Ajankohtaista

Kesän 2018 ensimmäisten uimavesinäytteiden tulokset ja tietoa yleisistä uimarannoista

Uimakausi alkaa virallisesti 15.6.

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut ensimmäiset uimavesinäytteet 4.6.2018 ns. EU-uimarannoilta. EU-rannalla tarkoitetaan yleistä uimarantaa, jolla huomattavan määrän ihmisiä odotetaan uivan. Näiden kaikkien yhdeksän EU-uimarannan uimavedet täyttivät STM:n asetuksen 177/2008 laatuvaatimukset indikaattoribakteerien osalta. Rannoilla ei havaittu sinilevää.

EU-direktiiviin pohjautuvan STM:n uimavesiasetuksen 177/2008 mukaisesti ensimmäiset näytteet tulee ottaa ennen uimakauden alkua. Lisäksi uimakauden aikana otetaan tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä. Oulun seudulla uimakausi alkaa 15.6. ja loppuu 31.8.

Oulun kaupungin liikuntatoimi ei ole ylläpitänyt Lämsänjärven uimarantaa kesien 2016 ja 2017 aikana, koska vedenpinta on ollut poikkeuksellisen korkealla. Vedenpintaa on nyt pumppaamalla madallettu ja rantaa kunnostettu. Ranta on uimareiden käytettävissä uimakauden alkaessa 15.6.2018.

EU-rantojen uimavesinäytteiden laatu 4.6.2018 (pdf-taulukko)

EU-uimarantojen veden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä indikaattoribakteerien (=suolistoperäiset enterokokit ja Echerichia coli) määrän ja sinilevien esiintymisen perusteella. Sisämaan vesille ja rannikkovesille (=suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot (toimenpiderajat, pmy/100 ml = pesäkettä muodostavaa yksikköä 100 ml:ssa vettä), joilla veden laatu arvioidaan. Sinilevien määrää arvioidaan kaikissa neliportaisella asteikolla; ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti.

Yksittäisten uimarantavesinäytteiden toimenpiderajat:

Muuttuja

sisämaan vedet

rannikon vedet

 

(pmy/100 ml)

(pmy/100 ml)

Suolistoperäiset enterokokit

400

200

E.coli (=Escherichia coli)

1 000

500

Syanobakteerit (sinilevät)

Havaittu uimaveden pinnalla tai rannalla

 

EU-uimarantojen luokittelu

EU-uimarantojen veden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä edellä mainituin perustein. EU-uimarannan vedenlaatu luokitellaan lisäksi vuosittain uimakauden päätyttyä neljän edellisen uimakauden indikaattoribakteeripitoisuuksien perusteella tilastollisia menetelmiä käyttäen neljään laatuluokasta; erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono.

EU-rantojen luokitustiedot nelivuotiskaudelta 2014–2017:

kunta

rannan nimi, ylläpitäjän nimi

luokitus 2014-2017

Kempele

Kalliomonttu, Kempeleen kunta

erinomainen

Liminka

Rantakylä, Limingan kunta

erinomainen

Lumijoki

Viinavuori, Lumijoen kunta

erinomainen

Oulu

Jäälin monttu, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Lämsänjärvi, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Nallikari, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

hyvä

Oulu

Papinjärvi, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Tuira, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

Oulu

Valkiaisjärvi, Oulun kaupunki/liikuntapalvelut

erinomainen

 

Nallikarin veden laatu on nelivuotiskaudella ollut yksittäisten näytteiden perusteella hyvä lukuun ottamatta elokuussa 2015 otettua yhtä näytettä, jolloin veden bakteeripitoisuus ylitti edellä mainitun toimenpiderajan. Veden huonon laadun syitä on selvitetty eikä yksittäistä veden laatua heikentävää syytä ole löydetty. Veden laatua seurataan tihennetysti ja yleisölle tiedotetaan, mikäli veden laadussa tapahtuu muutoksia.

Lisäksi kullekin EU-uimarannalle on laadittu ns. uimavesiprofiili, jonka lyhennelmä tulee olla yleisön nähtäville rannan ilmoitustaululle ja kokonaisuutenaan luettavissa ylläpitäjän www-kotisivuille. Profiilissa on kuvattu mm. rannan yleiskuvaus, maantieteellinen sijainti, yhteystiedot, vedenlaatu, merkittävät kuormituslähteet sekä mahdolliset lyhytkestoiset saastumistilanteet.

Muut yleiset uimarannat

Edellä mainittujen ns. EU-uimarantojen lisäksi Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueella on 32 muuta yleistä uimarantaa. Näiden rantojen, kuten myös yllämainittujen EU-rantojen, säännöllisestä kunnossapidosta ja huollosta vastaavat rantojen ylläpitäjät laatimiensa huoltosuunnitelmien mukaisesti. Näitä rantoja ympäristötoimi valvoo STM:n asetuksen 345/2008 (pienten yleisten uimarantojen valvonta) mukaisesti ja niistä otetaan pääsääntöisesti kolme vesinäytettä uimakauden aikana.

