Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu suurten kaupunkien ykkönen liikunnan edistämisessä

Oulu sijoittui jälleen ykköseksi suurten kaupunkien terveydenedistämisaktiivisuudessa liikunnan toimialueella. Tiedot selviävät TEAviisarin tuloksista, jotka julkistettiin tänään 23.10. TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu.

Liikunnan terveydenedistämisaktiivisuudessa Oulu on Suomen suurimmista kaupungeista kärkipaikalla pistemäärällä 91. Maan keskiarvo on 73 ja vertailuna esimerkiksi Helsingin ja Turun pistemäärä on 83, Tampereen 67, Vantaan 80 ja Espoon 84. Myös edellisellä kerralla vuonna 2016 Oulu oli suurten kaupunkien ykkönen TEAviisarilla mitattuna.

Oulun kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys on erittäin tyytyväinen saavutetusta tuloksesta. 

"Tämä tulos on pitkäjänteisen työn seurausta. Emme olisi myöskään saavuttaneet tulosta ilman monialaista yhteistyötä. Olemme pyrkineet toiminnassamme osallistavaan toimintatapaan suhteessa eri sidosryhmiin, seurakenttään ja asiakkaisiin. Olennaisia ovat myös oikeat mittarit ja niiden toteuman seuraaminen sekä säännöllinen raportointi ja toiminnan arviointi", Epäilys toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä TEAviisari osoittaa kunnan terveydenedistämisaktiivisuuden liikunnan toimialalla kuudella eri osa-alueella. Osa-alueet ovat sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, osallisuus, sekä muut ydintoiminnot.

"Tulos antaa vahvistusta siihen, että olemme oikealla tiellä. Pyrimme tekemään nykyisillä resursseilla oikeita asioita oikealla tavalla siten, että toimenpiteiden vaikutukset liikunnan ja terveyden edistämiseen ovat mahdollisimman merkittäviä."

Terveydenedistämisaktiivisuutta seurataan liikunnan lisäksi perusterveydenhuollon, perusopetuksen, lukioiden, ammatillisten koulutuksen sekä kuntajohdon osalta.

THL keräsi kunnista tietoa siitä, miten liikunnan edistämistyötä johdetaan ja toteutetaan. Tiedot toimitti 282 kuntaa (96 %). Lisäksi tietoja kerättiin valtakunnallisesta liikunnan paikkatietojärjestelmästä, Tilastokeskuksesta ja Aluehallintovirastoista.

Jakolinkki

Siirry liikuntapalveluiden facebook-sivuilleLiikuntapalvelut Facebookissa

Siirry liikuntapalveluiden Instagram-sivulleLiikuntapalvelut Instagramissa

Katso päivän ulkoilusää!