Kielet - Laivakankaan koulu - Oulun kaupunki

Kielet Kielet

Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu voidaan kouluilla aloittaa leikinomaisesti ja toiminnallisesti 1. tai 2. luokalla. Varsinainen kielten opetus alkaa 3. luokalla.

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

  • A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 3. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti.
  • Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti.
  • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 7. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.
  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä, italia tai jokin muu kieli.

Tällä hetkellä Laivakankaalla voi opiskella A2-kielenä saksaa, ranskaa tai venäjää. B2-kielen vaihtoehtoina ovat ranska ja venäjä.