Ajankohtaista

< Takaisin

Uimavesinäytteiden tuloksia Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut 21.-22.6.2021 uimavesinäytteet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta lukuun ottamatta EU-rantoja. EU-rannoilta uimakauden ensimmäiset uimavesinäytteet otettiin 7.6.2021 ja niistä tiedotettiin 11.6.2021. Seuraavat uimavesinäytteet EU-rannoilta otetaan viikolla 27. Sekä EU-rantojen, että tällä viikolla otettujen muiden uimarantojen vedenlaatu täytti asetetut laatuvaatimukset. Tulokset on esitetty taulukossa 1.

Oulun kaupungin liikuntatoimen ylläpitämä Lämsänjärven uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla eikä rannalla ole turvallista uida mm. veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimavarusteita on veden varassa. Mikäli tilanne kesän aikana muuttuu, asiasta tiedotetaan liikuntapalveluiden verkkosivuilla ja rannan ilmoitustaululla.

Muhoksen kunnan ylläpitämä Karho-ojan uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla eikä rannalle ole turvallista uida mm. veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimavarusteita on veden varassa. Mikäli tilanne kesän aikana muuttuu, asiasta tiedotetaan Muhoksen kunnan verkkosivuilla ja rannan ilmoitustaululla.

Taulukko 1. Oulun seudun yleisten uimarantojen vesinäytteiden tulokset 21.-22.6.2021

*Oulussa Varjakan uimarannalla todettiin vähäinen määrä sinilevää tiistaina 22.6.2021. Vähäisestä sinilevämäärästä ei erikseen ilmoiteta rannan ilmoitustaululla. Keskiviikkona 23.6.2021 sinilevää ei kuitenkaan enää havaittu. Sinilevätilanne saattaa vaihdella hyvinkin nopeasti mm. sääolosuhteiden mukaan. Virallisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löytyy rannan tilannetiedot. Ilmoitustaulu kannattaa käydä lukemassa aina rannalle saavuttaessa. Uimarantojen, joiden vedessä on aikaisempina vuosina tavattu usein sinilevää, ilmoitustauluille on toimitettu kuvallinen info, millaiselta runsas, tai erittäin runsas sinileväesiintymä näyttää. Uimista tulee välttää, mikäli selkeitä lauttoja on veden pinnalla. Varsinkaan pieniä lapsia ei tule päästää veteen. Herkkäihoiset saattavat saada oireita jo vähäisestäkin sinileväsamentumasta.

Uimarantojen uimavesien laatu määritetään ns. indikaattoribakteerien (E.coli ja suolistoperäiset enterokokit) pitoisuuksien perusteella. Näille on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa (354/2008 ja177/2008) annettu toimenpiderajat. Indikaattoribakteerit osoittavat uimaveden ulosteperäisen saastumisen määrää. Indikaattoribakteerit itsessään eivät välttämättä aiheuta vatsatauti- tai muita oireita, mutta mikäli näitä on runsaasti, uimavedessä voi olla myös tauteja aiheuttavia bakteereja ja viruksia.

Sisämaan vesille ja rannikkovesille (suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot (toimenpiderajat), joilla uimaveden laatua arvioidaan. Sinilevien määrää arvioidaan neliportaisella asteikolla: ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti. Toimenpiderajat on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Yksittäisten uimarantavesinäytteiden toimenpiderajat
 

Lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi

Outi Tammilehto, ympäristöterveyspäällikkö, p. 044 703 6731

 

 

Jakolinkki

Suosituimmat

Uimahallit, vesivoimistelut

Latujen ja kenttien kunnossapidon seuranta

Kuntosalien yleisövuorot

Vuoronvarauksen sähköinen asiointi

Liikuntapaikkojen varaustilanne

Ryhmiin ilmoittautuminen

Lasten liikuntaryhmät

Koululiikunta

Siirry liikuntapalveluiden facebook-sivuilleLiikuntapalvelut Facebookissa

Siirry liikuntapalveluiden Instagram-sivulleLiikuntapalvelut Instagramissa

Katso päivän ulkoilusää!