In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Oppimistulosten saavuttamiseen ja tyytyväiseksi ihmiseksi kasvamiseen tarvitaan yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Päävastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta on hänen huoltajallaan. Koulu toimii tahollaan kodin tukena. Koulun päätehtävä on ohjata ja opettaa oppilasta osana kouluyhteisöä, kunkin oppilaan yksilölliset oppimistavoitteet huomioiden. Yhteistyö kotiväen kanssa on erityisen tärkeää oppilastuntemuksen kannalta. Avoimuus, luottamus, vuorovaikutus ja tasa-arvo ovat perustana tässä yhteistyössä.

Opettajat tapaavat huoltajia syksyisin ja keväisin hojks -palavereiden merkeissä, lisäksi yhteistyötä tehdään puhelimitse, sähköpostilla ja perinteisen reissuvihkon välityksellä. Yksikkökohtaisia vanhempainiltoja järjestetään vähintään kerran vuodessa.

Koulullamme on vanhempaintoimikunta, johon kuuluu koulun eri yksiköissä opiskelevien oppilaiden vanhempia. Toimikunnan keskeisin tehtävä on kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä sen kehittäminen. Toimikunta voi esimerkiksi järjestää yhteistä toimintaa tai erilaisia tempauksia, joilla kerätään varoja oppilaiden stipendeihin, uusien välituntitarvikkeiden hankkimiseen tms. Halutessaan se voi ottaa kantaa koulua koskeviin asioihin ja pyrkiä vaikuttamaan päätöksiin. Uudet ihmiset ja uudet ajatukset ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Puheenjohtajana toimii Virpi Kanto.

Uusien vanhempien ilmoittautumiset