Oppilaanohjaus - Laivakankaan koulu - Oulun kaupunki

Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus

 

Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjaus muodostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta, oppilaanohjauksen luokkatunneista sekä työelämään tutustumisesta. Jokaisella oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Laivakankaan koulussa oppilaanohjaaja pyrkii haastattelemaan kaikki 7.-luokkalaiset syyslukukauden aikana. Kaikkien 9.-luokkalaisten toivotaan käyvän keskustelemassa jatko-opintosuunnitelmistaan opon kanssa ainakin kerran lukuvuoden aikana. Halutessaan oppilas voi tulla keskustelemaan suunnitelmistaan myös yhdessä huoltajansa kanssa.

Oppilas voi itse varata ohjausajan silloin, kun haluaa. Aika varataan merkitsemällä oppilaanohjaajan työhuoneen ovessa olevaan viikkokohtaiseen lukujärjestykseen oma nimi ja luokka. Oppilaan on pyydettävä ennen ohjaukseen saapumista kyseisen oppitunnin opettajalta lupa tunnilta poissaoloon. Mikäli oppilas ja hänen huoltajansa toivovat ohjauskeskustelua ilta-aikana, kannattaa näissä tapauksessa olla suoraan yhteydessä oppilaanohjaajaan joko puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostin välityksellä.

Henkilökohtaisen ohjauksen aiheita voivat olla erilaiset elämänhallintaan liittyvät asiat, opintoihin tai jatko-opintoihin liittyvät kysymykset sekä ammatinvalinnanohjaus. Pienryhmässä voidaan käsitellä kaikille ohjaukseen osallistuville yhteisiä asioita kuten lukion ainevalintoja.

Oppilaanohjauksen luokkatunteja on 7. luokalla 1 tunti viikossa syyslukukauden ajan ja 8. luokalla 1 tunti viikossa kevätlukukauden ajan. 9. luokalla opotunteja on 1 tunti viikossa koko lukuvuoden ajan.

 

LUKUVUODEN 2016 - 2017 OHJAUKSEN TAPAHTUMIA:

VIERAILUT ITELLAN JAKELUKESKUKSEEN

Yrityskummiuden myötä Itella Posti oyj tarjoaa kaikille Laivakankaan koulun 7. luokille mahdollisuuden tutustua Itellan tiloihin Ruskossa. Vierailut toteutetaan pääosin äidinkielen tunneilla syyslukukauden aikana.

ETEENPÄIN-MESSUT
Jatkokoulutustapahtuma Ouluhallissa keskiviikkona 6.10.2016. Kaikille 9.-luokkalaisille.

LIVE LAINASTO
Tilaisuus jututtaa eri ammattien edustajia Laivakankaan koululla torstaina 17.11.2016. Toteutetaan opotuntien aikana. Kaikille 9. -luokkalaisille.

OSAO:N OULUN YKSIKÖIHIN TUTUSTUMINEN
Mahdollisuus tutustua 1-2 Kanta-Oulun alueella sijaitsevaan OSAO:n yksikköön. Aikataulu täsmentyy myöhemmin. Kaikille 9. luokan oppilaille.

OSAO:N HAUKIPUTAAN YKSIKKÖÖN TUTUSTUMINEN JA TAITAJA 9 -KILPAILU
Mahdollisuus osallistua Taitaja 9 -karsintaan ja tutustua OSAO:n Haukiputaan yksiköön. Toteutetaan koulupäivän aikana. Vapaaehtoinen tutustuminen 9. luokan oppilaille.

KIIMINGIN LUKIOON TUTUSTUMINEN
Osallistumme Kiimingin lukion avoimiin oviin. Toteutetaan koulupäivän aikana. Kaikille 9. luokan oppilaille.

OULUN LUKIOIDEN AVOIMET OVET
Mahdollisuus tutustua Oulun kaupungin lukioihin. Vapaaehtoinen tutustuminen 9. luokan oppilaille. Koulu antaa bussiliput yhdelle päivälle niille, jotka ovat käyneet tutustumassa vain yhteen OSAO:n Oulun yksikköön.