In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Leinonpuiston koulun vanhempaintoimikunnan kokous 18.2.2015

Aika:            18.2.2015 klo 18:00–20:00

Paikka:         Kasarmintien yksikkö, Kasarmintie 4

Läsnä:          
Mikko Raudaskoski                                
Riitta Mäntyniemi
Sanna Kokko
Eija Honkanen
Kirsi Suviaro-Laukka
Virpi Kanto (pj.+siht.)
Heli Lindberg
Paula Leppänen
Taina Hickey
Jaana Valtanen
Eeva-Liisa Saarinen
Helena Eljander
Paula Huhtanen

1.      Kokouksen avaaminen ja edellisen muistion hyväksyminen

Virpi Kanto avasi kokouksen klo 18:00. Kokous aloitettiin edellisen muistion katselmoinnilla ja uusien vanhempaintoimikunnan jäsenten esittäytymisellä.

2.      Leinonpuiston koulun tilanne

Mikko Raudaskoski kertoi koulumme nykytilanteesta ja siitä, miten päätöksenteko uudisrakennushankkeen suhteen etenee jatkossa. Uudisrakennushankkeeseen liittyvät päätökset tehdään vuoden 2015 aikana. Tämänhetkinen tilanne hanketyöryhmän selvityksen suhteen on, että selvitys on lähtenyt lausuntokierrokselle eri lautakuntiin ja lausunnot käsitellään 03/2015 kaupunginhallituksessa. Vanhempaintoimikunnassa on työstetty lautakuntia varten vetoomus, johon on koottu tärkeimmät perustelut siitä, miksi koulumme pitäisi jatkossakin sijaita Tuirassa. Virpi Kanto lähettää viikolla 8 vetoomuksen niihin lautakuntiin, jotka käsittelevät hankeselvitystä.

Leinonpuiston koulun oppilaiden vanhemmat toivat kokouksessa esille huolensa koulun sisäilmaongelmiin liittyen. Lapsilla on alkanut tulla poikkeavaa oireilua, joista vanhemmat ovat huolissaan. Todettiin, että lasten oireilujen vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä esim. kouluterveydenhuoltoon, missä oireita voidaan seurata ja dokumentoida. Riitta Mäntyniemi kertoi kouluumme tehdyistä aiemmista sisäilmamittauksista ja niiden löydöksistä. Sisäilmatyöryhmä on seurannut sisäilman laatua jo 1 ½ vuoden ajan. Tehtyjen tutkimusten mukaan koulussamme on todettu olevan riskirakenteita, joista voi aiheutua sisäilmaongelmia. Aiempien raporttien perusteella ilmastointi ei toimi kunnolla ja sähköjärjestelmä sekä lämmöneristys ovat huonoja. Tilannetta on pyritty parantamaan vuosien varrella tehtyjen ylläpitokorjausten avulla. Uusia sisäilmanäytteitä on otettu viikolla 7 ja niistä saadaan vastaukset 2 viikon kuluessa.

Keskusteltiin siitä, että nyt olisi tärkeää tehdä terveyskysely myös koulun oppilaille. Tarkoituksena on lyhyen kyselylomakkeen avulla tiedustella vanhemmilta, ovatko heidän lapsensa oireilleet viime aikoina ja millaisia oireita on esiintynyt. Kysely olisi hyvä toteuttaa kaikkiin Tuiran alueella toimiviin Leinonpuiston yksiköihin, jotta voidaan vertailla eri yksiköiden tilannetta. Kysely toteutetaan kouluterveydenhuollon toimesta ja sen tuloksista tiedotetaan vanhempia. Asian vireille saamiseksi Riitta Mäntyniemi järjestää palaverin, johon kutsutaan edustajat ympäristötoimesta, kouluterveydenhuollosta, sisäilmatoimikunnasta ja vanhempaintoimikunnasta.

Todettujen sisäilmaongelmien vuoksi olisi tärkeää, että uudisrakennushanke toteutettaisiin Tuiraan. Tässä tapauksessa päästäisiin tilapäisiin väistötiloihin suhteellisen nopeasti. Jos koulu rakennetaan Puolivälinkankaalle, niin todennäköisesti opiskelua jatketaan Tuirassa niin kauan kun uudisrakennus on valmis.

3.      AP/IP-toiminta

Jaana Valtanen ja Eija Honkanen kertoivat AP/IP-toiminnasta sekä loma-aikojen kokopäivätoiminnasta. Loma-aikoina pyritään saamaan kokopäivätoimintaan lapsille jo entuudestaan tuttuja hoitajia. Kokopäivätoimintaa järjestetään kesän aikana heinäkuussa supistetusti. Tällä hetkellä on koettu haasteelliseksi, että koulujen loma-ajoille varataan paljon kokopäivähoitoa mutta vanhemmat eivät muista tehdä peruutuksia, mikäli eivät hoitoa tarvitsekaan. Tästä on tarkoitus muistutella vanhempia kun he tekevät varauksia. Myös kuljetuksiin liittyen on tullut joitakin sekaannuksia ja aina vanhemmat eivät tiedä mistä numerosta esim. perutaan taksikuljetus. Tämä johtuu siitä, että koulukuljetuksia ja AP/IP-kuljetuksia hoitaa eri taksifirmat. Taksikuljetuksiin liittyen tulee jatkossa selkeää ohjeistusta vanhemmille. Kaikissa epäselvissä asioissa AP/IP-toimintaan liittyen, voi olla yhteydessä Jaana Valtaseen (jaana.valtanen@ouka.fi).

4.      Taidetapahtuman suunnittelu

Koko perheen taide/kulttuuritapahtuman ajankohta on täsmentynyt eli se järjestetään tiistaina 19.5.2015 Leinonpuiston pääkoululla. Liikkuvan Laulurepun kanssa on sovittu puolen tunnin esiintymisestä klo 18:00 alkaen. Esiintyvä duo tarvitsee äänentoistolaitteet, jotka järjestetään koulun puolelta. Opettajat kyselevät koululla, olisiko siellä innokkaita luokkia, jotka haluaisivat järjestää kahvituksen tilaisuuden alussa. Tällöin tapahtuma voisi alkaa jo klo 17:30. Liikkuvan Laulurepun esiintymisen jälkeen voidaan tutustua klo 19:00 saakka lasten tekemään taiteeseen, jota laitetaan esille molemmille koulun käytäville ja vitriineihin. Myös sermejä voidaan hyödyntää tässä. Taidenäyttelyn teemaksi valittiin kevät. Opettajat huolehtivat, että joka yksiköstä tulee lasten taidetta näyttelyyn. Kirsi Suviaro-Laukka ja Virpi Kanto laativat tiedotteen tapahtumasta. Tiedotusta voi tehdä myös Wilman kautta. Parkkipaikkojen tilapäisen puuttumisen vuoksi huolehditaan, että koulun pihaportti on avoinna, jolloin autot voi pysäköidä koulun pihalle.

5.      Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Virpi Kanto päätti kokouksen klo 20:00. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 22.4.2015 pääkoululla klo 18:00 alkaen.

Aiheina tuolloin:

·         Leinonpuiston koulun tilanne

·         Taide/kulttuuritapahtumaan liittyvät asiat