In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lukuvuoden 2016–2017 koulutyö on käynnistynyt Laivakankaalla hyvällä mielellä ja innolla. Syksy on jo näyttänyt saapumisen merkkejä, mutta onneksi lämpöä näyttää vielä riittävän. Nautitaan siis vielä hyvistä säistä ja ulkotouhuista. Pitkän syksyn ja talven aikana niitä on sitten mukava muistella. Tämän lukuvuoden alkaessa koulussamme työskentelee päivittäin ennätysmäärä noin 430 oppilasta ja yli 40 aikuista. Henkilöstössä on tapahtunut muutamia muutoksia, tarkemmat tiedot löydätte koulumme kotisivun yhteystiedoista.

 

Lukuvuoden teema on koko kouluyhteisön hyvinvointi, joka jatkuu edellisvuoden tapaan. Hyvinvointi on keskeisellä sijalla kaikessa koulun toiminnassa sekä lukuvuoden suunnittelussa. Tarkoituksena on, että hyvinvointi näkyy konkreettisten asioiden kautta koko koululla, aina hyvistä tavoista vastuuseen yhteisistä tiloista. Muita koulumme keskeisiä painopistealueita ovat opetussuunnitelmatyön jatkuminen, yrittäjyys ja koulun kansainvälinen toiminta.

 

Uusi opetussuunnitelma on otettu nyt käyttöön alaluokilla. Yläluokat seuraavat mukana vaiheittain ensi vuodesta alkaen. Keskeisimpiä muutoksia opetussuunnitelmassa ovat valinnaisuuden lisääminen erityisesti alaluokilla, arvioinnin vaatimusten monipuolistuminen sekä toiminnallisesti ns. monialaisten oppimiskokonaisuuksien vaatimus jokaisella vuosiluokilla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien lähtökohtana on yhteistyöhön perustuva opiskelujakso, jossa hyödynnetään koulun kaikkea toimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Oppilaan osallistuminen suunnitteluun on erityisen tärkeää. Liikkeelle voidaan lähteä jostain tietystä ilmiöstä, mitä sitten tutkitaan ja opiskellaan useamman oppiaineineen parissa. Yhteistyötä voi tehdä luontevasti yli vuosiluokkarajojen. Lisää OPS-asiaa pääsette kuulemaan Laivakankaan ja Jäälin koulujen yhteisessä vanhempainillassa 31.8.2016.

 

Yrittäjyysasiat nousevat erityisesti esille valinnaisaineiden kautta, mutta myös uuden opetussuunnitelman perusteista. Tänä syksynä meillä aloittaa ensimmäinen yrittäjyyskurssi yläluokilla ns. pitkänä valinnaisaineena.  Jatkamme myös viime vuonna alkaneen kansainvälisyyshankeen (Erasmus+) parissa vielä tämän vuoden. Hankkeen teema ”Eat right, be bright” istuu mainiosti koulumme hyvinvointiteemaan.

 

Koulullamme järjestetään lauantaityöpäiviä 27.8.2016, mikä korvaa 13.4.2017 koulupäivän. Syksyn yhteiset vanhempainillat järjestetään seuraavasti: 5. ja 7. luokille to 15.9.2016 sekä 8. ja 9. luokille ke 2.11.2016. Kuudesluokkalaisten yhteinen vanhempainilta järjestetään kevätlukukauden aikana.

 

Ajankohtaisista asioista ja lukuvuoden tapahtumista tiedotamme koulun kotisivujen ja Wilma -tiedotteiden välityksellä. Seuratkaa siis niitä säännöllisesti.

 

Iloista ja oivaltavaa lukuvuotta 2016–2017 kaikille!

 

 

Parhainterveisin                               Pasi Timonen, rehtori