Lukuvuoden 2017–2018 koulutyö on saatu jo mukavasti käyntiin Laivakankaalla. Tämän lukuvuoden alkaessa koulussamme työskentelee päivittäin noin 430 oppilasta ja yli 40 aikuista. Henkilöstössä on tapahtunut muutamia muutoksia, tarkemmat tiedot löydätte koulumme kotisivun yhteystiedoista.

Lukuvuoden teemana on koko kouluyhteisön hyvinvointi. Hyvinvointi on keskeisellä sijalla kaikessa koulun toiminnassa sekä lukuvuoden suunnittelussa. Tarkoituksena on, että hyvinvointi näkyy konkreettisten asioiden kautta koulun arjessa, aina hyvistä tavoista vastuuseen yhteisistä tiloista. Koulumme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa ja olemme useamman vuoden olleet myös Kiva-koulu. Nämä toimintamallit tukevat osaltaan hyvinvoinnin edistämistä. Muut koulumme keskeiset painopistealueet liittyvät opetussuunnitelmatyöhön, digitaalisuuden ja yrittäjyyden edistämiseen.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alaluokilla vuosi sitten. Nyt mukaan tulevat yläkoulun 7. luokat.  Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena on taata tarpeelliset tiedot ja taidot sekä innostaa oppimaan. Koulun toimintakulttuuria kehitetään oppivan yhteisön suuntaan, jolla pyritään vastaamaan jatkuvasti muuttuvan maailman ja yhteiskunnan tarpeisiin. Keskeisimpiä muutoksia opetussuunnitelmassa ovat valinnaisuuden lisääminen erityisesti alaluokilla, arvioinnin vaatimusten monipuolistuminen sekä toiminnallisuuden lisääminen opetuksessa. Esimerkiksi yhteistyön tekemistä harjoitellaan yli aine- ja vuosiluokkarajojen niin sanottujen monialaisten oppimiskokonaisuuksien muodossa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemana on tänä vuonna Suomi 100 v., joka huipentuu 2.12.2017 kouluittain järjestettäviin itsenäisyyspäivän juhliin.

Syksyn aikana koulumme tiloissa avataan uusi kirjasto-nuorisotila, johon siirtyvät Jäälin alueen kirjastopalvelut. Tämä on uusi toimintamalli, joka tulee palvelemaan niin koulun toimintaa kuin koko alueen asukkaita. Laivakankaan koulua voisikin jatkossa kutsua paremmin Laivakankaan monitoimitaloksi. Koulumme laajennusrakentamisen suunnittelu on myös käynnistynyt. Laajennuksessa rakennetaan nykyiselle Jäälin koululle tarvittavat tilat koulumme yhteyteen. Varsinainen rakentaminen alkaa ensi kesänä ja laajennus valmistuu syksyyn 2019 mennessä.

Koulullamme järjestetään kaksi lauantaityöpäivää 2.9.2017, mikä korvaa 11.5.2018 koulupäivän sekä 2.12.2017, mikä korvaa 30.4.2018 koulupäivän.

Ajankohtaisista asioista ja lukuvuoden tapahtumista tiedotamme koulun kotisivujen ja Wilma -tiedotteiden välityksellä. Seuratkaa siis niitä säännöllisesti.

 

Menestyksellistä lukuvuotta 2017–2018 kaikille!

 

Terveisin                                                                     Pasi Timonen, rehtori