In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Leinonpuiston koulun vanhempaintoimikunnan kokous 21.1.2015

 

Aika:            21.1.2015 klo 18:00–19:30

Paikka:        Leinonpuiston pääkoulu, Koskitie 27

Läsnä:          

Mikko Raudaskoski                 
Riitta Mäntyniemi
Sanna Kokko
Virpi Kanto (pj.+siht.)
Heli Lindberg
Paula Leppänen

 

1.      Kokouksen avaaminen ja edellisen muistion hyväksyminen

Virpi Kanto avasi kokouksen klo 18:10. Kokous aloitettiin edellisen muistion katselmoinnilla.

2.      Leinonpuiston koulun tilanne

Riitta Mäntyniemi kertoi pääkohdat hankeselvitysryhmän loppuraportista. Hankeselvitysryhmä on esittänyt, että Leinonpuiston koulua ei peruskorjata vaan se korvataan uudisrakennuksella. Tähän on esitetty kaksi vaihtoehtoa: 1) Koulu rakennetaan Tuiraan, mikäli Tuiran koulun toiminta jatkuu nykyisellään tai 2) Koulu rakennetaan Puolivälinkankaalle Paulaharjun koulun yhteyteen erillisrakennuksena mikäli Tuiran koulun toiminnasta luovutaan. Leinonpuiston koulun tuleva sijainti on siis pitkälti riippuvainen kevään 2015 aikana tehtävästä palveluverkkoratkaisusta, jossa päätetään Tuiran koulun toiminnasta.

Riitta kertoi, että hankeselvityksen mukaan kustannuslaskelmat osoittavat uudisrakennuksen tulevan kokonaiskustannuksiltaan huomattavasti halvemmaksi toteuttaa Paulaharjun koulun yhteyteen kuin Tuiraan nykyiselle tontille. Vanhempaintoimikunta on kuitenkin sitä mieltä, että kustannuksia tärkeämpää on nyt miettiä sitä, kumpi paikka sijainniltaan tarjoaa parhaimmat edellytykset tukea erityisoppilaiden opetusta/oppimista ja opetukseen sisältyvien kokonaistavoitteiden saavuttamista sekä integraatiota/inkluusiota. Tuirassa toimintaympäristön ja tiiviin yhteistyön Tuiran koulun kanssa nähdään tarjoavan siihen parhaimmat mahdollisuudet.

On huomioitavaa, että Puolivälinkankaalla Leinonpuiston koulun uudisrakennukseen tulisi oma liikuntasali ja ruokailutila. Lisäksi oppilaat tarvitsevat oman aidatun välituntipihan, koska nykyinen piha-alue on turvaton. Tämän kaltainen erityislasten eristäminen perusopetuksen oppilaista ei ole oikeudenmukaista eikä tasa-arvoista. Myös asioinnin harjoittelu ja itsenäisen koulumatkan harjoitteleminen esim. linja-autolla tulee huomattavasti haasteellisemmaksi kuin Tuirassa, jossa on liikenteen solmukohta.

Pohdittiin yhteisesti, että millä tavalla voisimme herättää vielä julkista keskustelua ja näin vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. Sovittiin, että tehdään juttuvinkki Kalevaan kouluasioista vastaavalle toimittajalle siitä näkökulmasta, miten Leinonpuiston koulun nykyinen sijainti tukee yläasteikäisten erityisoppilaiden päivittäistaitojen ja asioinnin harjoittelua. Sanna Kokko tiedustelee, olisiko jokin luokka joka haluaisi siihen osallistua. Mikäli tämä onnistuisi, niin Virpi Kanto on sitten yhteydessä toimittajaan. Jos saadaan tästä lehtijuttu niin sen jälkeen voitaisiin kirjoittaa vielä pari pientä juttua eri näkökulmista Kalevan yleisönosastoon.

Riitta kertoi, että hankeselvitysryhmän loppuraporttiin pyydetään ennen lopullista päätöksentekoa vielä lausunnot eri lautakunnilta, joten nyt olisi todella tärkeää tuoda esille niitä perusteluita, miksi koulumme tulisi sijaita Tuirassa eikä Puolivälinkankaalla. Olisi myös tärkeää, että Leinonpuiston koulun nykyiset sisäilmaongelmat huomioiden, päätös koulumme tulevasta sijainnista tehtäisiin nopeasti ja uudisrakennushanke saataisiin pian käynnistettyä.

3.      Leinonpuiston koulun yhteisen kevättapahtuman suunnittelu

Ideoitiin yhteistyössä vielä uudelleen kevättapahtumaa ja tultiin siihen tulokseen, että järjestetään taide/kulttuuripainotteinen noin tunnin mittainen tapahtuma perheille toukokuussa 2015. Tilaisuus voisi koostua Liikkuvan Laulurepun musiikkituokiosta ja lasten taidenäyttelyyn tutustumisesta. Muutama luokka voisi tarvittaessa järjestää kahvituksen retkirahaston kartuttamiseksi. Sanna Kokko on yhteydessä koulun opettajiin taidenäyttelyyn liittyvissä asioissa ja Virpi Kanto tiedustelee Liikkuvalta Laulurepulta heidän keikkapalkkiotaan. Taidetapahtuman tarkempaa suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

4.      Muut ajankohtaiset asiat

Eija Honkanen välitti aikaisemmin viestiä, että AP/IP-toiminnan suunnittelija Jaana Valtanen oli esittänyt toiveen päästä joskus mukaan vanhempaintoimikunnan kokoukseen. Sovittiin, että yhtenä aiheena seuraavassa kokouksessa voisi olla AP/IP-toiminta ja Eija voisi yhdessä Jaanan kanssa kertoa toiminnasta. Virpi Kanto lähettää Jaana Valtaselle kokouskutsun. Seuraavaan kokoukseen pyydetään myös paikalle opettaja, joka tulee kevään ajan osallistumaan vanhempaintoimikunnan kokouksiin Sanna Kokon jäätyä äitiyslomalle.

5.      Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Virpi Kanto päätti kokouksen klo 19:50. Seuraava kokous pidetään 18.2.2015 klo 18:00–19:30 Kasarmintien koululla, osoitteessa Kasarmintie 4.

Aiheina tuolloin:

·         Leinonpuiston koulun tilanne

·         AP/IP-toiminta

·         Taidetapahtuman suunnittelu