In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lisää sivun otsikko Lisää sivun otsikko

Leinonpuiston koulun vanhempaintoimikunnan kokous

Aika: 12.11.2014 klo 18:00–19:35

Paikka: Leinonpuiston pääkoulu, Koskitie 27

Läsnä: Mikko Raudaskoski
Riitta Mäntyniemi
Sanna Kokko
Eija Honkanen
Tarja Tähtinen
Virpi Kanto (pj.+siht.)
Heli Lindberg
Paula Leppänen
Tommi Sivula
Taina Hickey

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen muistion hyväksyminen
Virpi Kanto avasi kokouksen klo 18:10. Kokous aloitettiin edellisen kokousmuistion katselmoinnilla.
Lisäksi käytiin läpi myös ne tapahtumat, joita on ollut 8.10.2014 pidetyn kokouksen jälkeen. Taina Hickey kertoi yhteenvedon puoluetapaamisista, joissa hän on ollut Tuiran koulun puolesta-kampanjaryhmän edustajan kanssa.

2. Leinonpuiston koulun tilannekatsaus
Leinonpuiston koulua koskeva hankeselvitystyöryhmän työskentely jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka, jonka jälkeen siitä saadaan lopullinen hankeraportti kustannuslaskelmineen.
Nykytilanne on se, että Leinonpuiston koulu (20 luokkaa) tarvitsee toimivat tilat nopealla aikataululla. Todettiin, että mahdollisen suunnittelumäärärahan saaminen voisi vauhdittaa koulun uusien tilojen saamista.
Tätä tullaan ilmeisesti ehdottamaan seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa.
Leinonpuiston koulua koskevassa päätöksenteossa tulisi huomioida ja varmistaa integraatio/inkluusio-mahdollisuus yleisopetukseen. Kehitysvammaisia oppilaita ei voida eristää omaan koulurakennukseen (Paulaharjun vaihtoehto). Yhteistyö yleisopetuksen kanssa toteutuu erittäin hyvin Tuirassa ja sitä ei voida toteuttaa samalla tavalla esim. Kansainvälisen koulun kanssa, jossa opetuskielenä on englanti. Myös toimintaympäristöllä on uuden koulun sijaintia pohdittaessa tärkeä merkitys.
Pohdittiin yhteisesti eri vaihtoehtoja vielä vaikuttaa kouluratkaisun päätöksentekoon. Sovittiin, että lähetetään kaupunginvaltuutetuille lähetetty infopaketti myös hankeselvitystyöryhmälle ja Taina Hickey on yhteydessä ryhmän puheenjohtajaan ja sopii mahdollisen audienssiajan. 

Sivistys- ja kulttuurilautakunta kokoontuu seuraavan kerran 20.11. ja Taina kysyy myös siihen kokoukseen mahdollista puheenvuoroa.
Leinonpuiston koulun oppilaita on menossa opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien kanssa kaupunkiretkelle 24.11. koulupäivän aikana. He ovat suunnitelleet lyhyttä tapaamista kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mari-Leena Talvitien kanssa kaupungintalon edustalla noin klo 12:30. Tapaaminen varmistuu viikon 46 aikana.
Pohdittiin sitä, millainen asiakirja silloin luovutettaisiin ja ketkä siinä olisivat allekirjoittajina. Sovittiin, että tarpeen mukaan voidaan tehdä yhteistyötä asiakirjan/kannanoton kirjoittamisessa opettajien kanssa. Virpi Kanto toimii vanhempaintoimikunnan kannanoton vastuuhenkilönä.

3. Leinonpuiston koulun yhteisen kevättapahtuman ideointi ja suunnittelu
Sovittiin yhteisesti, että kevättapahtuman suunnittelua jatketaan tammikuussa seuraavan vanhempaintoimikunnan kokouksen yhteydessä. Alustavasti pohdittiin kevättapahtuman paikkaa ja todettiin, että se olisi hyvä pitää Kasarmintien yksikön piha-alueella. Tapahtuman ajankohta voisi sijoittua toukokuun loppupuolelle. Leinonpuiston koulun kevätjuhla on 5.5.2015, joten toukokuun lopussa olisi sopiva tilaisuus kevättapahtumalle.

4. Muut ajankohtaiset asiat
Keskusteltiin koulukuljetuksista, joiden päivittäinen maksimikesto saa olla alaluokkalaisilla 2,5h ja yläluokkalaisilla 3h. Jos kuljetukset kestävät noita aikoja pidempään niin niistä on hyvä ilmoittaa koululle.

5. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Virpi Kanto päätti kokouksen klo 19:35. Seuraava Leinonpuiston koulun vanhempaintoimikunnan kokous pidetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 18:00–19:30 pääkoululla.

Aiheina tuolloin

  • Leinonpuiston koulun tilanne
  • Leinonpuiston koulun yhteisen kevättapahtuman suunnittelu