Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunki haluaa parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia lähiliikuntaan

Oulun kaupunki haluaa tuoda liikuntapaikat lähelle kuntalaisia. Oulun lähiliikuntapaikkoja sekä niiden kehittämistä ja peruskorjauksia tarkastellaan tuoreessa lähiliikuntapaikkaohjelmassa.

Lähiliikuntapaikkaohjelmaa työstävän työryhmän tehtävänä oli määritellä lähiliikuntapaikan sisältö ja laatia määrittelyt lähiliikuntapaikkojen laatutasoiksi, kartoittaa Oulun kaupungin eri vastuualueiden hallinnoimat lähiliikuntapaikat sekä laatia kehittämissuunnitelma Oulun kaupungin lähiliikuntapaikkojen kehittämisen ja peruskorjausten osalta.

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua, laajoja käyttäjäryhmiä palvelevaa, pääsääntöisesti vapaassa ja maksuttomassa käytössä olevaa ulkoliikuntapaikkaa, joka sijaitsee asuinalueella käyttäjiensä helposti ja turvallisesti saavutettavassa paikassa. Lähiliikuntapaikan tavoitteena korostuvat aina lähiliikuntapaikan liikunnallinen monikäyttöisyys, ympärivuotisuus sekä viihtyisyys.

Lähiliikuntapaikkaohjelmassa käsitellään vain vain ulkoliikuntapaikkoja ja siten esimerkiksi koulujen liikuntasalit on jätetty pois. Tavoitteena on ollut kohdistaa huomio ennen kaikkea sellaisiin liikuntapaikkoihin, joita ei tarvitse etukäteen varata ja jotka ovat kuntalaisille maksuttomia. Lähiliikuntapaikkoina ohjelmassa tarkastellaan ensisijaisesti koulujen ja päiväkotien pihoja, leikkipuistoja, ulkokuntoilupuistoja, koulujen ja päiväkotien kenttiä, kuntoreittejä ja latuja.

Työryhmä päätyi esittämään seitsemän toimenpide-esitystä lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi:

  • Lisätään systemaattisesti ulkokuntoilupuistojen määrää (tavoite yksi ulkokuntoilupuisto per vuosi
  • Kivituhkapintaiset kentät korvataan hiekkatekonurmilla yli 400 oppilaan kouluissa ja alle 400 oppilaan yksiköihin hankitaan miniareena
  • Kriteeristön laatiminen koulujen ja päiväkotien pihoille
  • Nuorten kanssa tehdään oma olosuhdesuunnitelma liikuntapaikkojen kehittämiseen
  • Kävely- ja pyöräilyväyliä sekä pyöräilyolosuhteita kehitetään
  • Koulujen ja päiväkotien pihat käyttöön tiedottamisen avulla
  • Tiivistetään yhteistyötä lähiliikuntapaikkoja kehittävien osapuolten kanssa

Tutustu lähiliikuntapaikkaohjelmaan (pdf)

Jakolinkki

Siirry liikuntapalveluiden facebook-sivuilleLiikuntapalvelut Facebookissa

Siirry liikuntapalveluiden Instagram-sivulleLiikuntapalvelut Instagramissa

Katso päivän ulkoilusää!