa kouluaikaa.


Muut kuin oman uskonnon mukaiset uskonnolliset tilaisuudet

Oppilaalla, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, on mahdollista osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin. Oppilaan huoltaja ilmoittaa, ellei oppilas osallistu muun kuin oman uskonnon mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Ilmoitus koskee oppilaan koko Laanilan yläasteella suoritettavaa kouluaikaa.

 

Elämänkatsomustietoa opiskeleva oppilas

Elämänkatsomustietoa opiskelevan oppilaan huoltaja ilmoittaa, ellei oppilas osallistu koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin. Ilmoitus koskee oppilaan koko Laanilan yläasteella suoritettavaa kouluaikaa.


Oppituntien ajat:

1. tunti: 8.15-9.30 (aamunavaus klo 9.25)

2. tunti: 9.45-11.00

Ruokailu

3. tunti: 11.35-12.50

4. tunti: 13.05-14.20

5. tunti: 14.25-15.40

 

Jaksot lukuvuonna 2017-2018:

1. jakso: 10.8. - 29.9.2017

2. jakso: 2.10. - 28.11.2017

3. jakso: 29.11.2017 - 5.2.2018

4. jakso: 6.2. - 9.4.2018

5. jakso: 10.4. - 1.6.2018

 

Jakson vaihtuessa myös lukujärjestys vaihtuu.