Yleisellä uimarannalla tulee olla vähintään seuraavat varusteet:

 • käymälä tai WC tai opastus lähellä käytettävissä olevaan käymälään tai WC:hen
 • huolto- ja pelastustie ja viitoitus päätieltä perille rantaan pelastusajoneuvojen perille pääsyn/osaamisen varmistamiseksi
 • ilmoitustaulu (siten varustettu, että ilmoitukset siinä säilyvät)
 • pelastusrengas (1/100 metriä rantaviivaa kohden)
 • jyrkkärantaisilla rannoilla laituri ja portaat
 • pukusuoja tai mahdollisuus vaihtaa vaatteita näkösuojatussa paikassa
 • riittävästi roska-astioita
 • eläinten tuomisen ja uittamisen kieltävä opaste

Uimarannan ilmoitustaululla tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 • uimarannan nimi
 • katuosoite ja paikkakunta
 • ylläpitäjän yhteystiedot
 • rantavalvojan yhteystiedot ja valvonta-ajat, mikäli sellainen on
 • ohjeet avun hälyttämisestä
 • toiminta- ja turvallisuusohjeet
 • uimarin hygieniatiedote uimavesivälitteisten epidemioiden ehkäisemiseksi
 • alueen kartta, johon on merkitty uintialueet ja uimaranta-alue
 • vedensyvyystiedot
 • viimeisimmät vedenlaatutulokset sanallisine lausuntoineen
 • terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot
 • kuluttajaturvallisuusviranomaisen yhteystiedot
 • uintikiellot ja rajoitukset tarvittaessa
 • EU-rannoilla lisäksi lyhennelmä ns. uimavesiprofiilista ja tieto siitä, mistä profiili on kokonaisuudessaan luettavissa
 • EU-rannoilla laatuluokitustieto kansainvälisin havainnekuvin ilmaistuna

Uimarannan ylläpitäjän vastuulla on huolehtia, että tarvittavat tiedot ovat yleisön nähtävillä/ saatavilla ja että uimarannat on siistitty talven jäljeltä ja saatettu varustelultaan kuntoon ennen uimakauden alkua eli 15.6. mennessä.

Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen viralliset uimarannat uimakaudella 2018 (edellä lueteltujen EU-rantojen lisäksi):

Kunta

Uimaranta

Ranta-tyyppi

Ylläpitäjä

Kempele

Vihiluodon uimaranta

meri

Vihiluodon kyläyhdistys

 

Mourunkijärven uimaranta

järvi

Kempeleen kunta

Liminka

Tupoksen uimaranta

järvi

Limingan kunta

Lumijoki

Varjakan uimaranta

meri

Lumijoen kunta

Muhos

Junninojan uimaranta, Jokirinne

joki

Muhoksen kunta / tekniset palvelut

 

Karho-ojan uimaranta

järvi

Muhoksen kunta / tekniset palvelut

 

Kirkkosaaren uimaranta

joki

Muhoksen kunta / tekniset palvelut

 

Montan uimaranta

joki

Muhoksen kunta / tekniset palvelut

 

Laitasaaren uimaranta

joki

Muhoksen kunta / tekniset palvelut

 

Repokankaan uimaranta

järvi

Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys

Oulu

Ahvenniemen uimaranta, Yli-Ii

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Asemakylän uimaranta, Haukipudas

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Inkonnokan uimaranta, Haukipudas

meri

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Emännäntien uimaranta, Oulunsuu

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Jäälinmajan uimaranta, Kiiminki

järvi

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Kellon Kiviniemen uimaranta, Haukipudas

meri

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Konttisenkankaan uimaranta, Madekoski

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Kuivasjärven uimaranta

järvi

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Meriniemen uimaranta, Haukipudas

meri

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Myllyojan uimaranta

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Niemeläntörmän uimaranta, Haukipudas

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Oulunlahden uimaranta

meri

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Pateniemen uimaranta

meri

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Pyykösjärven uimaranta

järvi

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Rajahaudan uimaranta

meri

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Saarelan uimaranta

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Urheilukentän uimaranta, Kiiminki

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Varjakan uimaranta, Oulunsalo

meri

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Vengasrannan uimaranta, Ylikiiminki

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

 

Värtön uimaranta

joki

Oulun kaupunki / liikuntapalvelut

Tyrnävä

Ampumaradan uimaranta

järvi

Tyrnävän kunta / liikuntatoimi

 

Suutarinjärven uimaranta

järvi

Tyrnävän kunta / liikuntatoimi

 

Tietoa uimarannan käyttäjille

Virallisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löytyy rannan tilannetiedot. Se kannattaa käydä lukemassa heti rannalle saavuttaessa.

Uimavesivälitteisten epidemioiden ehkäiseminen

Uimaveden saastuminen esim. jätevedellä tai uimareiden ulosteella voi johtaa uimavesivälitteiseen epidemiaan. Epidemia voi levitä uimaranta-alueella myös likaisten WC-tilojen ja huonon käsihygienian seurauksena.

Uimarantojen käyttäjätkin voivat omalla toiminnallaan ehkäistä uimaveden saastumista ja vesivälitteisten epidemioiden leviämistä noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • uimarannan pukeutumis- ja WC-tilat pidetään siisteinä
 • huolehditaan hygieniasta WC-käynnin yhteydessä
 • roskat viedään roska-astioihin ja ranta-alue pidetään siistinä
 • vaipanvaihto pesuineen tehdään muualla kuin uimavedessä
 • yleisillä uimarannoilla uimista tulee välttää ripuli- ja oksennustaudin aikana ja muutama päivä oireiden päättymisen jälkeen

Sinilevät eli syanobakteerit

Uimarantojen ylläpitäjät tarkkailevat ylläpitämiensä rantojen tilannetta myös sinilevien osalta. Jos kuitenkin havaitset runsaasti sinilevähippuja ja/tai samentumaa vedessä tai vedenpinnalla, ota yhteys ylläpitäjään tai terveydensuojeluviranomaiseen (yhteystiedot rannan ilmoitustaululla).

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten tuominen ja uittaminen virallisilla uimarannoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole sallittua.

 

Lisätietoja: Seija Karjalainen, kemisti, p. 044 703 6719

Jakolinkki

Liikuntapalvelut Facebookissa

Katso päivän ulkoilusää!