In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toimintaperiaate Toimintaperiaate


Leinonpuiston koulun toimintaperiaatteena on tukea ja edistää oppilaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että oppilas kehittyy hyvän itsetunnon omaavaksi ja tasapainoiseksi nuoreksi. Osallistuminen ryhmän ja lähiympäristön toimintaan on tärkeää.

Opetuksen lähtökohtana on näkemys siitä, että oppilaat haluavat ja kykenevät oppimaan uusia asioita. Myönteiset oppimisen kokemukset ovat tärkeitä. Tärkeää on myös turvallisen ja motivoivan ilmapiirin luominen.
Opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen asettamisessa huomioidaan kunkin oppilaan oppimisvalmiudet, yksilölliset piirteet ja tarpeet. Opetusmenetelmät perustuvat eri aistien kautta oppimiseen. Lähtökohtana on kokemuksen kautta oppiminen ja elämänhallinnan taitojen kehittyminen.

Koulukohtaisen opetussuunnitelman perustana ovat sekä humanistiset arvot, jotka korostavat monenlaisuuden hyväksymistä, että näkemys yhteistyön välttämättömyydestä oppilaan oppimisprosessin tukemisessa. Koulun tehtävänä on tukea oppilaita selviytymään elämässä mahdollisimman itsenäisesti. Kaikessa toiminnassa pyritään tukemaan oppilaiden kasvamista sekä yksilöinä ja oman yhteisönsä jäseninä.
Arvopohja vaikuttaa siihen, millaisiksi ihmis-, tiedon-, oppimis-, ja opettamiskäsitykset muodostuvat. Arvopohjalla on myös keskeinen merkitys kehitettäessä oppimisympäristöjä sellaisiksi, että ne tukevat kaikkien oppilaiden yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tavoitteita.
Koulumme tukee oppilaiden koulunkäyntiä omissa lähikouluissaan Oulun kaupungin strategian mukaisesti.