In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Leinonpuiston koulun vanhempaintoimikunnan kokous 22.4.2015


Aika:               22.4.2015 klo 18:00–20:00

Paikka:        Leinonpuiston pääkoulu, Koskitie 27

Läsnä:            Mikko Raudaskoski     
                   Riitta Mäntyniemi 
                   Kirsi Suviaro-Laukka
                   Eija Honkanen
                   Paula Vahtola
                   Virpi Kanto (pj.+siht.)
                   Taina Hickey
                   Helena Eljander

1.      Kokouksen avaaminen ja edellisen muistion hyväksyminen

Virpi Kanto avasi kokouksen klo 18:05. Kokous aloitettiin edellisen muistion katselmoinnilla.

2.      Leinonpuiston koulun uudisrakennushankkeen päätöksenteon eteneminen

Mikko Raudaskoski kertoi uudisrakennushankkeen päätöksenteon etenemisestä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee asiaa 29.4.2015. Sovittiin yhteisesti, että lähetetään vielä Leinonpuiston koulun opettajien kanssa yhteistyössä laaditut lisämateriaalit (VE1/VE2 vertailutaulukko ja oppilasesimerkki) lautakunnan kaikille jäsenille ennen päätöksentekoa.
Vaikuttaisi siltä, että sivistys- ja kulttuurilautakunta suhtautuu tällä hetkellä myönteisesti Tuiran koulun toiminnan jatkamiseen. Viimeisimmän tiedon mukaan oppilasmäärä Tuiran alueella on kasvusuuntainen lähivuosien aikana.

Kaupunginhallitus käsittelee kouluamme koskevaa uudisrakennushanketta todennäköisesti kesäkuussa. Tarkoituksena on lähettää vanhempaintoimikunnan materiaalipaketti myös kaupunginhallituksen jäsenille kun kouluamme koskeva käsittely on esityslistalla.
Virpi Kanto toimii yhdyshenkilönä materiaalien lähettämisessä. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta vasta syksyllä.

Keskusteltiin myös Leinonpuiston Pihlajakummun yksikön tulevaisuudesta, koska Tahkokankaalla vuokrasopimus on päättymässä.
Tahkokankaan koulutoimintaa jatketaan vielä lukuvuoden 2015–16 ajan. Parhaillaan ollaan kartoittamassa, mihin Pihlajakummun oppilaat voisivat sijoittua pysyväisluonteisesti.
Keskustelua herätti myös vanhempien huoli siitä, mihin Viipaleen, Lehtopuun ja Komun yksikön oppilaat sijoittuvat tulevaisuudessa kun uusi koulurakennus on mitoitettu vain noin 70 oppilaalle.

3.      Leinonpuiston kouluun tehtyjen viimeisimpien sisäilmamittausten tulokset

Riitta Mäntyniemi kertoi uusimpien sisäilmamittausten tuloksista. Sisäilmanäytteitä otettiin 02/2015 muutamasta luokasta eri puolilta koulua.
Lisäksi on otettu kuitunäytteitä, joiden tulokset eivät ole vielä saatavilla. AP/IP-luokasta löytyi mikrobilöydös, joka ei kuitenkaan estä tilassa toimimista.
Paremman sisäilman takaamiseksi ilmastointi pidetään koko ajan ylipaineisena. Myös ilmavuotokohtia on täytetty. Vanhempia huolestuttaa koulun sisäilman laatu, koska muutamilla oppilailla on ollut poikkeavaa oireilua viime aikoina.
Sovittiin, että koulu järjestää infotilaisuuden liittyen sisäilmamittausten tuloksiin.
Tilaisuudessa vanhemmat voivat esittää suoraan kysymyksiä asiantuntijoille ja todettiin, että tämä on kirjallista tiedotetta parempi tapa kertoa mittaustuloksista.
Jatkossa olisi tärkeää, että vanhempaintoimikunnan edustaja pääsisi mukaan sisäilmatyöryhmän kokoontumisiin. Riitta aikoi vielä ottaa tämän asian puheeksi seuraavassa sisäilmatyöryhmän kokouksessa.

4.      Koko perheen taide/kulttuuritapahtuman toteutukseen liittyvät asiat

Viimeisteltiin yhteisesti taide/kulttuuritapahtuman suunnitelmat ja tarkasteltiin tapahtuman kutsua. Tarkoituksena on, että kutsu laitetaan lasten mukana koteihin mahdollisimman pian, jotta tiedetään osallistujamäärä. 
Sen mukaan voidaan katsoa, esiintyykö Liikkuva Laulureppu koulun salissa vai isossa aulassa.
Koulun puolelta huolehditaan äänentoistolaitteet tilaisuuteen. Kirsi Suviaro-Laukka kertoi, että kahvitusasiat on sovittu pienten luokkien kanssa ja he käyttävät siitä saadun tuoton kevätretkeen.
Lasten taidetta laitetaan esille koulun molemmille käytäville vitriineihin ja seinille ja perheet voivat tutustua taidenäyttelyyn Liikkuvan Laulurepun esiintymisen jälkeen. Leinonpuiston koulun opettajat huolehtivat, että jokaisesta yksiköstä saadaan lasten töitä mukaan näyttelyyn. Parkkipaikkojen puuttumisen vuoksi autot voi pysäköidä koulun piha-alueelle.

5.      Muut ajankohtaiset asiat

Leinonpuiston koulun kevätjuhla on siirretty pidettäväksi 30.5.2015 klo 8:45–10:00.

6.      Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Virpi Kanto päätti kokouksen klo 20:00. Lukuvuoden 2015–16 ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 9.9.2015 Leinonpuiston pääkoululla klo 18:00–19:30.