In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Lisää sivun otsikko Lisää sivun otsikko

Leinonpuiston koulun vanhempaintoimikunnan kokous 

Aika:            27.8.2014 klo 18:00–19:50

Paikka:        Leinonpuiston koulu, Viipaleen yksikkö, Laanilantie 6

Läsnä:         Mikko Raudaskoski
                    Riitta Mäntyniemi
                    Sanna Kokko
                    Tommi Sivula
                    F
lorence Sarlund
                    Hanna Koskela
                    Heli Lindberg
                    Tarja Tähtinen
                    Virpi Kanto (pj.+siht.)
                    Paula Vahtola
                    Tiina Korpela

1.      Kokouksen avaaminen

Leinonpuiston koulun apulaisjohtaja Riitta Mäntyniemen johdolla tutustuttiin ennen kokouksen aloitusta Viipaleen yksikön tiloihin. Koulun rehtori Mikko Raudaskoski avasi varsinaisen kokouksen klo 18:30.

2.      Kokouksen järjestäytyminen

Lukuvuoden 2014–2015 vanhempaintoimikunnan kokouksiin valittiin puheenjohtajaksi Virpi Kanto. Hän toimii kokouksissa myös sihteerinä toistaiseksi.

3.      Keskustelua koulutyön aloitukseen liittyvistä asioista

Keskusteltiin yhteisesti syyslukukauden aloitukseen liittyvistä tunnelmista ja kokemuksista. Keskustelussa tuli esille tarve yläluokille siirtyvien oppilaiden vanhemmille pidettävästä infotilaisuudesta. Opiskelu yläluokilla poikkeaa paljon alaluokkien koulunkäynnistä ja siihen liittyvistä asioista olisi hyvä tiedottaa vanhempia. Myös taksikuljetukset herättivät keskustelua. Kuljetuksissa on ollut tänä syksynä poikkeuksellisen paljon sekaannuksia. Tämä voi johtua siitä, että koulukuljetuksista ja Ap- sekä Ip-kuljetuksista huolehtii useampi taksiyritys. Kouluun on tullut myös paljon uusia oppilaita, joka osaltaan aiheuttaa alussa haasteita taksien aikatauluihin johtuen muuttuneista ajoreiteistä. Toisaalta kuljetuksista on paljon myös myönteisiä kokemuksia ja ne ovat pääosin sujuneet hyvin.  Leinonpuiston koulun vanhempainilta on suunniteltu pidettäväksi 24.9.2014 klo 18 alkaen.

4.      Leinonpuiston koulun uudisrakennushankkeeseen liittyvä tilannekatsaus

Riitta Mäntyniemi kertoi koulun uudisrakennushankkeen etenemisestä. Hankkeen eteneminen on hidastunut ja sen suunnittelulle on haettu jatkoaikaa 2014 vuoden loppuun saakka. Myös hinta-arviot ovat vielä saamatta. Lähtötilanne on se, ettei Leinonpuiston koulua peruskorjata vaan rakennetaan uusi koulurakennus. Tämän suhteen on ehdotettu kahta vaihtoehtoa: 1) Leinonpuiston oppilaille rakennetaan uusi koulurakennus Paulaharjun koulun yhteyteen tai 2) Uusi koulu rakennetaan entisen paikalle. Paulaharjun koulun yhteiskäyttötiloja on kartoitettu ja siellä on havaittu tilojen ja ympäristönkin suhteen haasteita, mm. ruokasali on pieni ja piha-alue ei ole turvallinen erityisoppilaille. Nykyisen Leinonpuiston koulun sijainnilla on monia myönteisiä asioita, jotka eivät välttämättä toteudu, jos rakennetaan erillinen koulurakennus Paulaharjun koulun yhteyteen. Tärkeäksi koettu yhteistyö perusopetuksen kanssa tulee olemaan haasteellisempaa, koska yhteiskäyttötiloja ei ole. Nykyinen Leinonpuiston koulun ja Tuiran koulun välinen yhteistyö on koettu erittäin tärkeäksi, se edesauttaa perusopetuksen oppilaita hyväksymään erilaisuutta.

Jatkossa on hyvä miettiä perusteluja sille, miksi Leinonpuiston uuden koulun olisi hyvä toimia nykyisellä paikallaan. Koska koulun tulevaisuus määrittää olennaisesti myös Tuiran koulun asemaa, niin on syytä tehdä yhteistyötä Tuiran koulun vanhempaintoimikunnan kanssa. Sovittiin, että Virpi Kanto pyytää seuraavaan kokoukseen mukaan Tuiran koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Anu Montinin, joka voisi kertoa mitä asioita ja toimia koulujemme jatkon suhteen on tehty Tuiran koululla.

Keskusteltiin yhteisesti vielä siitä, että olisi hyvä saada päättäjiä (esim. Siku-lautakunnan jäsenet) tutustumaan Leinonpuiston yksiköiden kouluarkeen ja toimintaan. Tutustumisajankohdan tulisi olla tarkkaan valittu, jotta siitä olisi hyötyä päätöksenteon kannalta.

5.      Muut ajankohtaiset asiat

Pyydetään seuraavaan kokoukseen mukaan Ap- ja Ip-toiminnasta vastaava Eija Honkanen.

6.      Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Virpi Kanto päätti kokouksen klo 19:50. Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään 8.10.2014 Leinonpuiston pääkoululla klo 18:00–19:30.

Aiheena tuolloin

§  Leinonpuiston koulun uudisrakennushankkeeseen ja Tuiran koulun toimintaan liittyvät asiat yhteistyössä Tuiran koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Anu Montinin kanssa. Pohditaan ja suunnitellaan päättäjien tutustumiskäyntiä Leinonpuiston yksiköihin.