Lukuvuoden 2018–2019 koulutyö on saatu jo hyvin alkuun Laivakankaalla. Upean ja lämpimän kesän aikana on varmasti ehditty levätä ja kerätä voimia lukuvuotta varten. Tämän lukuvuoden alkaessa koulussamme opiskelee päivittäin noin 430 oppilasta ja työskentelee yli 40 aikuista. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä sekä yhteystiedot löytyvät koulumme kotisivuilta.

Lukuvuoden keskeisenä teemana on koko kouluyhteisön hyvinvointi. Hyvinvoinnin merkitys on keskeisellä sijalla kaikessa koulun toiminnassa sekä lukuvuoden suunnittelussa. Tarkoituksena on, että hyvinvointi näkyy konkreettisten asioiden kautta koulun arjessa, aina hyvistä tavoista vastuuseen yhteisistä tiloista. Koulumme on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa ja olemme myös Kiva-koulu. Nämä toimintamallit tukevat osaltaan hyvinvoinnin edistämistä. Muut koulumme keskeiset painopistealueet liittyvät opetussuunnitelmatyöhön, digitaalisuuden ja yrittäjyyden edistämiseen.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön tästä syksystä alkaen yläkoulun 8. luokilla.  Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena on taata tarpeelliset tiedot ja taidot sekä innostaa oppimaan. Koulun toimintakulttuuria kehitetään oppivan yhteisön suuntaan, jolla pyritään vastaamaan jatkuvasti muuttuvan maailman ja yhteiskunnan tarpeisiin. Keskeisimpiä muutoksia opetussuunnitelmassa ovat valinnaisuuden lisääminen erityisesti alaluokilla, arvioinnin vaatimusten monipuolistuminen sekä toiminnallisuuden lisääminen opetuksessa. Esimerkiksi yhteistyön tekemistä harjoitellaan yli aine- ja vuosiluokkarajojen niin sanottujen monialaisten oppimiskokonaisuuksien muodossa.

Kesällä on käynnistynyt koulumme laajennuksen rakentaminen, johon valmistuvat tilat nykyisen Jäälin koulun oppilaiden tarpeeseen. Saammekin tulevan vuoden aikana seurata uuden lisäosan valmistumista vaihevaiheelta. Rakentaminen ei tule aiheuttamaan suurta haittaa nykyisen koulun tiloissa, sillä isoimmat muutostyöt tullaan tekemään ensi kesän aikana. Rakennustyömaan takia liikennemäärät ovat lisääntyneet Laivakankaantiellä sekä koulun henkilökunnan parkki-alueen risteyksessä. Tämän takia onkin syytä välttää kulkemista risteysalueella ja noudattaa erityistä varovaisuutta koulumatkoilla.

Uusi koulu otetaan käyttöön syksyllä 2019. Valmistumisen jälkeen kouluamme tultaneen kutsumaan monitoimitaloksi, mutta nimeä uudelle koululle ei ole vielä päätetty. Koulumme tiloissa jo viime syksystä saakka toimineen kirjasto-nuorisotilan lisäksi uuteen rakennukseen sijoittuvat myös tilat asukastoiminnalle. Monitoimitalo tulee palvelemaan niin koulun tarpeita kuin koko alueen asukkaiden vapaa-aika- ja harrastustoimintaa.   

Koulullamme järjestetään yksi lauantaityöpäivä 1.9.2018, mikä korvaa 7.12.2018 koulupäivän. Syksyn yhteiset vanhempainillat järjestetään seuraavasti: 5. ja 7. luokille ke 5.9.2018 sekä 8. ja 9. luokille ke 31.10.2018. Kuudesluokkalaisten yhteinen vanhempainilta järjestetään kevätlukukauden aikana.

 

Ajankohtaisista asioista ja lukuvuoden tapahtumista tiedotamme koulun kotisivujen ja Wilma -tiedotteiden välityksellä.

 

Rakentavaa ja innostavaa lukuvuotta 2018–2019!

 

Yhteistyöterveisin                                                  Pasi Timonen, rehtori